Historie novinek V15-2 - V10.1

Poznámky k seznamu novinek

Novinky V15-2 Build 7800

Všeobecně

Tisk & Ploter

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

Krov

Stěna Strop

Oplechování

Schody

Novinky V15-1 Build 7600

Všeobecné

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

Krov

Stěny Stropy

Pokrytí stěna strop

Dřevo stěny a stropu

Schody

Statika

Stavební fyzika

Základní data Makro Program

3D Objekty

Výpisy materiálů

Samostatný element

Novinky V14-2 Build 7400

Všeobecné

Tiskárny & Plotry

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

Krov

Tesařské kótování

Stěna Strop

Dřevo stěny a stropu

Schody

3D Objekty

Základní data, Makra, Program

Seznam materiálu

DXF rozhraní

Novinky V14-1 Build 7200

Všeobecné

Panely nástrojů/Palety

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

Pokrytí střechy

Krov

Stěna Strop

Pokrytí stěna strop

Schody

Stavební fyzika

Standartní data Makra Program

Základní data Makra obsah údržby

Jednotlivý element

DXF

Novinky V12.2 Build 7000

Všeobecně

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

Krov

Stěna strop

Elementace

FHP automatizace

Schody

3D Objekty

Základní data, Makra, Program

Samostatný element

Novinky V12.1 Build 6800

Všeobecně

Terén

Profil

Vyšetření střechy

Krov

Stěna Strop

Schody

Standartní data, Makra, Program

Standartní data, Makra obsah a údržba

Materiálové listy

Výpočtový modul

DXF rozhraní

SCI-XML Import

Novinky V12.0 Build 6600

Všeobecně

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

Vyšetření střechy

Krov

Vazby

3D stěny a stropy

Opláštění 3D stěna strop

Elementace

FHP Automatika

Schody

3D Objekty

Statika

Místnost

Standartní data, Makra, Program

Materiálové listy

Výpočtový modul

Zaměřovací systémy

Novinky V11.5 Build 6400

Všeobecně

3D zobrazení vizualizace

GRD, CAD, BEM, MCAD

Terén

Krov

Vazby

3D Stěna Strop

Opláštění 3D stěna strop

Dřevo stěn a stropů

Seskupení Nesting

Elementace

FHP stroje

FHP centra

Schody

TSSSVERBHK=1 0: Stupně a podstupně nebudou na zadní straně frézovány překryvně
1: Ukončení stupě/podstupně na zadní straně bude frézováno překryvně
TSSS_UEBER_SS=20 Hodnota v mm, křížení dlabu stupně a dlabu podstupně na bočnici
PFGESAMT=3 0: strany sloupu jsou exportovány samostatně (např. samostatné bloky), všechny strany do jedné DXF
1: Export sloupu jako 3D-prvek
2: strany sloupu jsou exportovány samostatně , všechny strany do samostatné DXF
3: Export sloupu jako 3D-prvek ale 4 Data každá strana jednou nahoře (pootočená)
Statika

Místnost

Materiálové listy

DXF I3 Rozhraní

RCE Import

Systémy zaměření

Novinky V11.4 Build 6200

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

Krov

3D stěny stropy

Opláštění 3D stěny stropy

Dřevo stěn a stropů

Schody

3D objekty

Statika

Místnost - oblast

Stavební fyzika

Základní data Makra Obsah Péče

Export do CNC

Měřící systémy

Novinky V11.3 Build 6000

Všeobecně

Prezenter

Správa projektu

Tisk

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

Terén

Krov

Dřevo stěn a stropů

Seskupování (nesting)

FHP stroje

Schody

• VRTATYČ=3 • 0: všechna opracování tyček v „prknech“ (bočnice,madlo,pás) jsou export. jako vrtání (také elipsa, pravoúhelník, routa)
• 1: Opracování tyček v prknech (bočnice, madla, pásy) jsou export. jako tvarové opracování (elipsa, pravoúhelník, routa) příp. vrtání (kulat.)
•  2: všechna opracování tyček v „prknech“ (bočnice,madlo,pás) jsou exportovány jako tvarové opracování (také kulaté)
• 3: Opracování tyček v prknech (bočnice,madlo,pás) jsou export. jako tvarové opracování (3D-polylinie) (elipsa, pravoúhelník, routa) příp. vrtání (kulaté)
• 4: všechna opracování tyček v „prknech“ (bočnice,madlo,pás) jsou exportovány jako tvarové opracování (3D-polylinie) (také kulaté)
TH_CELKOBRYS_ DOLNÍ Typ hrany Hrana Celkový obrys madla
IDČÍ=4101 Identifik.hrana (pevně zadán.)
BARVA=22 Číslo barvy jako v ACAD 0..255
LTYP=VYBRÁNÍ Typ, jeden z listu na začátku
LJMÉNO=CELKOBRYS_ DOLNÍ Jméno linie (volně zadán.)
VRSTVA= CELKOBRYS_ DOLNÍ Jméno vrstvy (volně zadán.)
PLINE=5 0: Výstup jako jednotlivé linie
1: Výstup jako polylinie
3: Výstup s kruh.obloukem příp. jedn.linie
4: Výstup s kruh.obloukem, příp. polylinie
5: Výstup jako polylinie s integrovaným kruh. obloukem

 

TH_ST-PS-LINIEZAOBLE_ DOLNÍ Typ hrany Hrana Celkový obrys madla
IDČÍ=4102 Identifik.hrana (pevně zadán.)
BARVA=22 Číslo barvy jako v ACAD 0..255
LTYP=VYBRÁNÍ Typ, jeden z listu na začátku
LJMÉNO=CELKOBRYS_ HORNÍ Jméno linie (volně zadán.)
VRSTVA= CELKOBRYS_ HORNÍ Jméno vrstvy (volně zadán.)
PLINE=5 0: Výstup jako jednotlivé linie
1: Výstup jako polylinie
3: Výstup s kruh.obloukem příp. jedn.linie
4: Výstup s kruh.obloukem, příp. polylinie
5: Výstup jako polylinie s integrovaným kruh. obloukem
TH_CELKOBRYS_ HORNÍ Hrana ST-PS-linie zaobl. dolní vztažená na ST-rovinu
IDČÍ=4206 Identifik.hrana (pevně zadán.)
BARVA=111 Číslo barvy jako v ACAD 0..255
LTYP=VYBRÁNÍ Typ, jeden z listu na začátku
LJMÉNO=ST-PS-LINIEZAOBL_DOLNÍ_%N Jméno linie(volně zadat)
VRSTVA= ST-PS-ZAOBLLINI_DOLNÍ _%N Jméno vrstvy (volně zadat)
PLINE=2 0: Výstup jako jednotlivé linie
1: Výstup jako polylinie
3: Výstup s kruh.obloukem příp. jedn.linie
4: Výstup s kruh.obloukem, příp. polylinie
5: Výstup jako polylinie s integrovaným kruh. obloukem

 

TH_CELKOBRYS_ HORNÍ Hrana ST-PS-linie zaobl. dolní vztažená na ST-rovinu
IDČÍ=4207 Identifik.hrana (pevně zadán.)
BARVA=111 Číslo barvy jako v ACAD 0..255
LTYP=VYBRÁNÍ Typ, jeden z listu na začátku
LJMÉNO=ST-PS-LINIEZAOBL_HORNÍ_%N Jméno linie(volně zadat)
VRSTVA= ST-PS-ZAOBLLINI_HORNÍ_%N Jméno vrstvy (volně zadat)
PLINE=2 0: Výstup jako jednotlivé linie
1: Výstup jako polylinie
3: Výstup s kruh.obloukem příp. jedn.linie
4: Výstup s kruh.obloukem, příp. polylinie
5: Výstup jako polylinie s integrovaným kruh. obloukem
ST_LEGENDA=1 0: nezobrazovat legendu textu
1: zobrazit legendu textu
TH_LEGENDASTUPNĚ Typ hrany Stupeň Přední hrana
IDČÍ=1089 Identifikuje hranu (pevně zadat)
BARVA=1 Číslo barvy jako v ACAD 0..255
LTYP=VYTAŽENÁ Typ, jeden z výpisu na začátku
LJMÉNO= LEGENDASTUPNĚ Jméno linie (volně zadáno)
VRSTVA= LEGENDASTUPNĚ Jméno vrstvy (volně zadáno)
PLINIE=5 0: Výstup jako jedn. linie
1: Výstup jako polylinie
3: Výstup jako oblouky příp. jednotlivé linie
4: Výstup jako oblouky příp. polylinie
5: Výstup jako polylinie s integrovanými oblouky
LPARAM_STR_0= INI FILE CESTA : @TR_INI_CESTA@
LPARAM_STR_1= INI FILE JMÉNO : @TR_INI_JMÉNO@
LPARAM_STR_2= INI FILE VERZE: @TR_INI_VERZE@
LPARAM_STR_3= SEMA VERZE : @S-BUILD@
LPARAM_STR_4= EXPORT DATUM : @S-DATUM@ @S-ČAS

Základní data Makra Program

Základní data Makra Obsah Péče

Výpis materiálu

Export do CNC

RCE import

Systém měření

Novinky V11.2 Build 5800

Všeobecně

Lišty symbolů/palety

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

Vyšetření střechy

Tisk & tvorba plánů

Plánovač místností

Stavební fyzika

Opláštění 3D stěna strop

Exprot na CNC

FHP stroje

Blesková kalkulace

Výpis materiálu

Profil

Základní data Makra Program

Základní data Makra Obsah Péče

Statika

Krov

Schody

3D zobrazení vizualizace

3D objekty

RCE Import

XML-SCI Import

3D stěna strop

Prezenter

 

Novinky V11.1 Build 5600

Všeobecně

Modelování terénu

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

Vyšetření střechy

Export do CNC

Profil

Základní data Makra Obsah Péče

Krov

Schody

Výpis materiálu

3D zobrazení vizualizace

3D objekty

3D stěny stropy

Stěny a stropy (dřevo)

 

Novinky V10.5 Build 5200

Všeobecně

 • Záložka „Číslo samostatného elementu“ je nyní využita při výstupu výkresů v PDF, pokud je to nastaveno v přednastavení pro zadání jména souboru. (Fa. Dittus)
 • Ve správě výkresů můžeme hodnoty při „změnit podlaží“ opět potvrdit pomocí klávesy „ENTER“. (Francie)
 • Vizualizační systém zobrazení v programu Sema je od základů přepracován a vylepšen. Týká se to plošného zobrazení, plošného zobrazení s hranami (černá / bílá), a texturovaného zobrazení.
  Funkce Zoom (otáčení, lupa, posunování, procházení....) byla značně zrychlena. Také velké projekty se nechají díky tomuto vylepšení ve 3D plynule a rychle otáčet.
  Byly odstraněny problémy s vizualizačním zobrazením při použití ATI grafické karty. Rovněž by již neměly být potíže při používání operačního systému Windows Vista. Speciálně užívání barevného schématu „Windows Aero“, ve spojení s programem Sema, je nyní funkční bez problémů.
 • Byla urychlena okenní přepínání při více otevřených oknech.

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

 • Osazení více CADových elementů v popředí. Nyní máme možnost současně osadit přes příkaz „Jiný“ více CADových elementů do popředí, respektive osadit do pozadí.
 • Aktualizace MCAD-maker popřípadě maker. Po změně délek stěn přes „řezat / prodloužit“ nebo ořezání rohů, jsou MCADová makra od osazených maker aktualizována správně. (Fa.Wigo)
 • Kótování dle DIN. Autokótování pro stěny v půdorysu bylo přepracováno dle normy DIN. <Highlight film Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování>
 • Asociativní kótování. Kótovací linie automatického kótování můžeme asociativně dopočítávat přes označení kótovací linie a nové přepočítání (F5). Dodatečně vytvořené body kótování zůstávají po novém přepočtu na kótovací linii. Dále byla základní data rozšířena o další kótovací linie. Nyní můžeme linii nastavit, ke kterému elementu se má vztahovat. Tím můžeme kótovat CADové objekty (kružnice, schránky nebo polygony), šířky stěn, dřevo, makra a také opláštění. Také je nyní při automatickém kótování zohledněn půdorys vnitřních stěn a vybrání. Novým příkazem kótování je „Kótování oblasti“. Tímto příkazem můžeme kdykoliv zadat jednotlivým kótovacím čarám příslušnou oblast. Je-li dotčen v této oblasti element nebo CADový objekt, tak jsou tyto prvky zohledněny na příslušné kótovací čáře/čárách. Byl rozšířen příkaz kótování průsečíku, tak máme nyní možnost již vytvořené body průsečíku opět smazat a zadat nové. Možnost zobrazení (F7) byly rozšířeny pod 3D stěny/okno příp. dveře o možnost „zadat výšku kóty“. Nechají se tak zobrazit výšky oken a dveří a to jak v půdorysu, tak i ve stěnovém náhledu. Nový příkaz míra oblouku. Příkaz „míra průřezu“ byl rozšířen o instanci „Míra oblouku“. S touto funkcí můžeme rychle a jednoduše kótovat oblouky. <Highlight film Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování>
 • Byl vylepšen výběr elementu pro příkazy úprav CADových objektů. (Fa. Hilzinger, Fa. Lottermoser, Fa. Haindl, Fa. Röhrig, Fa. Blum)
 • Bylo přepracována ikona “Naposled označený objekt znovu označit” v ikonách viditelnosti. (Fa. Hilzinger, Fa. Röhrig)

Profil

 • Bylo přepracováno označování kót, speciálně ve výkresu profilu. (Fa. Rieping)

Pokrytí 3D stěna strop

 • Ikona pro půdorysné vrstvy byla rozšířena o nastavení „Půdorys viditelné vrstvy“ pod F7 v Obrys stěny/Pokrytí stěny. Tím je nyní umožněno zobrazit pouze aktivní vrstvy jak v půdorysu, tak i ve 3D.
 • Přijde-li stěna s výškovým offsetem přes XML-rozhraní, tak je nyní zvýšena kompletní stěna o tento offset. Tím se vztahuje dodatečně zadaná výška parapetu oken/dveří/maker na výšku tohoto offsetu a ne již jako dříve na výšku podlaží. Výškové zadání oken/dveří/maker se při načtení XML-dat nezmění. (Fa. Adlerhaus)

Výpis materiálu

 • Sloupce „Volně 1“ až „Volně 15“ jsou správně přeloženy i v cizojazyčných verzích.
 • Ve výpisu materiálu je zrealizován nový export do Excelu (Microsoft Excel s předlohou).
  Touto funkcí je umožněno exportovat více částečných výpisů s individuálním nastavením současně do Microsoft Excel. V předloze pro Excel můžeme předdefinovat „pracovní listy“ a „oblasti“, které jsou tímto přizpůsobeny pro export z výpisu materiálu. Stejně tak můžeme Excelovou předlohu dostat jako vzorec, který obsahuje uvedená data z výpisu materiálu. Jednoduše řečeno: všechny možnosti nabízené Excelem, mohou být zadány v Excel předloze. SEMA výpis materiálu poté pouze ještě doplní předlohu s daty.
  V přednastavení (Alt + F7) můžeme pod „Výpisy/Jednotlivé prvky“, v záložce „Excel“, nastavit Excel data, která mají být používána jako předloha. Také může být nastaveno, kde jsou uložena cílová data a jméno dat exportu.
  V možnostech nastavení pro export naleznete pod „vlastnostmi částečných výpisů“, v záložce „Všeobecně“ ikonu „Excel Export s předlohou“:
  Částečné výpisy exportovat do Excelu: Zde je nastaveno, zda se májí částečné výpisy exportovat, či ne.
  V pracovním listu: zde může být otevřen v Excelu již existující pracovní list, takže přenesená data výpisu materiálu jsou exportována do tohoto pracovního listu. Neexistuje-li pracovní list v Excelové předloze, tak je pracovní list automaticky nově založen.
  Od řádku/oblasti: Je zde zadán řádek (např. A1), takže jsou poté vyexport.data vepsána od této buňky do Excelu (po vložení módu). Stejně tak můžeme také zadat oblast, která byla předtím nadefinována v předloze.
  Vložený modus: Řádky – oblast přepsat: přepsání konkrétních řádků/oblasti
  Vložený modus: Řádky – oblast doplnit: řádky/oblasti jsou doplněny
  Vložený modus: doplnění celých řádků: jsou dodatečně doplněny řádky (odpovíd. potřebným řádkům/oblast.).
  Sloupce – nadpis exportovat: Může být nastaveno, zda má být, či nemá exportován nadpis sloupce jako např. KS, popis, atd..
  Exportovat tyto částečné výpisy nebo automatické částečné výpisy: Toto nastavení je umožněno, pouze pokud je zapnuta jako aktivní automatika částečných výpisů a záleží v tomto případě na tom, do kterých část. výpisů by měly být exportovány.
  Obsadit dodatečné cíle : Zde mohou být obsazeny konkrétní buňky předtím nastavených pracovních listů (viz. výše) hodnotou (také hodnoty záložky).
  Export „Microsoft Excel s předlohou“ může být proveden pod bodem menu „Data“, „Export do výpisu materiálu – data“, „Microsoft Excel s předlohou“.
  „Data exportu s „Microsoft Excel s předlohou“ mohou být po exportu dat znovu kdykoliv otevřena přes další příkaz, nebo ikonu v liště symbolů.
  V menu transferu může být nastavena nová funkce možnosti exportu „Microsoft Excel s předlohou“, takže je tato funkce provedena automaticky ihned po transferu.

Samostatný prvek

 • Je přepracováno automatické rozdělení výšky elementu pro Tirolský zámek. Tento parametr nyní bude správně rozdělen, pokud není zadán přímo v MCAD. Stejně tak jsou nyní správně započítány MCAD parametry P16 a P20. Také je korigována délková míra. (Fa. Christa)
 • Elementy, které jsou při transferu 3 krát překlopeny, získají korekturu průřezu vzhledem k nastavení. (Fa. Hilzinger)
 • Sklon při typu zakončení „Prodloužení“ je nyní exportován při velmi plochých sklonech vzpěry přesněji.
 • Při exportu čelních plátů v BTL formátu je korigován úhel natočení. (Fa. Stampf)
 • Při exportu v BTL formátu je opět automaticky připojena koncovka souboru, pokud to již není zadáno předtím.
 • Nakloněné drážky jsou exportovány na Hundegger K2 opět jako řez pily. (Fa. Romelli)
 • Při BTL exportu krytého sedla je nyní zohledňován parametr P16.
 • Při exportu na Hundegger P10 jsou opět správně přidělena pole „Paket“ a „Třída řeziva“. K tomu by měla být nastavena pole jednou nově. (Fa. Wallner)
 • Krytá sedla, u kterých bude element 2 krát obrácen, jsou nyní opět správně exportována na Hundegger K2. (ABZ. Ulm)
 • V předběžném přidělení opracování jsou navýšeny hraniční hodnoty pro Tirolský zámek. K tomu jsou při prvním přístupu k datům samostatného elementu jednou automaticky „konvertována“ opracování předběžného přidělení.
 • Pro možnost „sedlo předopracovat“ jsou nyní opět zohledňována sedla dle tloušťky vaznic. (Fa. Krum, Fa. Kleeberger)
 • Byly přepracovány pláty, které jsou určeny k profilování. (FA. Azzolini, Fa . Apo)
 • Leží-li na sloupu přes sebe více dlabů, řídí se podle výšky, tak jsou nyní tyto dlaby spojeny do jednoho.
 • Je opět správně zobrazeno zesílení rybinových dlabů. (Fa. Zobl)
 • Byla zvýšena „ přednastavená hodnota průměru vrtáku“.
 • Export osazení na Kx obráběcí centra byl ještě jednou přizpůsoben obráběcím centrům.
 • Export na Hundeggera PBA/SPM byl rozšířen o následující body:
 • Ve všeobecných nastaveních obráběcího centra Hundegger PBA je rozšířeno „Všeobecné nastavení“, „kontura“ a „okno“.
  Všeobecně:
  Je zde možnost změnit na „otočit před přenosem“, „překlopit před přenosem“, „pozici elementu srovnat dle vnější kontury“ a „vytvořit vkládání pro horní a spodní stranu“.
  Při možnosti „otočit před přenosem“ jsou všechny elementy před exportem vnitřně jednou otočeny o 180 stupňů.
  Při možnosti „překlopit před přenosem“ může být nastaveno, zda mají být elementy překlopeny 1 krát, 2 krát, 3 krát nebo vůbec, nebo zda mají být exportovány ležící nebo stojící.
  Při možnosti „pozici elementu srovnat dle vnější kontury“ je element překlopen tak, že vnější kontura strany zadání odpovídá horní straně elementu. Je-li tato funkce neaktivní, je vnější kontura, jestliže se jedenkrát nachází na prvku, automaticky přepočítána na stranu elementu 3.
  Při možnosti „vytvořit vložení pro horní a spodní stranu“ jsou předána dvě vložení; při jednom vložení leží horní strana a při jiném spodní strana elementu nahoře.
  Kontura:
  Nyní můžeme definovat, zda má kontura všeobecně exportována nebo nikoliv.
  Kontury mohou být exportovány jako „vnitřní půdorys“ na PBA pomocí nastavení „Kontury zhotovit pokud možno jako vnitřní půdorys“. Zde jsou zohledněny pouze kontury, které se nacházejí na straně elementu 1 a/nebo straně elementu 3 a jdou přes celý element.
  Pro všechny ostatní kontury můžeme nastavit, kterým „nástrojem“ má být dokončena kontura, která se skládá výhradně z „přímých hran“ nebo „ze zaoblení“. Jako „nástroje“ zde máme k dispozici průměr nástroje, značkovač, popisování nebo řetězovou pilu (pouze pro přímé hrany).
  Okno:
  Také zde může být nyní nadefinováno, zda má být okno všeobecně exportováno nebo ne.
  Pomocí možnosti „pravoúhlé okno dokončit pomocí PBA-okenního opracování“ je okení makro napojeno na PBA. Je-li tato možnost deaktivována, jsou všechna okna exportována na PBA jako „vnitřní obrys“.
  Přes možnost „PBA-okenní opracování přes plát“ mohou být pláty od nastavené velikosti exportovány tak, že to poté odpovídá PBA okenímu makru.
  Při nastavení „Kvalita pro PBA okenní opracování“ může být nadefinováno, zda má být exportována s možností „pilou“ nebo „hladce“. <Highlight film Celodřevěná stěna, rozšíření PBA / BTL>
 • Pro export na Hundegger PBA/SPM jsou nyní pláty (drážky), které se dotýkají, spojeny do jednoho opracování.

FHP stroje

 • Pod ALT+F7 v FHP exportu můžeme nyní zadat dodatečné informace ( například číslo samostatného elementu ) pro přenos na HOLZMA nářezovou pilu. (Fa. PSP, Fa. PST, Fa. Stezja)

Základní data Makra Program

 • Použitá věta zadání při definování maker je opět nabídnuta při obnovené definici. (Fa. Regnauer)

Základní data Makra Obsah Péče

 • Jsou přepracována základní data spojovacích prvků firmy Simpson. (STEICO)

Statika

 • Opět správně pracuje statika krokví ze správy profilů. (Fa. Zobl)
 • Ve školní verzi je opět možný statický export vaznic a stropních trámů.
 • Byl přepracován export do statického programu MDBAT. Nyní je správně exportováno zatížení stropu. (Francie)
 • Je vylepšen export střech se zesílenými vaznicemi.
 • Odstup pro rozpoznání uložení může být nyní nastaven pod Alt F7. Tímto způsobem je poté např. rozpoznána také stěna jako podpora, pokud se stropní trám připojí na jednu vrstvu, takže existuje odstup ke stěně. Horizontální a vertikální odstup můžeme definovat samostatně. (Alt F7 Statika, statika nosníků) (Fa Gump& Maier)
 • Statika nosníků: V menu exportu je neaktivní zadání „koncového průhybu při quasi stálé situaci“. (STEICO)
 • Simpson závěsy (IUT řada) jsou nyní správně nabízeny pro více výšek nosníků. (STEICO)

Krov

 • Funkce „Spojovací prvek na typu zakončení“ je přepracována v některých detailních bodech.
 • Boční pláty (drážky), způsobené 3D opracováním nebo kovovým prvkem, jsou vytvářeny opět správně. (Itálie)
 • Bylo přepracováno zadání vrtání pro čepy. (Fa. Potts)
 • Je přepracováno délkové opracování na elementech (3D plát, drážka, vybrání). (Itálie)
 • Ve verzi 10.5 je typ zakončení „zapuštění“ rozšířen o další dva typy. Nyní je vyvinuto tak zvané „zapuštění oboustranné přímé“. Toto je, jako jiné typy zapuštění, názorné ve výběru dle obrázku typového zakončení. Jako zapuštění se navzájem setkává „zapuštění oboustranné přímé“ ke dřevu pod úhlem 90°. Zapuštění proniká oboustraně osově zadanou hloubkou do protielementu. Je umožněno, je-li to potřeba, nastavit vztažnou hranu zapuštění. Tak jako u jiných typů zapuštění může být protiopracování provedeno přesně nebo pouze profrézováno. Zadání a přesná definice čepu pro „zapuštění oboustranné přímé“, následuje ve druhé záložce typového zakončení a je stejná jako u jiných typů zapuštění. Stejně tak se chová vrtání čepů. (3 tí záložka) Všechna zadání k typu zakončení můžeme kontrolovat „online“ podle datového obrázku.
  Také pro šikmo střetávající se dřevo je nyní nabízeno oboustranné zapuštění. Při „oboustranném zapuštění šikmém“ proniká dřevo jak čelem, tak také patou osově, dle zadané hloubky, do protějšího elementu. Konstrukce čepu a vrtání je stejně tak umožněna. Ovládání je stejné jako u „zapuštění oboustraného přímého“. Odpovídající příklady jsou nabídnuty v základních datech. <Highlight film Zarážka dvojitá přímá a zarážka dvojitá šikmá>
 • Nově je ve verzi 10.5 zadání hřebenového čepu. Při zadávání typu zakončení „hřebenový plát“ může být nyní v prvním poli zadání vybrán typ, tedy „plát“ nebo „čep“. Vybereme-li „čep“, tak musíme potvrdit další pole zadání, zda získá element „čep“ nebo protiopracování „drážku“. Šířku čepu můžeme zadat manuelně, následuje procentuální zadání, nebo je tloušťka čepu zadána jako 1/3 šířky dřeva. Pro ulehčení složení /montáže hřebenového čepu můžeme nadefinovat toleranci čepu. Jak pro hřebenový plát, tak pro hřebenový čep, můžeme nadefinovat zkrácení rozměru /vůči střešní rovině/. Dále můžeme v druhé záložce zadat vrtání.
  Nově u hřebenového čepu, jako u hřebenového plátu, je tak zvaná redukce plátu. Přímo při velmi „tupých“ spojení (např. velmi plochém sklonu střechy) je poté úhel plátu velmi špičatý, což může být v běžné skutečnosti velmi problematické pro výrobu na obráběcím centru. Definován je poté hraniční /maximální/ úhel, od kterého má automaticky následovat redukce plátu. Plát je redukován, pokud je skutečný úhel plátu menší, než zadaný úhel hraničního úhlu. V dalším poli „plát-úhel“ je poté zadán požadovaný úhel. Tato redukce plátu není nabízena pouze u hřebenového plátu, ale také u jiných plátů.
  Aby jste mohli komfortněji využívat nový hřebenový plát, byl také rozšířen Asistent profilu. Pod záložkou „krokve“ může být nyní při tvorbě hřebene zadán vedle řezu a plátu také hřebenový čep. V datovém obrázku (2D, 3D, také jako dvojitý profil) je toto nastavení ihned viditelné. Je-li poté tento profil použit při vyšetření střechy a provedena automatizace krokví, tak jsou na hřebeni správně rozděleny drážky a čepy. To znamená, že spojení „sedí“ bez manuálních úprav. V základních datech jsou nabízeny odpovídající příklady. <Highlight film Hřebenový plát a hřebenový čep>
 • Kompletně nové typové zakončení ve verzi 10.5 je rybinový plát. Zde je založena v základních datech nová skupina typů zakončení „RY pláty“ a obsahuje odpovídající příklady. Opět máme výhodu, že se nám při změnách aktualizuje obrázek měněného rybinového plátu. V základních datech rybinových plátů je poté určen požadovaný typ plátu přes názorný náhled na typ spoje. Po výběru jsou určitá pole aktivní, nebo neaktivní, aby bylo zadání co nejpřehlednější.
  špičatý RY plát: jako pro normální plát je nejprve potvrzena pozice (horní, spodní) a hloubka RY plátu. Délku RY plátu (délka2) můžeme zadat konkrétním mírou nebo procentuálně k protějšímu elementu. Kromě toho máme možnost zadání „plný“ plát nebo definujeme přesah. Pozitivní přesah prodlužuje RY plát přes protější element. Negativní zkracuje RY plát, přičemž vybrání v protějším elementu je zcela zhotoveno. Ve druhé záložce je definován zadní výřez (odstup4) RY plátu. Zadání následuje pravoúhle k zadní hraně, tím je vlastně zadání stejné, jako pro zadání pravoúhého sedla na krokvi. Možností je mít tvar zadní hrany RY plátu jako vybíhající nebo pravoúhlý. V posledním poli můžeme definovat zaoblení. Rohy RY plátů mohou být pro opracování na obráběcím centru zaobleny dle zadaného průměru stopkové frézy. V třetí záložce máme umožněno přiřadit RY plátu vrtání. Všechny RY pláty mohou být 1 krát vrtány, kde vrtání může být uvedeno s pomocí doplnění hodnot pro každou požadovanou pozici. Dále můžeme variabilně nastavit hloubku vrtání.
  pravoúhlý RY plát: Rozdíl vůči špičatému RY plátu je zde pouze v zadání „délka1“. Toto zadání určuje hloubku vniknutí RY plátu. Od koncového bodu plátu se prodlužuje poté pravoúhle, dokud je dosaženo „délky2“. (Logicky by měla být „délka1“ tímto stále menší než je délka2.)
  osový /osa úhlu/ RY plát: Zde je spojení koncových bodů délky1 do délky 2 dokončeno osově /osou úhlu/.
  kles. RY plát: Tvar RY plátu mezi délkou 1 a délkou 2 je klesající.
  volný RY plát: Při tomto typu plátu jsou umožněna všechna nastavení. Od zadání zaoblení a možnosti zborcení rohových bodů můžeme zhotovit rychle všechny myslitelné formy rybinových plátů.
  RY plát 90°: Pro pravoúhle se setkávající spojení je programován RY plát 90°. Je zde možný jednostranný (pravý nebo levý) a oboustranný rybinový plát. Při oboustranném rybinovém plátu může být vynuceno zesílení na protějším elementu. Toto „zapuštění“ může být nyní vytvořeno na pravoúhlé rybině nebo vybíhající. <Highlight film Typ zakončení rybinový plát>
 • Dále byla pro typová zakončení založena nová skupina „stupń.“ spojení. Pro typ zakončení „plát“ můžeme nyní navolit v prvním poli „typ“ různé pláty, které pak v dalším poli obsahují mnoho možností nastavení základních dat.
  Pro „jednoduchý plát“, který je nadále zařazen v stávající skupině „pláty“, nyní můžeme zadat míru zkrácení. Mimo toho je nabídnuta možnost zadat redukci plátu, to vše již bylo popsáno a vysvětleno u hřebenového plátu. (podívejte se výše)
  Prvním novým typem zakončení je krytý plát. Přes zadání krytí, které poté zasáhne protější element přes řez na pokos, je dostačující, aby pro toto rohové spojení nebylo viditelné čelní dřevo. Strany překrytí (levá nebo pravá) mohou být potvrzeny v posledním zadání.
  Pro stup. plát se nechá vedle překrytí nastavit také „kampování“ plátu. Plát je poté dokončen pomocí kontury stopkové frézy. Pro toto dokončení můžeme zadat v poli „FF-DM“ průměr stopkové frézy. Na závěr je zadána hloubka překrývajících se kontur stopkové frézy. Zadání šířky pro protiběžné oblasti kontury způsobí, že plát drží v sobě (pohromadě) bez dodatečných spojovacích prvků. (Princip jako u rybiny) V posledním poli můžeme definovat srovnání kontury (příčně nebo podél). Bez překrytí může být osazen stup. plát také jako stykový /tupý/ spoj.
  Rovněž je nově ve verzi 10.5 tak zvaný střižný plát, který může být tímto využit u rohových, jako i u délkových napojeních. Zacházení se střižnými pláty je stejné jako pro hřebenový čep, který již byl popsán výše. Pouze zde ještě můžeme manuálně nastavit pozici plátu (normální nebo natočený o 90°). Taktéž je u střižného plátu nabízena redukce plátu.
  Skrytý střižný plát umožňuje, stejně tak jako skrytý plát, zadání překrytí.
  Dále je nabízen čep s úkosem. Možnosti nastavení odpovídají střižnému plátu. Při tomto rohovém spojení je dřevo oříznuto pod úkosem.
  Při skrytém čepu s pokosem může být čep ještě skryt o zadanou míru, takže „dlab“ v žádném případě nevystupuje z pokos. řezu. <Highlight film Nové typy plátování s/bez krytí>
 • Ve verzi 10.5 je nyní poprvé umožněno opracování pomocí tak zvaných uzlových bodů. Uzel obsahuje jedno nebo více opracování, které se např. skládá z ořezání elementu. Tak mohou být ukotvena i jednotlivá opracování, jako značení, hoblování, koncových typů, 3D opracování atd., to vše díky nové technice uzlových bodů přímo v programu – před exportem do výpisu samostatných prvků určených pro CNC.
  Aby jsme mohli uzlové body vidět a dále je upravovat, je vytvořen ve spodním uživatelském poli programu (pod „objekt – označit detaily“) nový modus „označit uzlové body“.
  Přepneme-li se na tento modus, tak můžeme prostřednictvím vedle stojících příkazů „zobrazit uzly“, přepnout na požadovaných /označených/ elementech uzly tak, aby byly viditelné. Označené elementy následují s obvyklou pomocí při označování (levé tlačítko myši; více elementů na sobě prostřednictvím Ctrl+ levé tlačítko myši; značící linie pravým tlačítkem myši; značící rámeček levým tlačítkem myši)
  Po provedení těchto příkazů jsou uzly na předtím označených elementech viditelné. Uzly jsou zobrazeny jako modré kuličky, umožňují opracování ve všech náhledech. V modu uzlů jsou nyní uchopitelné uzly. Mají-li být pro lepší přehled některé elementy zneviditelněny pomocí příslušných kláves, tak tyto můžeme označit pomocí „Shift+ levého tlačítka myši“.
  Obsah uzlů je popsán v náhledu (popisce), pokud je ukazatel myši umístěn na uzlu. Zobrazena jsou zde různá opracování např. ořezání krokví - vaznic/ krokve: sedla (4-20-1)/ vaznice: označení čárkou (4-60-3). Je-li uzel označen, tak máme k dispozici „Změnit - příkaz“.
  Při změně jsou opracování uzlů nastavitelná okně základních dat. Tak můžeme např. při nahoře uvedeném ořezání krokví/ vaznic potlačit značení na vaznici prostřednictvím „ano/ne spojení“. Značení na vaznici pro tyto přesné uzlové body ještě není zcela dokončeno. Změněné uzly jsou na závěr ve výkresu vykresleny hnědě.
  Kliknutím na „ESC“ nebo přes kliknutí na „Označit objekty“ můžeme ukončit modus uzlových bodů. Při obnoveném vstupu modu uzlových bodů jsou viditelné změny ihned viditelné v uzlových bodech.
  Více označených uzlů můžeme také rozdělit, stejně tak pokud jsou k dispozici nějaká společná data, můžeme je společně změnit.
  Modus uzlových bodů může také vstupovat do nakreslených elementů. Zde jsou uzlové body zapnuty ihned jako viditelné. To platí pouze pro zobrazení samostatného prvku a pro 3D náhledy. V tesařském kótování nejsou uzly logicky zakreslovány. Přímo v zobrazení samostatného elementu můžeme tímto jednoduše a přehledně uchopit nějaký uzel a deaktivovat požadované opracování.
  Uživatelské příklady:
  - pouze pro krokve má být potlačeno značení na vaznici.
  - zúžení krokve nemá být dokončeno pouze na některých krokvích.
  - hoblování je nepotřebné na některých elementech.
  - sedla krokví, v částečné oblasti, kde jsou vaznice sraženy 3D objektem, nejsou zapotřebí. <Highlight film Uzlové body>

Schody

 • Bylo přepracováno stranové číslování kapes ve sloupcích od stupňů. (Francie)
 • Stupně s negativním přesahem a křížícím se frézováním jsou exportovány opět správně.
 • Při osazování výměny jsou nyní opět správně navrženy příslušné skupiny základních dat.
 • Pouzdra jsou správně zobrazena ve 3D také při výšce podlaží rozdílné „0“. (Fa. Winter)
 • Strojový export sloupků. Sloupek můžeme nyní exportovat volitelně s více zpracováními nebo jako 3D element. Jak má být sloupek exportován musí být nastaveno v souboru INI.
 • Vylepšení v exportu zaoblení madel / krumlingu / na obráběcí centrum. Je-li exportováno madlo s popsáním, je nyní stanoveno pro kulovou frézu pomocí řídících linií.
 • Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky. Pro sloupky a tyčky jsou přiřazena nová zakončení. Tak je nyní možné sloupky/tyčky zadat pravoúhle s odstupem, pravoúhle s hloubkou drážky nebo s odsazením na element nebo na stupně. Možnosti nastavení k tomuto nalezneme v podmenu „Parametr“. Samozřejmě je zvlášť nastavitelné ukončení pro horní a spodní část. <Highlight film Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky>
 • Osazování jednotlivých tyček. V nové verzi můžeme osazovat tyčky samostatně. K tomu jsou nabízené tyčky v základních datech rozděleny na dvě části. Nyní jsou jedna základní data pro tyčky a druhá základní data pro dělení.
 • Vylepšení pro dopočet polí tyček. Je-li sloupek posunut ven přes elementy chůze, je i tato oblast zohledněna pro dělení tyček.
 • Zadání svazku je nyní také v automatické větě. V automatické větě zábradlí máme nyní k dispozici ještě dalších osm pásů/prutů a madlo. Proto existuje možnost zadání svazku. V podmenu zadání svazku máme možnost zadání „oblasti“, „“počtu“, „typu dělení“ a „pásu“.
  V „oblasti“ je zadáno, zda bude oblast nadělena dle fixní míry, nebo zda nastavíme možnost „automatika“ a ta nám provede rozdělení mezi dva elementy. S „počtem“ můžeme nastavit, kolik elementů bude naděleno. S „Typem dělení“ je zadáno, jak se elementy nadělí. Máme k dispozici možnosti „paralelně“, „svisle“ a „středně“. Pod „pás/prut“ je odkázáno na požadovaný typ/druh elementu.
  Rozšířené zadání svazku v cíli zadání. Chceme-li přiřadit pás existujícím schodům, máme k dispozici tři možnosti, které můžeme zapnout pomocí „výběrového tlačítka“ vpravo dole v cíli zadání. Při jednotlivém zadání můžeme zadat jednotlivý prut/pás na libovolnou stranu schodů „od“ –„do „. Při „zadání oblasti svazku“ máme k dispozici dodatečné zadání „oblasti“ „počtu“ pásů/prutů a „typu dělení“. Při „Automatickém zadání svazku“ jsme opět nejdříve dotázáni na stranu schodů a na závěr na „od“ - „do“.
  Poté musíme zadat pro rozpočítání spodní a horní referenci svazku. Po potvrzení počtu prutů a typu dělení, jsou pruty rozděleny mezi referenční elementy. <Highlight film Zadání skupiny prvků je nyní v jednom menu>
 • Nový „směr“ pro madla a pásy. Dříve bylo možné zadávat „směr“ pro madla a spodní pásy svisle nebo paralelně, v nové verzi máme ještě dodatečnou možnost „zábr. absolut. paralelně“ a „zábradlí relativ. paralelně”. Toto nastavení je velmi důležité pro zábradlí schodů v automatické datové věte. „Zábr. absolut. paralelně“, zde je madlo/spodní pás paralelně posunut k referenčnímu elementu, do zadané výšky zábrad., tato hodnota nesmí být překročena. Výška zábr. je měřena od nástupní hrany stupně. „Zábradlí relativ. paralelně” , zde je madlo/spodní pás zábradlí posunut paralelně k referenčnímu elementu, dokud je dodržen zadaný odstup k referenčnímu elementu.
 • Je vylepšeno vepsání 3D objektů do krumlingu.
 • Vylepšení pro řezání rohového spojení. Vztahy křivek neztratíme při řezání rohového spojení.
 • Vylepšení optimalizace desek. Je zohledněn přesah vřetenového stupně při optimalizaci desek.
 • Zůstávají otevřená pouze potřebná okna. Otevřeme-li do náhledu nebo zpracování bočnici, spodní pás nebo madlo a poté smažeme v půdorysu příslušný element, tak je automaticky zavřeno okno náhledu nebo okno zpracování.
 • V nastavení „výstup“ pro bočnice můžeme nyní zadávat i negativní hodnotu.
 • Můžeme dohromady ořezávat bočnice, madla a spodní pásy.
 • Pro zákazníky je poskytnut nový Inifile pro Hops verzi 5. Tento nový INI soubor TRP_Hop5.ini naleznete pod Profiles\E-Platz\System.
 • Je opět správně zobrazováno celkové zpracování schodnic a madel.
 • Je-li dodatečně změněna pozice tyčky nebo pole tyček, tak je změna provedena bez chyb.

3D objekty

 • Základní objekty nyní můžeme opět ukotvit /kotvící body/ na železné elementy pod operačním systémem Windows Vista.
 • Je-li spojeno více opracování do jedné skupiny a přiřazeno dřevu přes záložku „3D-vepsání“, může tato skupina vytvářet na protějším elementu opracování.

3D stěna strop

 • U oken a jiných 3D objektů je správně využit popis při FHP exportu. (Fa. Kampa)
 • Autokótování stěn ve stěnovém náhledu. Automatik stěn ( F10 ) byla rozšířena o pole „Automatické kótování“. Zde můžeme zvolit požadovaná základní data, která mají být použita ke kótování. Tímto příkazem je nyní umožněno nechat při automatice stěn okótovat kompletní stěnové náhledy. <Highlight film Autokótování při automatizaci stěn>
 • Přesahy vrstev u stropních elementů. Máme nyní možnost zadat v přednastavení Alt+F7 pod „Stěna / Obrys“ v záložce „Stropní element“ separátně přesahy vrstev pro strop a stropní element, nebo toto nastavení také převzít. Tím jsou odděleny přesahy vrstev stropního elementu od stropů.
 • V přechozích verzích při křížících se liniích hřebíkování, bylo ve varovném hlášení pouze zobrazeno, v které vrstvě se linie hřebíků kříží, nyní je také zobrazeno, o kterou stěnu se jedná.
 • Hlášení při neplatné geometrii stěn. Pokud nastane při prodlužování nebo zkracování stěn neplatná geometrie stěny, rozsvítí se nyní varovné hlášení a příkaz je pozastaven.
 • Uložená T spojení se chovají u stěn s menšími vícevrstevnými skladbami tak, že se vrstvy řezají na nejkrajnější nalezenou vrstvu.
 • Změnění výšky místnosti. Změnu výšky místnosti provedeme přes příkaz „Změnit“, poté je toto nyní správně převzato a aktualizováno ve výkresu.

 

Novinky V10.4 Build 5000

Všeobecně

 • Již se nebude objevovat hlášení „Žadný platný list displeje“ ve 3D náhledu. (Fa. Diemme Fa. Centrotrentino, Fa. Kohler, Fa. Schwob, Fa. Cruard)
 • „Umístění“ razítek, legend se chová v předloze plánů opět správně. (Francie)
 • Pokud importujete SEMA projekt pomocí dvojitého kliknutí, můžete nyní také ponechat číslo projektu.
 • Ve správě projektů můžeme pomocí kombinaci kláves CTRL + F4 otevřít Windows Explorer a být automaticky v seznamu projektů.
 • V poli pro zadání úhlu můžeme nyní zadávat početní funkci „děleno z“ (znak „/“). Toto funguje všeobecně pouze pokud je nastaveno v Přednastavení (Alt + F7) pod Všeobecně -> Formátování kót -> Formátování zadání sklonu, procent nebo úhlů.
 • Nastavení můžeme dále také importovat nebo exportovat. Pod bodem menu Extra -> Možnosti -> SEMA nastavení im-/exportovat jsou k dispozici funkce „exportovat“, „importovat“ a „Poslat k“.
  Můžeme všechna nastavení vyexportovat najednou, nebo vybrat pouze určitá nastavení, jako například pouze Možnosti zobrazení (F7). Vyexportovaná data jsou uložena jako soubor SEMA SEM. Pro import stačí dvakrát kliknout na SEM soubor, může ale být přirozeně otevřen také přes příkaz importu. Importovat můžeme rovněž všechna nastavení najednou, nebo volitelně pouze určitá nastavení. V dialogu můžeme zvolit ještě ze dvou dodatečných možností:
  „Před importem zálohovat stávající SEMA nastavení“; je-li tato funkce aktivní, všechna nastavení jsou nejdříve uložena do konkrétně zvoleného adresáře a uloženy do seznamu DO_Z. Je doporučeno nechat tuto funkci aktivní.
  „Smazat stávající SEMA – nastavení před importem“; je-li tato funkce aktivní, jsou všechna nastavení stejného typu, která mají být importována, nejdříve smazána v cílovém adresáři. Nevýhodou je, pokud odešleme z SEMA ve verzi 10.5 F7 nastavení a importujeme SEMA nastavení z verze 10.4, že je poté smazáno F7 nastavení z verze 10.5 a po importu ho již nemáme k dispozici. Výhodou je, pokud chce mít uživatel totožné nastavení na více počítačích, tak si nyní připraví systém na jednom počítači, tato data vyexportuje a importuje na cílové systémy. Tak má uživatel zcela stejná nastavení na každém z počítačů.
 • Výpisy materiálu a plány mohou být nyní přednastaveny tak, že je výpis materiálu zobrazen přímo na výkresu. K tomu je zde připravena v základních datech kategorie „záložka/variabilní-> Výpisy/jednotlivý prvek v plánu“. Zde můžeme libovolně zakládat mnoho proměných. Jsou-li tyto proměnné založeny, můžeme je poté libovolně měnit ve výpisu materiálu a nechet je později zobrazit přímo v plánu. Pod část. výpisy Vlastnosti -> Všeobecně -> Zobrazení výpisu v plánu, může být poté nastaveno variabilní, kterému je v návaznosti vložen text do plánu. V návaznosti změníme ve výkresu (plánu), na kterém má být zobrazen výpis materiálu a doplníme variabilně přes CAD -> text -> jednořádkově nebo víceřádkově -> zadat záložku -> příkaz. Tím jsou nyní všechny změny, které jsou ukončeny transferem, automaticky aktualizované ve vloženém výpisu materiálu. Je-li založena odpovídající předloha plánů s variabilním rozložením a uložen katalog listu ve výpisu materiálu, můžeme tuto možnost využívat automaticky také v nových projektech. <Highlight film Výpis materiálu v plánech>
  Ve vlastnostech část. výpisů může být nastaveno pro automatiku část. výpisů, zda se má otevřít „hlavní list“ nebo vytvořený „automatický část. výpis“. Tato technika je zvláště pro výpisy materiálu, které mají být provedeny jednotlivě pro kažkou stěnu.
  Výpisy materiálu, u kterých je nastaveno variabilní, jsou označeny pod jménem část. výpisů dalším symbolem.
  V SEMA základních datech byla vložena funkce pro „Dřevo stěny“. Funkce byla přidělena (ve výpisu materiálu) „Výpis materiálu a schodů“ dřevo stěny. Dále je připravena předloha plánů pro stěny (A4 příčně pro výstup stěn ve výpisu materiálu). Přes automatiku stěny můžeme otevřít nastavení „Výstup stěny - 1 stěna ve výpisu materiálu na list“, v kterém je následně automaticky pro každou stěnu otevřen na pravé straně příslušný výpis materiálu.
 • V přednastavení (Alt + F7) můžeme pod Výpisy/jednotlivý prvek -> Všeobecně nastavit, že pro všechny záložky výpisu materiálu má být provedena částečná automatika. Je-li v záložce/výpis, který není označen čís/prv, nastevní „částečné automatiky“, nebo „zobrazení listu na plánu“, doporučujeme tuto možnost nedeaktivovat, tak je pokaždé otevřen nejdříve odpovídající list a nemusí být aktualizován.
 • Příkazy pro vytváření / opracování a skripta můžeme nyní individuelně nastavit jako funkci pod libovolnou klávesu. Pod Náhled -> Lišta symbolů -> Definovat příkaz nebo přes kliknutím na pravé tlačítko myši v oblasti menu případ. při právě prováděném příkazu, kdy je otevřena funkce. Zde může být nyní navoleno, zda má být klávesa definována jako příkaz pro vytváření/opracování, nebo jako skript. Při příkazu pro vytváření/opracováníl může být nastaveno jako možnost, zda má být forma zadání, která je téměř při každém příkazu pod levým tlačítkem, k příkazu je uložena, tak že toto automaticky odpovídá při provádění příkazu. Jinak je k tomuto příkazu stále používána naposledy použitá forma zadání. Tato možnost může být nastavena pro zvolená základní data.
  Musí být zadáno jméno kláves. Také je automaticky doplněn popis, který může být upraven podle libovolných přání. Symboly jsou přidělené v různých formátech dat. Také je vždy přiřazena vlastní klávesa v menu přizpůsobení lišty symbolů pod Příkazy -> Vlastní příkaz. Zde tyto volby můžeme opět libovolně změnit, případně smazat.
  Díky této nové technice můžeme často používané příkazy, s požadovanými základními daty a odpovídající formou zadání, založit jako vlastní příkaz do lišty symbolů. <Highlight film Uživatelské klávesy>
 • Pro zobrazení ploch s hranami, barevné zobrazení ploch a texturové zobrazení můžeme nyní načíst fotografii jako pozadí. Vedle klávesy horizont zap/vyp, můžeme nyní otevřít správu obrázku pozadí. Zde mohou být načítány fotografie, které mohou mít rozdílné formáty dat. Načtené foto je poté automaticky uloženo k příslušnému projektu.
 • Ve verzi 10.4 jsou zobrazeny příkazy jako řezat, změnit, atd. neaktivně. Poté, co je element označen, jsou aktivní všechny příkazy, kterými může být element upravován. Toto enormně ulehčuje práci v programu především novým uživatelům.
 • Ikony pro viditelnost jsou nyní rozšířeny a novou ikonu „naposledy označené objekty znovu označit“. S pomocí této funkce mohou být elementy, které byly předtím opracovány přes příkaz, znovu označeny. „Manuální“ hledání elementů tímto odpadá. Prostřednictvím nového příkazu jsou nyní elementy okamžitě označeny a mohou být dále upravovány.
 • Záložka Z-půd.číslo domu, Z-půdorysné jméno a Z-jméno podlaží jsou nyní založena také v legendě 3D. (Fa. Grosse)

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

 • Jsou-li smazány elementy, na které je připevněn MCAD, tak jsou při novém přepočtu (Shift F5) MCAD nově vytvořeny. Toto je již upraveno.(Fa. Regnauer)
 • Je umožněno seskupování více CADových skupin, které jsou již seskupené. Podskupiny jsou připojeny k jedné skupině. (Fa. Regnauer)
 • Při vytváření úhlu CADovými liniemi jsou generovány tyto linie také při dělení úhlů správně. (Fa. Zobl)
 • Vytváření kružnic přes tři body je vylepšeno. Tak jsou nyní správně uchopeny a vytvořeny průsečíky. (Fa. Haveloh)
 • Automatické kótování je rozšířeno v různých oblastech pro stěnové-, střešní- a stropní elementy. Pro vertikální, horizontání a šikmé kóty je možnost nastavit odstup mezi kótami. Nastavení následuje pod záložkou „KÓT“ v automatickém kótování. Jsou-li měřena makra elektroinstalace nebo jiné typy maker, je nyní kóta umístěna zcela vně ostatních kót.
 • Pro grafický import jsou k dispozici rozšířené funkce. Při importu grafiky je možnost vytvořit externí ukotvení. Toto ukotvení je aktualizováno při novém importu projektu. Je-li například změněn dokument přes příkaz „ OLE“, tak je změněný dokument zobrazen při obnovení obrazovky.
 • „Záložka pro působení MCAD“ je pro verzi 10.4 kompletně přepracována. Nyní má uživatel mnoho různých možností pro různé oblasti v záložce pro „PŮS“. Zentrální element je „Záložka výběru“. Zde uživatel zvolí, na kterou část má MCAD působit. Dále naleznete, které volby jsou k dispozici pro působení:
  • Výběr „Vše“: podle toho se vztahuje působení na následující části programu: dřevo, pokrytí, vrstva a elementy.
  • Výběr „Dřeva“: při tomto výběu je zohledněno pouze dřevo.
  • Výběr „Pokrytí“: zde je aktivně zapnuto pole vrstev a můžeme zde ještě zvolit pod následující nastaveními:
   • „Vše“: působení na všechny zasažené vrstvy.
   • „Aktuální“: působí pouze na aktuální vrstvy.
   • „Výběr“: nyní jsou v podmenu „více“ na výběr aktivní vrstvy. Zde můžete vrstvy přiřadit libovolně jednotlivě.
  • Výběr „Výběr“: nyní jsou elementy, vrstvy aktivní a uživatel má možnost zvolit pouze požadované dřevo a vrstvy.
  • Výběr „Layer“: v těchto případech působí MCAD na modul ve vrstvě programu.
  • Výběr „ Element“: zde je působení vztáhnuto pouze na vybrané elementy.
 • Ve verzi 10.4 je vytvořeny jako nové typy ukončení „Tirolský zámek“ a „Dovetail“ jako MCAD opracování. Toto opracování je viditelné i ve 3D. Nyní máme možnost vytvořit ve stěnovém náhledu na začátku a konci stěny MCAD, nebo stěně určit odpovídající MCAD. Poté může být uloženo rohové makro. Nějaké parametry jsou v programu již přednastaveny, takže již není nutné zadávat tolik parametrů v MCADu. Přes dodatečné zadání parametrů můžeme přizpůsobit opracování přes MCAD velmi flexibilně a individuálně. Pro „Dovetail“ může být také libovolně nastavena evropská, či americká varianta. Evropský dovetail může být zhotoven pomocí normální válcové frézy, pro americký typ dovetailu je zapotřebí speciální frézy. Všeobecně má uživatel možnost stanovit všechny předběžné parametry jednotlivě. Opracování jsou počítána od začátku/konce dřeva. Od těchto bodů se rozmisťuje uchopení všech parametrů. <Highlight film Novinky ve srubových stavách>
 • Pro toto platí ve Všeobecně následující specifika Tirolského zámku a dovetailu:
  • Pozice opracování na horním a spodním půleném elementu (je jedno, zda je poloviční element větší, menší nebo stejny 50% k celému prvku) je automaticky rozdělena a opracování je vždy vytvořeno na správné straně.
  • Automatické rozdělení výšky celého dřeva.
  • Automatické rozdělení šířky dřeva (protější element)
  • Je-li zadán nulový přesah, je zapotřebí osadit do nulové polohy.
  • Je-li zadána drážka, poté je délka elementu (délka překrytí) osazena tak, že je stejná „šířka elementu - drážka + přesah“. V tomto případě zůstává drážka u širších stěn fixní a a délka překrytí se počítá automaticky podle toho.
  • Je-li zadána délka překrytí, poté je drážka určena tak, že „šířka elementu – drážka“ stejně „délka překrytí + přesah“. Je-li odstup vztažné hrany = 0 a délka překrytí je větší než „šířka elementu + přesah“, poté je redukována délka překrytí.
  • Je-li zadána délka překrytí a drážky, pak je interpretována délka překrytí jako maximální délka drážky a hloubka drážky jako minimální hloubka drážky. Je také zvětšována automaticky podle použitého dřeva, nebo zvětší hloubku drážky, nebo zmenší délku překrytí, takže také použitelné pro různé tloušťky stěny stejné MCAD příp. jsou použity stejná rohová makra. <Highlight film Novinky ve srubových stavách>

Elementace

 • Pro střešní a stropní elementy máme nyní možnost změnit stranu náhledu. Toto nastavení je v základních datech elementů pod záložkou „Všeobecné hodnoty elementu“ pod „Pohl“. <Highlight film Střecha a střešní elementy>
 • U střešních a stropních elementů jsou nyní v náhledu na element zobrazeny délky elementů, jako i číslo jednotlivého elementu. Proto musí být v F7 pod Obrázek 3D ->Autořez ->„Zobrazit opt. hodnoty“ sepnuty aktivně. <Highlight film Střecha a střešní elementy>
 • Pozice horizontálního a vertikálního řezu ve stěnovém náhledu se přizpůsobí podle nastavení F7. Manuálně posunuté řezy zůstanou pro nastavení nezohledněny. <Highlight film Střecha a střešní elementy>
 • Pro tvorbu střešních latí přes automatiku střechy zůstává nyní nezohledněna záklopová prkna.

Jednotlivý prvek

 • U volných kontur v BTL formátu je korigována strana frézování. (Fa. Lignocam)
 • Sedlo na hřebenu pultové střechy s velmi plochým sklonem je nyní exportováno se správnou šířkou na Hundegger P10. (Fa Waz)
 • Obráběcí centrum Hundegger SPM je nyní převzato jako jedno obráběcí centrum a to také v menu exportu.
 • Na obráběcí centrum Hundegger PBA jsou nyní přenášeny obrábění „čepu“ a rybiny (pouze bez pouzdra) a bez osazení.

Rozšíření pro Hundegger Kx, SC stroje

 • V menu exportu můžeme nyní otevřít Všeobecné nastavení.
 • Ve Všeobecném nastavení může být nyní volně nastaveno jméno elementu také pro export. Standartem je jako obvykle popis elementu. Máme zde k dispozici také záložky. Tak můžeme jméno elementu osadit různými záložkami a texty a libovolně je kombinovat.
 • Nastavení „dokončení jednotlivých srdcových sedel“ ve Všeobecnm nastavení -> sedla -> srdcová sedla by neměl být v normálním případě aktivní. Na obráběcím centru Hundegger K2 jsou přes program Hundegger srdcová sedla nárožny (Agg. 203) vytvářeny automaticky stále k 90°, pokud není v elementu nalezeno jiné příslušné druhé srdcové sedlo nárožny. Často toto není požadováno, speciálně pokud je úhel mezi polovinami srdcového sedla 90°, je poté odfrézováno více, než by mělo být. Na základě rozsáhlých vylepšení exportu sedel není potřebné často tuto funkci používat. Tato funkce by měla být určena pouze pro opracování některých srdcových sedel, pokud není srdcové sedlo vyexportováno. V závěru by měla být tato funkce opět deaktivována.
 • Pro uvnitř ležící pláty může být ve Všeobecném nastavení nastaveno, jak mají být zhotoveny. Jsou zohledněny pouze uvnitř ležící pláty, které jsou větší než nastavená maximální šířka plátu. Je možno nastavit, zda má být toto opracování zhotoveno „řez pilou“ z jedné strany, nebo ze dvou stran. Dodatečně je zbytkové dřevo odfrézováno ještě dvěma bočními pláty vlevo a vpravo. Pro tyto dva pláty můžeme nastavit, že to má být provedeno s fixní šířkou, nebo s minimální šířkou (nastavitelné). Tím může být speciálně pro srubové stavby zhotoven jednoduchý plát pro vybrání parapetního a překladového dřeva přes 3CAD plát nebo M-Cad a nemusí se již seskupovat kombinací obrábění.
  Pro opracování „3D kapes“ můžeme ve Všeobecném nastavení rozlišit, zda mají být kapsy vyrobeny 4 nebo 5 osou „frézou“.
  Pláty a sedla s nářezovým úhlem a pod sklonem, jsou nyní exportovány také jako „3D kapsy“. (Francie)
  Dále může být nadefinováno, z které strany mají být sedla a pláty vyrobeny.
 • Ve Všeobecném nastavení stroje může být přednastaven nástroj drážky (15:0).
 • Udané vrtání s úhlem a sklonem „čelního opracování“ je na krovařské centrum Hundegger exportováno jako vrtání se sklonem. (Fa Söllradl)
 • Pláty, které mají být vytvořeny přes natočenou krokev na vaznici, jsou při exportu exportovány jako „nakloněný plát“(3.6). Dříve bylo toto opracování exportováno jako „3D kapsa“ nebo pokud toto nebylo ještě aktivní, jako dokončovací obrábění.
 • Tvorba přes ořezání elementů na plát nárožny a úžlabny, které byly dříve dokončeny jako kapsa, jsou nyní exportovány na obráběcí centrum, pokud je to možné, jako „plát nahnutý“ (3.6). (Francie)
 • Pro srdcová sedla, u kterých leží základní úhel sedla mezi 89,9° a 90,1°, je vylepšen export. (ABZ Ulm)
 • Pro šikmé pláty na čelních plochách je nyní přezkoušeno, zda mají být zhotoveny tyto čelní plochy, nebo boční plochy a program automaticky přidělí pro každý případ správné opracování pro přenos na obráběcí centrum. (Fa. Malaspina)
 • Pláty a čelní plochy krokví jsou nyní také exportovány na obráběcí centrum jako „3D kapsy“. (Fa. Viroblock, ABZ Stutensee, Fa. Ferraro)
 • Je vylepšen export sedel nárožen při ořezání vaznic dlouhý/krátký a u plochého sklonu střech. (Fa. Gump, Fa. Deuerling, Fa. Mayr, Fa. Zenzmaier)
 • Je-li zadán na počátku nebo konci elementu čep jako typ zakončení, je nyní také v 3CADu vytvořeno vrtání (Simplex spojení) a předáno na obráběcí centrum.
 • Je přepracováno gradování na spodní straně úžlabny přes 3CAD plát a je správně exportováno na obráběcí centrum Hundegger. (Fa. Hirsch)
 • Opracování plátů ořezaných na zkosenín vyosených vaznic, jsou exportovány jako 3D kapsy. Kde ještě musí být provedeno dokončení opracování, protože obráběcí centrum nedokáže toto opracování dokončit na 100%, jsou takováto opracování uvedena v SEMA výpisech pro dokončení jako “částečně dokončená“. (Fa. Kronenmeister)
 • Setkání dvou vaznic s nepatrným výškovým rozdílem při nástavbě na úžlabně, jsou exportovány hloubkově ohraničené. (Abbunzentrum Tannheimer Säge)
 • Srdcová sedla na nárožně, při rozdílných sklonech, vaznice, které jsou ořezány na zkosení a mají minimální rozdíl výšek, jsou vylepšena. (Fa. Cioffi & De Gaspari)
 • Gradování elementů je nyní rozděleno přesněji. Tím jsou gradování, i pokud leží uvnitř, provedeny také na obráběcím centru. (Fa. Hirsch)
 • Jednotlivá sedla s nářezovým úhlem a nář. sklonem jsou nyní exportována jako „3D kapsy“. (Fa. Guillet)
 • Sedla ležící shora od vaznic, které jsou ořezané dlouhá/dlouhá, jsou nyní exportovány správně na obráběcí centrum. (Fa. Lottermosser)
 • Vytlačená „kružnice“ je nyní exportována se správnou konturou. (Fa. Adlerhaus)
 • Export osazení je rozšířen a přepracován. Osazení jsou exportována na obráběcí centrum v rozepsané formě, čep je exportován samostatně a je tím volně definovatelný ve své šířce a délce. Také je nyní exportován pro dobíhající patu (Fa. Chauvin a jiní).
 • V samostatném elementu je nastaven Tirolský zámek jako samostatné opracování.
  Tirolský zámek může být exportován na obráběcí centra Hundegger K2/K3 od května 2002. Tak, aby mohlo být opracování exportováno, musí být aktivováno ve Všeobecném nastavení stroje pod 16 Srubové spojení -> 1603 Tirolský zámek -> „Stroj podporuje Tirolský zámek“. <Highlight film Novinky ve srubových stavách>
 • V samostatném elementu je sestaven dovetail pro běžné užívání jako samostatné opracování.
  Dovetail může být exportován na obráběcím centru Hundegger Kx. Proto, aby mohlo být opracování exportováno, musí toto být aktivováno ve Všeobecné nastavení stroje pod 16 Srubová spojení -> 1601 Dovetail -> „Stroj podporuje dovetail“. <Highlight film Novinky ve srubových stavách>

Rozšíření BTL export

 • Dovetail je převzat jako nové obrábění v BTL exportu (od verze 10.2.)
 • Tirolský zámek je exportován od BTL verze 10.2. Pod Všeobecným nastavením může být pro Tirolský zámek nastaveno ještě jedno předfrézování.
 • Pro export v BTL formátu budou přizpůsobeny ve „Všeobecném nastavení“ pro každou BTL verzi exportu a připraveny pod bodem menu Extra . Pod novou klávesou „Všeo. nastavení“ můžeme tato nastavení vyvolat v exportním menu. Také pro obráběcí centra CMS, EGA, Essetre, Krüsi, Schmidler, Uniteam a Weinmann jsou tyto změny k dispozici.
  Dále jsou pro data projektů a data elementů, ve Všeobecných nastaveních, nastaveno pro užívání více polí, která jsou poté odpovídajíce založeny.
 • Při BTL exportu je korigován nářezný úhel pro sedla a pláty. (Fa. IST)
 • Dlab čepu je rozšířen v BTL verzi 10.2 o délkový sklon.
 • U sedel může být nastaveno od verze BTL 10.2 pro sedla ve Všeobecných nastaveních, zda má být vrtání hřebíku jako možnost, nebomá být osazeno vlastní vrtání.
 • BTL 10.2 je rozšířeno ve vnějších konturách o možnost PROCES: ANO/NE. (viz také 3D objekty – vytlačené těleso)

FHP stroje

 • Je rozšířen FHP export. Zde se jedná o obráběcí centrum firmy Randek Bautech. K tomu je vytvořen „bth formát“, jako i nový „cdt formát“ v FHP exportu.

Výpis materiálu

 • Import z materiálových listů je rozšířen o pole „PAK“ (Paket). Aby bylo toto pole importováno, musí být v importovaných datech zadáno jméno „PAK“. (Fa. Brünnighoff)
 • Ve vlastnostech mater. listu optimalizace prvků je zobrazen v obsahu výběr „Volný 1“. (Francie)
 • Při délkové optimalizaci, je generování stoupající při vytváření čísla dílce v optimalizaci dílce, zadání je ještě optimalizováno. (Fa. Chauvin)
 • Tím , aby byla v listu materiálu zadaná šířka a výška nejen v metrech, musí být toto aktivováno pod Přednastavením (Alt + F7) -> Výpisy/Jednotlivý prvek -> Všeobecně –> Šířka/Výška při jednotky měření „metr“ zobrazit v centimetrech.
 • Výpis materiálu je rozšířen o další typ výpisu statického listu. Přes formát „Záloka/výpis nově založit“ můžeme tyto vložit do existujících katalogů výpisů. Ve standartním katalogu SEMA je toto integrováno standartně. Do tohoto listu je exportováno všechno dřevo stropů přepočítané staticky. Zde také naleznete speciální statické číslo. Toto statické číslo můžeme zapnout také v plánu. (F7 -> Rozložení dřeva -> Všeobecně -> Statické číslo) Dva prvky mají stejné statické číslo, pokud je identická třída využívání. Na tomto způsobu je již patrné v plánu, které dřevo je identické po statické stránce. V poli výpisu materiálu jsou pod počtem kusů a popisem dřeva, v novém poli „Třída využití“, zobrazeny různé „Eta-hodnoty“.
 • Ve výpisu materiálu je nyní připraveno pro používání nové pole „Váha (KUS)“. V tomto poli je váha udávána pro kusy i při více elementech. Dřívější pole „váha“ zobrazuje sumu vah pozic materiálu ve výpisu.

Základní data Makra Program

 • Ve správě základních dat může být nyní datová oblast natažena myší do šířky. Stejné je to při příkazu vytváření, pokud nastavíme maximální šířku okna (kliknutím pravého tlačítka), je datová oblast zvětšena. Kromě toho máme v tomto nastavení nyní 2 grafiky náhledu vedle sebe.

Profil

 • V asistentovi profilu střešního okna byla opravena optika záložky materiálu.

Krov

 • Typ zakončení „prodloužení“ při vytvoření šikmého sedla na šikmém protielementu byl přepracován. Pokud je zešikmení kompletní do proti elementu, tak je sešikmené sedlo technicky nemožné, proto je změněno na plát. (Holzbau Deuerling)
 • Mezi dvěma krokvema, které leží těsně u sebe (žádný prostor mezi nima), již není vytvářeno záklopové prkno. (Fa. Jantzen)
 • Řezný úhel od sloupu, který je vytvořen na stoupajícím elementu, byl přepracován. (Fa. Frankenhauser)
 • Bylo přepracováno zadání „spodního vytýčení“ procentuálními hodnotami u rybinového čepu. (Itálie)

 • Typ zakončení „čep“ je přepracován a rozšířen v mnoha detailech. Tak je nyní vedle boční tolerance k dispozici také tolerance na čelní straně čepu. Tak je dlab čepu zvětšen na čelní straně o zadanou hodnotu. Toto nastavení najdete pod druhou záložkou typu zakončení „čep“.
  Stejně pod tím nabízí nyní program možnost konstrukci tak zvaných „visutých čepů“. Jednoduché zadání rozměrů zkrazuje element a ne čep, na který je definován. Tímto způsobem je definovám odstup k elementu zakončení.
  Ve třetí záložce typu zakončení „čep“ jsou k dispozici rozšířené nastavení pro vrtání čepu. Hloubka vrtání může být nyní nastavena variabilně. Vedle nastavení „zcela skrz“ může být nyní nastavena i požadovaná hloubka vrtání nebo opačně k tomu míra zbytku dřeva, která musí po vrtání zůstat. Je tedy vrtáno pouze tak hluboko, aby zůstal nevrtán požadovaný zbytek dřeva. V dalším poli může být zvolena požadovaná vztažná hrana vrtání. Zde jsou k dispozici nastavení „automaticky“ a „proti“. Dílec pro vrtání u čepu je ovládán jako dříve. Pro kolize vrtání, případně šroubů, ke kterým může dojít ve spojení různých elementů, je proveden tak zvaný offset. Přes manuální zadání rozměrů může být každé vrtání posunuto paralelně a svisle ke směru čepu. Podle toho, kolik je nastaveno vrtání (jedno nebo dvě) jsou přístupná odpovídající pole.
  Pro tak zvané čelní odsazení čepu je k dispozici další záložka. Toto čelní odsazení je propojeno přez zadání délky. Hrana elementu je odsazena o zadanou hodnotu. Příkladem tohoto je vzpěra, která je v oblasti spojení vzpěry s fixním sloupkem. Převázání vzpěra-sloupek může být tímto ořezáno na vzpěru. Možné vytýčení u čepu je teprve nabízano od vyt. plochy.

 • Typ zakončení „diamantový bod“ může být nyní proveden také od drážky sedla pro „ozdobení“. Ve výběru jsou nyní pro výběr vedle drážky volná a pravoúhlá sedla. U pravoúhlého sedla může být zadána pouze hloubka sedla, pole „šířka“ zapnuto neaktivně. Vedle drážky a sedla může být opracován diamantový bod a kulatý oblouk. Zde jsou na výběr pozitivní oblouky (konkávní) a negativní oblouky (konvexní).

 • Typ zakončení „usazení“ je také přepracován a rozšířen. Typ usazení je nyní upřesněn názorně podle výběru na obrázku. Jako následující usazení jsou nyní k dispozici:
  čelní usazení v ose úhlu, čelní usazení pravoúhlé, usazení pod úhlem, pravoúhlé, vybíhající,
  Kompletně nově naprogramované je osazení. Vedle zadání hloubky je zde k dispozici výběr vztažné hrany. Klasické osazení (vybýhající) je osazováno hlavně při řemeslné výrobě. Pravoúhlé osazení se nabízí díky své rychlé výrobě hlavně na krovařských obráběcích centrech.
  Dále nyní nalezneme nastavení, zda má být protější kus při rozdílných průřezech zhotoven zvlášť, nebo má být kompletně vyfrézován.
  Všem osazením můžeme přirozeně přiřazovat také čep. Jsou zde k dispozici nové možnosti jako u typu zakončení „čep“. (vytyčení, zaoblení, tolerance, vrtání)
  U osazených čepů jsou dodatečně nabízeny typy čepů „A“ a „B“. Během zobrazení „čep A“ klasické formy čepu při osazení, „čep B“ je připraven speciálně pro obráběcí centrum Hundegger K2. Typ čepu A je paralelní k protější hraně elementu, typ čepu B je nabídnout paralelně k hraně osazení. Které typy čepu mají být použity při příslušných osazeních je provedeno automaticky. Podle stylu použití poté chybí typy čepů v nabídce.

 • Rozsáhlá vylepšení jsou provedena v ořezu sedel. Obzvlášť je optimalizováno automatické rozpoznání od vybrání.

 • Elementy mohou být nyní zobrazeny jako osy. V F7 pod Krov -> Všeobecně -> Zobrazení dřeva jsou k dispozici nastavení „tělesa“, „osy“ jako i „osy a tělesa“. Pro dřevo stěn a stropů je nastavení pod F7 vždy pod Elementy -> Zobrazení dřeva.

 • Každý typ zakončení získá ve verzi 10.4 příslušnou záložku „3DO“. Pod touto záložkou jsou připraveny příkazová pole, ve kterých je již připojen spojovací prostředek, nebo jiný 3D objekt a tím je rovnou připojen k typu zakončení. Tak nyní můžeme např. k pravoúhlému řezu rovnou připojit trámovou botku. Tento typ zakončení může být poté použit jako obvykle na libovolném elementu/ trámu. Vlevo vedle příkazového pole naleznete menu nastavení pro použité objekty 3D. Zde jsou různé možnosti nastavení pro např. přesné umístění spojovacího prvku na element. Vedle x, y, z osazení jsou zde nastavení pro „X-zrcadlení“. S touto možností můžeme použít např. trámovou botku na protějších stranách, kde mohou být použity kolíky umístěné ze stejné strany. Při výběru plochy jsou k dispozici všechny strany elementu, jako i čelní strana. Vztah k ploše může být „standartně“ a „1-3krát rotován“. V poli „plášť“ je definováno, zda je vztah založen na plášti kvádru, nebo je např. zohledněn 2 řez dvojitého řezu. Ikona „standart“ vrátí zpět všechna předešlá přenastavení na originální SEMA nastavení.
  Pohodlná je také možnost definovat přímo osazené 3D objekty k typu zakončení. Přes příkaz typ zakončení ( kurzor musí být na příkazovém poli ), s pomocí pipety, přiřadíme přímo na element ukotvený 3D objekt v příkazovém poli. Typ zakončení můžeme poté uložit přes „zpětné uložení“ do základních dat a máme ho tak k dispozici pro další použití v následujících projektech.
  Vedle spojovacích prostředků mohou být k typu zakončení také např. opracování. Kontura vytvořená CADem může být například extrudována a tak přeměněna na vytlačené těleso s opracováním. Toto opracování může být rovněž s pomocí pipety při příkazu typu zakončení změněno na typ zakončení a odpovídajíce uloženo do základních dat. <Highlight film Zakončení se spojovacím>

 • Opracování může být nyní zobrazeno také ve 2D. (půdorys, stěnový náhled...) Nastavení pro toto zobrazení naleznete pod klávesou F7. Pro dřevo krovu je to pod „Krov“, „Všeobecně“, „Zobrazení typů zakončení a opracování“. Zde musí následovat nastavení „3D typ zakončení + opracování“. Na tomto způsobu jsou nyní v půdorysu viditelná obrábění typů zakončení jako pláty, vrtání, atd. Pro dřevo stěn a stropu je nastavení pod „Dřevo stěny/stropu“, „Elementy“, „Zobrazení typu zakončení a obrábění“. Zde musí rovněž následovat nastavení „3D typ zakončení + obrábění“.

Schody

 • Je-li osazeno na sloupek 3D vrtání, tak je toto vrtání po DXF exportu opatřeno příslušným číslem strany.
 • Je přepracován výstup (export na stroj) integrovaných kruhových oblouklů. Stejné linie jsou nyní sdruženy. (Fa. Oberholzer, Fa. Manhart)
 • Linie madla jsou správně zobrazeny v závislosti na stupních také při zadávání zábradlí „od- do“. (Fa. Linker)
 • Je upraveno kótování madel z výstupního zábradlí. (Fa. Schilling)
 • Datová složka automatiky schodů přidělena pro kolíky, je nyní také po změnách okamžitě a automaticky přepočítána.
 • Odstup šprušlí (tyček): ve verzi 10.4 je nyní možnost vytvářet odstup přes šprušle. Můžeme volit mezi dvěma typy odsazení. Odstup optimální: Všechny šprušle, pod zohledněním maximálního dělení míry, rozděleny na odstup se stejným odsazením. Stupnice se orientují podle tyček. Dodatečně můžeme v místě pro zadání zadat odstup první a poslední tyčky. Pokud je požadován jiný počet tyček, můžeme to zadat v prostoru pro zadání. Zobrazení je okamžitě přepočítáno podle změny odstupu. Snížíme-li počet tyček a překročíme-li maximální míru dělení, je oblast pro zadání dělení označena červěně.
  Odstup dělený optimálně: Jsou-li u schodů přímé stupně, není dodržován odstup tyček jako konstantní směrodatná hodnota pro stupně.
  V prostoru je nyní vyzkoušeno nadělit tyčky tak blízko směrodatné hodnoty, jak to je jen možné. Dodatečně můžeme zadat v prostoru zadání odstup první a poslední tyčky. Je-li požadován jiný počet šprušlí, můžeme toto zadat v prostoru pro zadání. Přepočítání podle zadání je ihned zohledněno. Snížíli se počet tyček a překročíme-li maximální míru dělení, je opět prostor zadání zbarven do červena.
  Odstup tyček s jednotlivým pos.: Není-li vytvořen automatikou dělení požadovaný výsledek, mohou být tyčky naděleny s požadovaným odstupem. V manuálním odstupu pod jednotlivým posunutím, je vpravo pod prostorem pro zadání, klávesa „ Uchop tyčku“. Pomocí tohoto způsobu dělení odstupu můžeme vztáhnout tuto fukci pouze na vybrané tyčky. <Highlight film Posunování šprušlí>
 • Automatické rozdělení šprušlí při změně pozice sloupku: Pokud je změněna oblast / zmenšena nebo zvětšena / pro dělení tyček díky změně pozice sloupku, tak se nám rozmístění tyček znovu automaticky přepočítá.
 • Zadání zábradlí „od-do“: Zábradlí nyní můžeme zadávat také pomocí obvyklé funkce „od- do“.
 • Nástupní a výstupní sloupky s odstupem: v základních datech zábradlí můžeme nyní zadávat odstup nástupního, případně výstupního sloupku. Tak může být již v datech schodiště sloupek umístěn tak, jak ho potřebujeme.
 • Více madel/pásů v automatické datové větě: V automatické datové větě můžeme nyní zadávat až jedenáct spodních pásů/madel. Nově nadefinované typy zábradlí poté můžeme libovolně ukládat.
 • Nové možnosti přebírání tvarů geometrie pro spodní pás a madlo: V základních datech madel, nebo spodních pásů můžeme pod záložkou „Z“, nalézt nová nastavení.
  Vztah: Zde je nasteven referenční element, od kterého následuje přebírání geometrie. Máme k dispozici přední hranu stupně, přední hranu bočnice, spodní hranu bočnice, spodní hrana madla, horní hrana madla, spodní hrana pásu a horní hrana pásu.
  Cílová hrana: Zde jsme podle hrany elementu dotázáni, na kterou geometrii mají být přeneseny. Druhá hrana elementu vyplývá z výšky elementu. Výška elementu je vytvořena paralelně k referenční hraně.
  Směr: je zde určeno, zda má být odstup zadán paralelně, či svisle.
  Průběh ohybu: Není-li žádný referenční element a „vztah“ je na „stupeň PH“, může zde být zaneseno, jak se má element chovat. Máme k dispozici známé možnosti z bočnic „procházející průh.“, „průhyb přerušený“, „přímý“ a „přímý speciálníl“.
  Výstup: Zde je nastaveno, jak se chová madlo/pás na výstupu. „Ne“: element není zalomený, běží dál v průběhu ohybu. „Automatika“: odstup je také držen stejně v zalomení/vodorovné oblasti. „Zadání míry“: chceme-li mít na výstupu jiný odstup, je zde zadána požadovaná hodnota.
  Podesta: zde je nastaveno, jak se má chovat madlo/pás na podestě. „Automatika“ odstup je také v zalomení/vodorovně oblast držet stejně. „Zadání měr“ chceme-li mít na výstupu jiný odstup, zadáme zde požadovanou hodnotu. <Highlight film Moderní konstrukce zábradlí>
 • Zadání ve skupině pro pásy a madla: Chceme-li zadávat pohromadě více madel a pásů, tak to můžeme provést přes zadání ve skupině. Zde musíme zvolit požadovaný element. Otevře se prostor pro zadání. Vpravo dole pod cílem zadání je klávesa „svazekl/ jednot.“. Je-li tato ikona aktivní, jsou k dispozici v prostoru pro zadání ikony „oblast“ a „počet“. Pod ikonou oblast zadáme velikost polí. Počtem je zadáno, kolik se má v oblasti nadělit elementů. <Highlight film Moderní konstrukce zábradlí>
 • Řezat šprušle na geometrii elementu schodů: dříve bylo zapotřebí ořezávat každou tyčku na geometrii ohnutého elementu. Nyní máme možnost ořezávat více tyček najednou na geometrii elementu. Tyčky se takto připasují na zakřivený element.
 • Viditelnost vřetene je přepracována. Pokud označíme značku pro schody a zvolíme „zvolené elementy zneviditelnit“, je nyní skryto i vřeteno.
 • Export na obráběcí centra:
  Byl přepracován výstup oblouků. Tak je nyní možné exportovart oblouky jednotlivě, nebo souhrně. Nastavení pro tuto možnost je v Ini souboru.
  PLINE = 4 -> Výstup jako jednotlivé oblouky PLINE = 5 -> Výstup jako plylinie s integrovanými oblouky
 • Bod pro najetí u ohnutí madla leží stále na konvexním rohu.
  Pro ražení v nášlapech od sloupku jsou nyní vytvořeny nové typy hran pro export na obráběcí centrum. Pro ražení na levé straně nášlapu je typ hrany 1240, na pravé straně typ 1340.

  HT_STUPNĚ_ PH

  Typ hrany přední hrany stupně. Jednotlivé linie

  IDČÍ=2

  Identifikuje hranu (pevně zadáno)

  BARVA=3

  Číslo barvy, jako v ACAD 0..255

  LTYP=VYBRANÝ

  Typ, jeden z listů na začátku

  LJMÉNO=

  ROTOR; jméno linie (volné zadání)

  LAYER=ROTOR

  Jméno layeru (volné zadání)

  PLINIE=1

  0: Výstup jednotlivé linie
  1: Výstup jako polylinie
  3: Výstup s oblouky
  4: Výstup s oblouky příp. polyliniemi
  5: Výstup jako polylinie s integrovanými oblouky

 • Vřetenové schody - pouzdra: Vřetenovým pouzdrům nyní můžeme vpustit stupně. V datové větě vřetenových pouzder je k tomu zadání vydlabání pod nebo nad. Vřetenová pouzdra se prodlužují o nastavenou míru. Na stupních je vytvořeno vybrání.

3D zobrazení Vizualizace

 • Datový obrázek je nyní zobrazen v záložce 3D.
 • Pro dřevo krovu a stropních elementů je v drátovém modelu a modelu skrytých hran zobrazena délka prvků. K tomu musí být aktivní pod F7 Obrázky 3D->Autořez->„Zobrazit hodnoty elementu“.

3D objekty

 • Bočně připevněná 3D obrábění, která jsou nastavena jako variabilní ve všech třech osách, jsou nyní pro aktuální verzi opět správně konvertována. (Fa. Apo)
 • Pro neoptimalizovaný 3D cizí objekt v drátovém modelu, je nyní možnost redukce linií. Toto nastavení následuje v základních datech pod záložkou elementy-> Zobrazení objektu -> Drátový model -> „optimalizace“. Při optimalizaci jsou všechny nepotřebné linie, které leží uvnitř plochy nezobrazovány.
 • Je rozšířena záložka opracování pro vytlačené těleso. Jako nová opracování jsou nyní k dispozici vedle dřívějších F-kontur (volná kontura) A-kontura (vnější kontura) a psaní.
  F-kontura: je frézována kontura uvnitř
  A-kontura: je odfrézováno vše vně kontury
  Psaní: je zakreslen psaním půdorys kontury na dřevo

  Nastavení příp. zhotovení centrem k opracování vytlačeného tělesa:

  U F - kontury (volná kontura):
  Automaticky:
  Kx: Kontura je jako FF profil s kterým je ve všeobecném nastavení exportovám s nastaveným Průměrem nástroje
  PBA, SPM, BTL od V10.0: Kontura je přímo, exportována bez průměru nástroje
  Zadání hodnotou:
  Kx: Kontura je exportována jak FF profilem se zadaným proůměrem nástroje
  PBA, SPM, BTL ab V10.0: Kontura je exportována přímo, bez průměru nástroje

  Při A - kontuře ( Vnější kontura):
  automaticky:
  Kx: Kontura je jako FF profil pod kterou je ve všeobecném nastavení nastaveno, průměr nástroje a ten je exportován
  PBA, SPM, BTL od V10.2: Kontura je exportována jako vnější kontura s opracováním
  (při BTL V10.1 jako vnější kontura bez opracování)
  pouze forma:
  Kx: Kontura není exportována na obráběcí centrum
  PBA, SPM, BTL ab V10.1: Kontura je exportována jako vnější kontura bez opracování zadanou hodnotou:
  Kx, SC: Kontura je jako FF profil exportován se zadaným průměrem nástroje PBA, SPM, BTL od V10.2: Kontura je exportována jako vnější kontura s opracováním
  (u BTL V10.1 jako vnější kontura bez opracování)
  Psaní
  Kx Kontura je přenesena nástrojem „Psaní“
  PBA, SPM kontura je přenesena jako nástroj „Psaní “. (BTL: zde nebude přenesena)

3D stěny stropy

 • Váhový přepočet je nyní správný, i pokud je zadání měr přepnuto na zadání v „cm“ nebo „mm“. (Fa. Regnauer)
 • Nyní již pracuje zcela správně převzetí maker budovy, která jsou obsažena v multistěně. Při osazení makra do vytvořeného podlaží se stěnami je multistěna znovu očíslována. Je-li multistěna smazána, je opět možná úprava stěn. (Fa. Baumeister)
 • Vrstvy se sílou do 1mm mohou být nyní ořezány na rohových zaobleních.
 • Při dodatečném ořezání stěn v oblasti rohu ( XML import), jsou opět správně vytvořena okna se správnou koordinací.( Fa. Wigo)
 • Půdorysná symbolika makra byla rozšířena. Jsou-li vytvořena dvě makra přes sebe, máme nyní možnost nechat zobrazit půdorysnou symboliku odsazenou. Toto nastavení se nalézá pod záložkou „Automatika dřeva a přidělení symbolu“ pod „přesazení“.
 • Opláštění u obloukového okna je nyní přizpůsobeno správně obrysu okna.
 • Ve verzi 10.4 je stěnové opláštění jako „samostatné elementy“, které jsou viditelné ve vizualizaci a mohou být jednoduše exportovány na obráběcí centrum. To přes rošíření automatiky nebo manuální rozšíření, desky mohou mít nyní jako dřevo opracování. Velkou předností oproti dřívějším verzím je, že mohou být v deskách vytvářeny také otvory“ ( např. vrtání elektro instalace). Desky jsou nyní jako jednotlivé elementy a mohou být tedy opracovány pomocí příslušného MCAD.
  Tato opracování jsou předána samostatně také do jednotlivých elementů. V jednotlivém elementu jsou k dispozici přímo předpřipravené výpisy. Tím jsou desky exportovány do výpisu samostatného elementu, následuje materiál vrstev pod „záložkou status materiálu“ zadání „EZ trans ano“. V programu mohou být zobrazeny desky s pomocí ikon „náhled jednotlivého dřeva/ desky“ v liště menu jako jednotlivé elementy. Zde jsou jako u dřeva k dispozici různá zobrazení, jako i min- max kótování. V zobrazení jednotlivého prvku je vytvořeno min-max box. „OUTLINE“ kreslí desky s jejich opracováním.
  Je také možné desky přes samostatný prvek exportovat do Btl formátu, jako i SPM od firmy Hundegger.
  Desky (latě) můžeme nyní bez problémů exportovat také na krovařské centrum K2. Je umožněno vytvářet na všech přímých hranách vnější kontury, které neběží podél elementu, (oddělující) řezy. Vnější kontura je poté zamítnuta. Kromě toho máme možnost zamítnout opracování vnější kontury. Tato informace je zobrazena také vee výpisu měr.
  Pro vizualizace desek byla rozšířena lišta menu pod „Extras“ „Přepočet opracování“. Máme zde možnost přepočítat „všechno viditelné pokrytí“ a pod možnostmi zapnout „Přepočet v pozadí (pokrytí)“. Pod ikonou viditelnosti opracování a hran ve 3D je umožněno, že je tato ikona „Možnosti pro zobrazení opracování“ osazena v liště menu. Zde je jako u dřeva pod příkazem „Zobrazit opracování“, „Oprac. skrytých hran“ a „Kreslit hrany tělesa“ sepnout příkaz aktivně, nebo neaktivně. Toto nastavení může následovat také individuelně. To naleznete v F7 nastavení pod Obrázek + 3D -> Vizualizace. Zde si sám uživatel nastaví, s jakým nastavením chce pracovat. Tak můžeme zmíněným zobrazením následně nastavit: Pouze „dřevo“, „pokrytí“ nebo ještě „dřevo a pokrytí“.
  Nastavení Alt F7 je rozšířeno pro popis desek. Pod Vyhodnocením -> Jiný -> „Psát text při transferu na element“, může být nyní nastaveno, jak má být popis nastaven pro dřevo. <Highlight film Desky a latě v jedn. elementu>

Stěny a stropy (dřevo)

 • V menu dřeva stěn a stropů byl vytvořen nový zadávací příkaz „Referenční přímka v oblasti“. Vedle globálních nastavení nese tato referenční přímka mnoho informací pro dělení. Základní data referenční přímky jsou rozšířena o druhou záložku.
  V příkazovém poli „elementu“ může být zahrnuto libovolné dřevo stěny nebo stropu, kterým má být následně rozdělena referenční přímka. Pro výběr jsou k dispozici typy dělení „fix“ (fixní míra odskoku, podle které je rozděleno dřevo) a variabilní (počet elementů je rozdělen podle zadané hodnoty odskoku). Příkaz je potvrzen přes zadání schránky. Levá a pravá hrana schránky udávají boční ohraničení dělení. Na spodní a horní hraně schránky je automaticky fixována propočtová oblast referenční přímky. (viditelnost propočtové oblasti může být jako dříve přepínána pod F7). Zadání schránky může také následovat obráceně. Dělení začíná na levém, spodním bodě schránky, bez toho, aby jsme zadávali hodnotou nulového bodu základních dat. Tímto způsobem můžeme posunout počáteční bod dělení. Při fixním dělení jsou k dispozici známé „možnosti přizpůsobení“. (přizpůsobení na začátku a/nebo konci) V posledním poli druhé záložky může být přednastaveno přiřazení směru elementu pro vytvořenou schránku.
  Ve třetí záložce referenční přímky můžeme ještě dodatečně připojit okrajové elementy, kterým s pomocí posledních čtyř polí může být zadán požadovaný odstup (vztahující se na zadanou schránku).
  S pomocí těchto nových příkazů můžeme konstruovat také např. celé stropy nebo alespoň části stropů s kompletním krajovým dřevem. Výhodou přirozeně také je, že označenou referenční přímku můžeme kdykoliv uchopit ohledně dat dělení. Tak může být velmi rychle změněno např. fixní dělení bez toho, aniž by muselo být vytvořeno dělení nové.
 • Je vylepšeno automatické ořezávání stěnového a stropního dřeva na půdorys stěn, nebo na dveře a okna. Zasáhne-li dřevo stěny např. štítovou niku, tak je dřevo automaticky 2 krát ořezáno na tuto pozici. Při překrývání s okny je oblast dřeva automaticky naplátována. Tyto novinky přinášejí rozhodující přednosti hlavně do srubových staveb, kde nyní zcela odpadnou manuální úpravy.

 

Novinky V10.3 Build 4800

Všeobecně
 • V plánu vlastností je opět správně uloženo nastavení „Použít uložené měřítko“. (Fa. Zobl)
 • Funkce, kdy přebíráme všechny hodnoty z jednoho elementu (kopírovat), jsou umožněny ve verzi 10.3 nyní při příkazu vytvořit. Proto je v základních datech vložen „symbol kopírovat“. Při kliknutí na tuto ikonu se změní ukazatel myši na pracovní ploše na známou pipetu a všechna data druhově stejných elementů mohou být převzata do základních dat. Symbol mazání (koš) je z lišty smazán. Pro mazání základních dat při příkazu vytvořit je jako náhradní možnost pravé tlačítko a zobrazení se výběrového menu.
 • Pokud držíme při uchopování bodu klávesu SHIFT, můžeme nyní uchopit také střed linie (elementu). Poznáme tuto funkci u vlastního symbolu myši.
 • Při uchopování bodu můžeme nyní chytit „částečnou délku“ linie (elementu). Zde je při zadání potřeba stisknout odpovídající počet. Pokud držíme například „3“, můžeme uchopit 1/3 a 2/3 linie, pokud držíme „5“, můžeme uchopit 1/5, 2/5, 3/5 a 4/5 linie.
 • Ve 3D zobrazení zůstává otáč. dráp u „Budovu otáčet“ aktivní do té doby, než je proveden jiný příkaz, nebo je tento příkaz ukončen klávesou ESC. Pokud je „Budova otočena“ během jednoho příkazu, je funkce po provedení opět přímo ukončena. V Přednastavení (Alt + F7) pod Všeobecně -> Obsluha -> Obsazení tlačítek myši -> u „3D-otáčení-funkce (drápu) automaticky opakovat“ může být tato funkce vypnuta.
 • Pro „kolečko“ myši je přiřazena nová funkce zoomu „výkres zmenšit/zvětšit“. K tomu se orientuje úsek zmenšení/zvětšení na pozici ukazatele myši. Toto chování nastavíte v Přednastavení (Alt + F7) pod Všeobecně -> Obsluha -> Obsazení tlačítek myši -> “Zoom na střed obrazu“. Při „zoomu na střed obrazu“ je nyní připravena přesně stejná ikona, jako u ikon zobrazit „výkres menší“ - „výkres větší“.
 • Ve 3D zobrazení můžeme kombinací kláves „ALT + střední tlačítko myši“ vyvolat funkci „Otočit budovu“.
 • Obsazení tlačítek myši následujících kláves a jejich kombinace můžeme nyní zadat v Přednastavení (Alt + F7) s následujícími funkcemi. (SEMA standartní obsazení je označeno hvězdičkou)
 • Kolečko myši: zoom na pozici myši, zoom na středu obrazovky a žádná funkce.
 • Střední tlačítko myši (držet): funkce lupy, posunutí výkresu, otáčení budovy ve 3D a žádná funkce.
 • Kombinace kláves Alt + levé talčítko myši, Alt + prostřední tlačítko myši a Alt + pravé talčítko myši: funkce lupy, posunutí výkresu, otáčení budovy ve 3D a žádná funkce.
 • Pod Náhledem -> Lišta symbolů, je sestavena nová lišta symbolů „Možnosti zobrazení F7“. Zde můžeme rychle zapnout a vypnout obsah hlavního programu. Dále jsou odpovídající ikony také pod „Přizpůsobit“ lištu symbolů pod „příkazem“ -> Náhled. Navíc je ještě nabízen v „Přizpůsobení“ F7 spínač pro „Místnosti“ a „Řezy“. (Podmět ze SEMA fóra)
 • Vylepšení potenciálu (rychlosti programu) je provedeno v následujících oblastech:
  • Bylo optimalizováno odznačování mnoho CAD-elementů při výběru elementů.
  • Vylepšení při značení velmi mnoho objektů (vytvoření obrazu).
  • Zrychlení při definici/osazení CAD maker.
  • Stěny jsou teprve po ořezání mezi sebou 1x ořezány se střechou, tak se musí pouze o polov. méně často ořezávat se střechou.
  • Je urychleno kótování bodů řezu.
  • Vylepšení při kreslení polygonů (s mnoho hranami)
  • Je rychlejší uchopování vzdálených předmětů, nebo vytlačených těles (např. šprušlí) ve vizuálním zobrazení.
  • Je dále vylepšena rychlost transferu a vytváření obrazu 3D objektů.
  • Náh. zobrazení ve 2D u rotačních těles je rychlejší.
 • Při posílání e-Mailu z programu přes Poslat k ->SEMA Hotline, je nyní zadána odpovídající hotline adresa konkrétní země.
 • Při provádění „Jednoduchého updatu SEMA programu“ je nyní automaticky vyzkoušeno, zda existuje oprávnění k stahování nových updatů programu.
 • Pro XML import je nyní možnost nastavit cestu importu v programu pod Alt F7 ->FHP import/export ->“SCI import“. Pokud je při importu cesta změněna, zůstane tato cesta během práce stále nastavena. (Fa. Kampa)
 • V náhledu vrstvy nejsou označovány elementy při používání měříkové lupy. (Fa. Zobl, Fa. Röhrig)
 • Pro dodatečný transfer může být v Přednastavení (ALT + F7) nastaveno, zda má číslování dodatečně transferovaných elementů začínat dalším volným číslem výpisu materiálu, nebo celkového listu. (Fa. Frankenhauser)
 • XML rozhraní je rozšířeno v rozdílných oblastech. Jsou již námi dodávány 3D objekty v základních datech a vytvořeny. Rozšíření se vztahuje také na stěnu/ okno/ dveře a makra. Tak můžete dodávat například u stěny všeobecné hodnoty elementu, vrstvy a dělení, jako i optiku.
  Stejně tak je nyní možnost importovat jednotlivé, nebo celé CADové textové bloky, a nastavit si požadovanou velikost písma a typ písma.
  Stěny s přesazením jsou nyní vytvořeny ve střešním podlažím se správným výškovým vztahem.
  (Fa. Wigo, Fa. Adlerhaus)

Správa projektů

 • Uzavření projektu v módu projektů 2 je pojištěno ještě lépe proti poruchám v síti. K tomuto jsou zahrnuta Header-data SEM-souboru s přezkoušením.

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

 • CAD polygony mohou být nyní změněny v půd. polygenech. Zde máme k dispozici v „jiný“ příkaz „CAD elementy přeměnit v půdorysu“.
 • Pro CAD body je nyní možnost dodatečně měnit barvu. (Fa. Zobel)
 • CAD makra se záložkou mohou nyní být ukotveny na element také v řezu.

Pokrytí střechy

 • Referenčním bodem pro přepočet střešních tašek je nyní horní bod pod ní ležící vrstvou. (z pravidla vrstva kontralatí). Tak můžeme nechat přečnívat vrstvu tašek přes okap a obdržíme přesnou plochu střešních tašek v m˛. Vertikální raster tím není ovlivněn a tím je správný.

Tisk & Vykreslování Tvorba plánů

 • Při tisku CAD textů s rámem, byl text překryt vyplněním rámu. K tomu je pro tisk vytvořena nová možnost. Alt F7- Všeobecné zobrazení –„ Vytisknout bílé pozadí textu“. Toto nastavení způsobí, že CADový text s rámečkem je vytisknut s bílým pozadím. (Fa. Regnauer)
 • Byl rozšířen automatický tiskový výstup(y). Nyní můžeme tisknout více stěn automaticky, po stanovení kritérií pro „jednu“ stránku a exportování. Jednotlivé elementy mohou být exportovány také tímto způsobem.
  Pro automatizaci stěn, pod „Extra“ můžeme vyvolat vzorovou připravenou předlohu „Výstup stěn na stránku A4“. Toto je možné vyvolat přes „Vložit“ a funkce je jednoduše provedena. Pro nastavení předloh je předpřipraveno určité nastavení. V předloze plánů můžeme nyní provádět následující nová nastavení. Pod „Stranu upravit“ -> „Poziční rámce automaticky“ je přednastaveno, jak mají být rozloženy stěny/elementy; po řádcích, nebo sloupcích a zda má být obsah pozičních rámů centrován. Pro orámování výkresu můžeme zvolit barvu, typ linie a sílu linie. Dále můžeme nastavit, zda má být použito toto nastavení z „Globalních nastavení“ (Nastavení barev -> Všeobecně) ne. Orámování pozičních rámců může být nyní také zapínáno a vypínáno.
  Ve vlastnostech pozičních rámů můžeme pro každý poziční rámec jednotlivě definovat, jestli má být vytisknut. Také mohou být nastaveny barva, typ linie a tloušťka linie. Dále může být nastaveno, zda toto nastavení má být použito z „Globálního nastavení“ (Nastavení barev -> Všeobecně), nebo ne.
  V jednotlivém elementu může být tato nová funkce exportní automatiky vyvolána pod Extra -> Automatický výstup výkresů. Pro tuto výstupní automatiku je také předpřipraveno více nových předloh plánů. Nyní pro automatický výstup stěn a jednotlivých elementů pro formáty stránek od A4 po A1. <Highlight film Automatický výstup výkresů>

Jednotlivý prvek

 • Při exportu na stroje -> BTL Export -> může být nastaveno, aby byly exportovány pláty bez úhlů a sklonů, na určitou šířku jako drážka. (Fa. Cost).
 • Maximální délka elementu u čepu s rybinou s malým sklonem je sprá vně upravena. (Fa. Leiz)
 • U EAS exportu byl změněn obsah polí „Stupeň kvality“ a „Stupeň dřeva“. Toto bylo příslušně opraveno.
 • Při exportu volné kontury v „BTL 10 formátu“ je provedeno ještě detailní vylepšení (Prozesskey ). (Fa. DDX)
 • Přesnější rozpoznání čelního plátu je rozšířeno pro BTL (EAS) export. (FA. Dorica, Fa. Essetre)
 • Kružnice s velkým rádiusem, při volné kontuře, jsou nyní exportovány na Hundegger krovařské centrum K2, atd. jako středový bod kružnice. (FA. Silvestri)
 • Element s čepy (např. pásek) je nyní hoblován ve správných délkách.
 • Ve všeobecných datech stroje pro stroj Hundegger K1/K2/K3, může být pro čep globálně nastaveno, zda a jak by měl být připraven.
 • V oblasti design2machine rozhraní jsou provedena následující rozšíření ve formátu BTL11:
  • Je exportována forma čepů (kulaté, rohové, zaoblené a s rohovým rádiusem).
  • Obrábění čepů a rybin je nyní rozšířeno o vybrání.
  • Varianty mohou být nyní také předány.
  • Elementy z optimalizace jsou nyní předány také jako pruty (RAWPART).
  • Elementy jsou exportovány s barvami linií.
 • Při „exportu na obráběcí centra“ můžeme nyní pro SEMA EAS export a obráběcí centra, definovat stavbu podle jmen elementu přes pozici. (Fa. Fässler)
 • Forma čepů může být nyní uživatelem zadávána jako „automatická“, „kulatá“, „hranatá“, „zaoblená“ a „s rohovým rádiusem“. (detailní popis naleznete v „Krovu“)
  Mají být použity pouze takové formy čepů, které mohou být dokončeny konkrétním obráběcím centrem.
  Ve všeobecných nastavení obr. centra pro Hundegger K1, K2, K3 a Speedcut můžeme pod „05 čepy“ nastavit následující možnosti: Pokud dostane od uživatele nastavení čepu „automaticky“, poté je nastavení: „Při nastavení automaticky zhotovit jako: kulatý, hranatý, zaoblený, nebo s rohovým rádiusem definovat, jak má být čep skutečně exportován do obráběcího centra.
  S dalšími čtyřmi nastaveními může být definováno, jak má být exportována forma na obr. centrum: „kulatá“, „hranatá“, „zaoblená“ a „s rohovým rádiusem“.
  Pro obráběcí centra Hundegger P8/10 můžeme ve Všeobecných nastaveních obráběcích center nastavit u čepu konverzi, jak má program zpracovat formu čepů: „kulatý“, „zaoblený“ a „s rohovým rádiusem“.
  Také může být ovlivněna forma čepu pro export na obráběcí centra přes BTL formát podobným způsobem, jako na obráběcích centrech Hundegger, záleží na tom, která verze BTL formátu je použita.
  Poznámka: Není-li předem známo, na kterém obráběcím centru bude projekt zhotoven, je doporučeno vytvořit čep s použitím formy „automaticky“. <Highlight film Osazení čepů a rybin>
 • Pro nový typ zakončení „čep s osazením“, můžeme nastavit ve Všeobecných nastaveních pro obráběcí centrum Hundegger K1, K2, K3 a Speedcut pod „05 čepy“, zda má být převzato osazení, nebo ne. (Fa. Eling, Fa. Sauter, USA, Francie, Japonsko, Hundegger K2, Fa. Weinmann)
 • Pro nový typ zakončení „rybina s osazením“, můžeme nastavit ve Všeobecných nastaveních pro obráběcí centrum Hundegger K1, K2, K3 a Speedcut pod „17 rybina“, zda má být převzato osazení, nebo ne. (Fa. Eling, Fa. Sauter, USA, Francie, Japonsko, Hundegger K2, Fa. Weinmann)
 • Napojení PBA obráběcího centra firmy Hundegger je osazeno novým formátem rozhraní SPM. Toto můžeme provést pod Data -> Export na obráběcí centrum –> Hundegger -> Hundegger PBA export.
 • Při „Exportu na obráběcí centrum“ je „SEMA EAS“ přejmenována na „BTL Export“. Dále je také „Ascii verze“ přejmenována na „BTL verzi“.

FHP automatismus

 • Problémy se zaoblením při přenosu multistěn na laser byly odstraněny. (Fa. Wigo)
 • Automatika hřebíkování je rozšířena v oblasti vybrání desek. Nyní již není v oblasti vybrání desek vytvořena linie hřebíků. (Fa. Regenauer)

FHP stroje

 • Je nově naprogramováno napojení na CNC Homag pilu ( pila na ořez desek).
  Tento stroj při přidán do exportu FHP.
 • Při přenosu na obráběcí centrum Weinmann se nepodílí vypnuté desky při exportu na přepočtu nulového bodu (ELM). (Fa. Kampa)
 • Při exportu na obr. centrum Weinmann jsou přebírány pouze aktuální data z hlavičky projektu.
 • Ve stěnových datech pro Weinmann export máme nyní možnost předat text do určitého cíle. K tomu potřebuje stěna dodatečné pole Vložení textu. „TXT = vložení textu“. (Fa. Bien Zenker)

Správa projektů

 • Při vkládání projektů můžeme nyní přepisovat stávající projekty se stejným číslem. V tomto případě můžeme zvolit novou možnost „Číslo zachovat“. Pozor: Pokud použijeme tuto funkci, je existující projekt nezvratně smazán! (Fa. Regnauer)

Materiálové listy

 • Pole „šířka“ a „výška“ ve výpisu materiálu jsou nyní zobrazeny při kopírování výpisu materiálu do výkresu ve správných jednotkách (cm, mm...). (Francie)
 • Počet možných míst u polí Volně 1 a Volně 2 bylo zvýšeno na 250. (Fa. Glöckler)
 • Mezisumy při výstupu jsou vydávány v „mm“ a nyní také „cm“. (Fa. Viereck)
 • Při exportu listu materiálu jsou nyní čárky a tabulátory, jako pod Alt + F7, nastaveny opět s exportováním. (Fa. Bien – Zenker)
 • Políčka sloupců „Volněi 1“ do „Volně 4“ jsou rozšířena na 15 kusů. Dále můžeme volně editovat jména políček sloupců od Volně 1 do Volně 15. Tyto funkce můžeme provést pod Formát -> Upravit masku -> Nadpis sloupců. (Fa. Müller, Fa. Frankenhauser a jiní)
 • Při optimalizaci prvků může být změněno v Přednastavení (Alt + F7) sortování jednotlivých elementů do prvků, takže nejdříve přicházejí kratší díly, tak jak to vyžadují obráběcí centra.
  Toto můžeme nastavit pod záložkou List/jednotlivý element -> Všeobecně -> Čísla prvků částí délek dřeva se zobrazují vzestupně. Po příslušném přenastavení je list optimalizován znovu. (Fa. Chauvin)
 • V listu materiálu a ML záložce je vytvořeno nové pole dimenze. Toto pole je založeno pro 2x4 (two by four) základní data.
 • Při exportu dat do materiálového listu nyní můžeme dodatečně exportovat elementy, bez toho, aby se změnila čísla elementů příslušných elementů. Pro tuto úlohu je rozšířeno nastavení o „Dodatečný transfer“.
  Elementy, které mají být dodatečně exportovány do materiálového listu jsou jednoduše označeny a při exportu do materiálového listu musí být aktivována funkce dodatečný transfer. Tyto elementy poté následují na konci výpisu materiálu a jsou očíslovány následujícími volnými čísly. (Fa. Frankenhauser, Fa. Ochs, Fa. Regnauer, Fa. Huber&Höll, Fa. Hammer, Fa. Bächi, Fa. Zimmermann) <Highlight film Dodatečný transfer>
 • Přenos dat do výpisu materiálu je rozšířen o způsob přenosu „Standartní“ a „Část stavby“.
  „Standart“: Odpovídá způsobu, který je dosud stále prováděn. Jsou stále předávány pouze všechny elementy, které odpovídají předtím transferovaným elementům, odpovídající nastavení rozdělení číslování.
  „Část stavby“: Jsou číslovány stále pouze všechny elementy, které se nalézají v části stavby. Příklad: Střecha hlavní budovy by měla být transferována do části budovy 1 a vedlejší budova (eventuel. garáž) transferována do části budovy 2.
  Při transferu části stavby 1 (Střecha hlavní budovy) jsou číslovány pouze elementy části stavby 1 a při transferu části stavby 2 (garáž) jsou číslovány pouze elementy části stavby 2. K tomu je vytvořen zvláštní katalog „ Část stavby “. Toto můžeme určit v listu přes „Formát“-> Určit nový katalog listů. Toto však musí být provedeno před transferem jednotlivých částí stavby. Katalog listů „částí stavby“ byl představen pouze jako příklad. Nastavení se musí přizpůsobit individuálním požadavkům uživatele. V katalogu listů „částí stavby“ začíná každá část stavby ve výpisu materiálu a číslech jednotlivých elementů 1.
  Možnosti zobrazení (F7) elementů (krov, stěna, atd.) jsou rozšířeny o pole číslo části stavby.
  Pod Všeobecnou funkcí hledání v konstrukčním programu můžeme hledat podle částí stavby a jako obvykle vše rychle označit. Přesto bylo rozšířeno poziciování o číslování částí stavby. (Fa. Strüby)
  Doporučujeme se rozhodnout o typu exportu projektu; buď „Standart“, nebo „Část stavby“.
 • Je rozšířena funkce updatu číslování v materiálovém listu a u jednotlivých elementů. Zde může být změněno číslování jednotlivých pozic, které v sloupci obdrží určitou hodnotu. Pod Extra -> Aktualizovat čísla výpisu materiálu -> může být tato funkce aktivována a v sloupci uveden nový obsah. Tato funkce však musí být vždy poslední akcí v daném listu, jinak jsou čísla nově rozdělena při obnoveném transferu čísel.
 • Ve vlasnostech částí jsou nyní pod záložkou „Tisk“, při před. a dodat. textu využity odpovídající záložky pro element. Nyní je stále zadávány poz. místo hodnoty v seznamu od prvního elementu.
 • Pole „plocha přepočítání“ je nyní k dispozici také ve výpisu součtů. (Fa. Müller)

Profil

 • Kótování v datovém obrázku asistenta profilu je nyní standartně zapnuto.

Základní data Makra Program Chyby

 • V základních datech můžeme u záložky Nápověda pravého tlačítka myši nastavit, že pokud je k dispozici nápověda, je tato nápověda automaticky zobrazována. (Tato záložka ze zobrazuje po upozornění.)
 • Ve správě základních dat můžeme u odkazu nastavit, aby jsme byli při použití příkazových povelů dotázáni a tím se teprve při zadávání rozhodli, který odkaz má být použit. V odkazovém poli můžeme nastavit kliknutím pravým tlačítkem myši „ Stati – způsob dotazování“ -> na „dotaz – nově vytvořit (+ krok zpět)“, nebo „dotaz – nově vytvořit“, nebo „dotaz – otevřít“. Při „dotazu – nově vytvořit (+ krok zpět)“ je otevřen při výběru nový příkaz a vybraný příkaz přímo vybrán, bez toho, aby musel být ještě předtím otevřen. Při „dotazu – nově vytvořit“ je při výběru otevřen jiný příkaz a je otevřen ve spojení. Při „dotazu otevřít“, pokud je příkaz právě nastaven, je otevřen pro editaci. Při dotazu musí být spuštěn kliknutím pravým tlačítkem myši na základní data -> „dotaz na příkazová data“, nebo přes otevření modře vybarveného otaz. v nadpis. okně. Všechna základní data, u kterých je nastaven dotaz, jsou vykreslena a uložena s modrým otaz.. Dotaz je proveden také pro více rovin základních dat. Dotaz může být proveden také při „Změnit element“. (Fa. Kampa)
 • Správa při kliknutí na nastavený příkaz může být nastavena individuálně pro každý příkaz. Pokud klikneme pravým tlačítkem na pole příkazu, může být definován pod „Stati – standartní správy kliknutí“, zda má být proveden přes „Nově vytvořit (+ krok zpět), nebo „Nově vytvořit“, nebo „otevřít“. Při „Nově vytvořit (+ krok zpět)“ je otevřen výběr jiného příkazu a zvolený příkaz je přímo převzat bez toho, aby musel být předtím ještě otevřen. Při „dotazu – nově vytvořit“ je stále při výběru otevřen nový odkaz a otevřen ve spojení s odkazem. Při „dotazu otevřít“, pokud je nastaven odkaz, tak je otevřen pro editaci. (Fa. Kampa)

Základní data Makra Obsah Péče

 • Pro výstup více výkresů na jednu stránku jsou nyní nastaveny pro využívání další předlohy plánů. (Správa plánů, Plány) Speciálně používané jsou tyto předlohy při „Automatickém výstupu stěn“, nebo při „Automatickém výstupu“ jednotlivých prvků.
 • Pro dokončení částí projektu je v materiálovém listu založena speciální předloha „Části stavby.KVL“.
 • Systém 2x4 (two by four) je integrován obsáhle v základních datech. Všechny potřebné části základních dat, jako střecha, stěna, strop, atd. jsou doplněny o základní data pro systém 2x4, takže je umožněno konstruovat kompletní budovy „2x4 způsobem“. <Highlight film "Two by four" systém>
 • Pro systém 2x4 (two by four) je vytvořena projektová předloha. Tato může být využita při zakládání nových projektů, pokud klikneme na možnost „Předloha“.
 • Typ zakončení „čep“ je rozšířen o kulaté a zaoblené čepy. <Highlight film Osazení čepů a rybin>
 • Dále jsou některé čepy možné zhotovit s osazením.
 • Také u rybinových čepů jsou připraveny příklady s osazením čepů. <Highlight film Osazení čepů a rybin>
 • K zobrazení hoblování ve vizualizaci je nastavena speciální textura „Hoblování“. (Textury, dřevo) <Highlight film Hoblování, řezání ve 3D>
 • Dále je k dispozici nová textura dřeva „Smrk 06“.
 • U Reform. tašek -Z18S od fi. Koramic je korigována oblast sklonu tašek. (Fa. Will)
 • U tašek „Rubin 11 V-K“ je správně nastavena krycí šířka krajových tašek. (Fa. Frankenhauser)
 • Je korigováno rozdělení materiálu přich. hřebene SF9 od firmy Trost. (Fa. Stumpf)
 • Vedle typu zakončení je skupina „Zužování“. V podskupině „Zužování krokví“ jsou vytvořeny příklady pro běžné užívání.
 • Pro základní data rámových konstrukcí je vytvořena výměna.
 • Základní data stěn jsou rozšířena o skupinu „Stěna z masiv. dřeva“. Tyto masivní stěny můžeme exportovat např. na Hundegger PBA obráběcí centra, prostřednictvím BTL formátu také na jiná obráběcí centra. <Highlight film Plno-stěna>
 • Speciálně pro srubové stavby bylo vytvořeno nové makro „Znak S3 střed“.
 • U 3D opracování je skupina „Kontura“ rozšířena o nápis. Tento Sema nápis (příklad) může být přenesen na dřevo a exportován na krovařské centrum.
 • Pod „jiné 3D objekty“ je zpracována skupina „Design schodů“ s podskupinami „Základní objekt“, „Příklady“ a „Figury“. Tyto základní data jsou potřebná na konstruování přizpůsobujících se šprušlí.
 • Ražení střešních ploch bylo v detailech přepracováno. (Fa. Jobega)
 • Základní data Makra Obsah Péče
 • Do textur jsou přidány další textury dřeva (smrk 06).
 • Pro texturu „skelná vata“ byly provedeny speciální úpravy. (Itálie)
 • Základní data skladby střechy byla přepracována v detailech.
 • 3D obrábění „kontura“ byla rozšířena o konkrétní patní body krokve.

Krov

 • Zakončení „vniknutí“ je přepracováno s ohledem na osazené protiobrábění. (Itálie)
 • Je přepracováno zadání horního montážního otvoru u střešních oken s pravoúhlým obložením. (Fa. Regnauer)
 • Je vylepšeno osazení dřeva na horní hranu nárožen a úžlaben. (Francie)
 • Smazané příložníky střešního okna zákl. dat se nyní zobr. správně. (Itálie)
 • Hodnota zadání průhl. výšky střešního okna může být nyní také větší než 10m.
 • Vytváření elementů (úžlab.-/nárož.) je zrychleno pro automatiku střechy a pro běžné příkazy.
 • Datový obrázek pro krokve je vytvořen rychleji. Tím mohou být rychleji provedeny příkazy pro vytvoření krokví.
 • Ve verzi 10.3 je manipulace a rozdělení hoblování elementů kompletně přepracováno. Určení hoblování je nyní odděleno od půdorysné plochy, to znamená, že pro hoblování je k dispozici samostatná plocha, kterou můžeme zapnout jako viditelnou pod F7 „Rozdělení střechy“, „Plochy“. Pro střešní plochy je vždy vytvořena plocha hoblování jako polygon a může být upravována všemi dostupnými příkazy pro polygon, jako „Připojit schránku, Posunout hranu, atd“. Tím můžeme definovat čáru dělení viditelného a hrubého bednění (definice přes základní plochu) nezávisle na ploše hoblování (např. krokve ve vnitřním prostoru by neměly být hoblované, avšak na těchto krokvích je přibito hrubé na viditelné bednění).
  Ořezání elementu s hoblovanou plochou je definováno pod známým nastavením Alt F7. (Alt F7, Vyhodnocení, Střecha, Hoblování elementů, více) Zde může být nastaveno, které elementy mají být hoblovány. Kromě toho může být definováno, jestli má být element hoblován kompletně, nebo pouze na přesahu střechy bez přídavku. Přesah plochy hoblování vytvořené elementem je také hoblováním pro tuto oblast. Pro vrácení plochy hoblování do výchozího nastavení je třeba označit požadovanou střešní plochu a pod „Jiný“ zvolit příkaz „Plochu(y) hoblování nově přepočítat“. Pro lepší a komfortnější kontrolu hoblování jednotlivých elementů můžeme zapnout hoblování jako viditelné ve vizualizaci. Ve spodním menu ikon „Možnosti pro zobrazení a úpravy“ naleznete funkci „Zobrazit hoblování“. Stejně tak v F7 pod „Obrázky a 3D“, „Vizualizace“. Barvu, nebo texturu pro hoblované plochy ve vizualizaci můžeme nastavit v nastavení barev pro krov. To samé platí pro zobrazení hoblovaných ploch v půdorysu. <Highlight film Hoblování, řezání ve 3D>
 • Ve verzi 10.3 je kompletně přepracován a rozšířen příkaz „řezat 1krát“. Tento příkaz je nyní přístupný pro 3D a také pro podobné náhledy, jako vertikální řez, horizontální řez, severní pohled, atd. Pro uživatelské vytvoření půdorysu a 3D byl přepracován 2D příkaz. Tak jsme u „řezat 1krát“ v cíli zadání dotázáni na libovolnou hranu, nebo plochu, podle které má být označený element ořezán. Ve 3D je vedle uchopení ploch ještě možnost definovat libovolnou řez. plochu přes tři body (Instance zadání). Kromě toho můžeme s cílovou plochou ořezávat s odstupem, pokud aktivujeme uchop. plochy přes mezerník. Požadovaná plocha, nebo hrana je zvýrazněna přes odpovídající pomocný ukazatel myši. Po kliknutí na nějakou hranu, nebo plochu, je zobrazen aktualizovaný ořezaný element. Takto je zadání potvrzeno ještě před příkazem „OK“, podporovaný přes náhled. Přepracován a rozšířen je také typ zakončení při „řezat 1krát“. Tak se nyní rozsvítí výběr typu zakončení při řezání stěnového a stropového dřeva. Navrhovaný typ zakončení můžeme jednoduše převzít z jiného elementu, nebo ho můžeme použít, případně změnit ze základních dat. Nápomocné při přidělování typu zakončení je také převzetí typu zakončení prostřednictvím „Kopírování“, nebo rychlého výběru. (malá šipka u přep. základních dat) Pokud si přejeme pouze jeden řez na elementu (element má být ořezán na požadovanou plochu), tak máme k dispozici vpravo v cíli zadání políčko „Vynutit jednoduchý řez“. Pokud je tento příkaz stlačen po dobu příkazu, tak zmizí typ zakončení z okna a řez zkosení se zobrazí v náhledu.
  Také je vylepšeno ovládání více ořezávaných elementů. Když máme na koncích elementů např. rozdílné řezy, tak jsou rozdílná data v zákl. datech typu zakončení zobrazována s „???“. Když máme na elementech kompletně rozdílné typy zakončení, tak je toto zobrazeno přes text „Data přidělit“ u typu zakončení. Nyní může být přidělen pro všechny elementy požadovaný typ zakončení, nebo převzat pomocí pipety (kopírovací políčko) z jednoho aktuálního elementu přímo z výkresu. Pokud přesto není přidělen žádný typ zakončení, tak každý řezaný element obdrží stávající typ zakončení. Podle tohoto způsobu můžeme např. řezat vaznice s rozdílnými typy ukončení, bez toho, aby jsme je ztratili. Přes sjednocení příkazů můžeme ve 3D nyní společně ořezávat také rozdílné elementy (prvky krovu, dřevo stěn a stropů, jako i elementy schodů). <Highlight film Hoblování, řezání ve 3D>
 • Stejně tak je přepracován a nastaven k použití příkaz „řezat, prodloužit/ zkrátit“ pro 3D a všechny náhledy.
  V místě zadání můžeme zadat požadované prodloužení manuálně, nebo kliknout na libovolný bod ve výkresu. Zadané hodnoty jsou ve směru elementu. Volitelně může být zadána celková délka elementu.
  Typ ukončení při „řezání, prodloužení/ zkrácení“ odpovídá typu ukončení při „řezání 1krát“. (jak je popsáno výše). Samozřejmě může být přidělen typ zakončení také pro stěnové a stropní dřevo přímo během průběhu příkazu. <Highlight film Hoblování, řezání ve 3D>
 • Místo nárožen, nebo úžlaben můžeme nyní vytvořit také dvě vedle sebe ležící vikýřové krokve. Možné je použít příkaz pro vytváření „Úžlabnu / Nárožnu na linii“, pokud při kliknutí na úžlabní, nebo nárožní linii použijeme ze základních dat vikýřové krokve. Po potvrzení upozornění (že mají byt vytvořeny dvě vikýřové krokve) je vytvořena pravá a levá střešní hrana vikýřových krokví shodně s nastavením základních dat. Rovněž je tato možnost pro střešní automatizaci, kde je v základních datech části střechy v záložce střechy „Dře“ u odkazu pro nárožnu, úžlabnu, atd. zahrnuta požadovaná vikýřová krokev. Krokve mohou být nyní rozděleny na existující rastr budovy. Zde je v krovu pod „Krokev“ vytvořen nový příkaz „Rozdělit na rastr budovy“. Aktivování a nastavení rastru budovy můžeme provést přes známé ikony ve standartním listu, nebo přes příkazy pod „Extra“, „Aktivovat rastr“ a „Nastavení zachycení myší a rastr“. Po kliknutí na nový příkaz „Rozděli v rastru budovy“ následuje v cíli zadání dotaz na střešní plochu. Grafika náhledu zobrazuje rozdělený prostor uvnitř střešní plochy; po potvrzení příkazu pomocí „OK“ je na označené střešní ploše osazena krokev na každém bodu rastru.
  Tato funkce je nastavena k užití při automatizaci střechy. (Extra, Automatizafce střechy F9) Vedle nastavení „odstupu“ dělení krokví můžeme nyní nastavit také rastr budovy. Také rozdělení stropních trámů na rastr budovy je umožněno přes nový příkaz „V rastru budovy“ v menu rozložení hranolů.
 • Ve verzi 10.3 můžeme definovat formu čepu. V druhé záložce typu zakončení „čep“ nalezneme pod nastavením tolerance definici formy čepu. Je zde nastavení „hranatý“, „zaoblený“, „kulatý“, manuelní zadání rádiusu a „automatické“. Při nastavení „hranatý“ je čep zhotoven jako hranatý a také tak zobrazen. “Zaoblený“ znamená, že čep s rádiusem je zaoblen stopkovou frézou. U nastavení „kulatý“ je čep půlkruhově zaoblen (síla čepu odpovídá průměru kružnice). “Automaticky“ znamená, že čep je dokončen tak, jak jsou nastavena data stroje. (detailní popis pod „sam. elementem“) <Highlight film Osazení čepů a rybin>
 • Dále může být k čepům definováno tak zvané vybrání. Je zde proto zadán typ zakončení „čep“ ve třetí záložce. Vedle hloubky vybrání můžeme zadat vytýčení na každou stranu elementu. Dále je umístěna forma vybrání. Nastavení odpovídá nahoře popsanému zaoblení čepů. Nakonec máte možnost zadávat u vybrání toleranci. Dlab vybrání je zhotoven větší o odpovídající hodnotu. Všechna zadání jsou stále přirozeně aktualizována v datovám obrázku. Díky vybrání může mít čep větší ložnou plochu a tím větší stabilitu. <Highlight film Osazení čepů a rybin>
 • Také typ zakončení „rybinový čep“ může být zhotoven s vybráním. Toto se zadává ve třetí záložce. Nastavení odpovídá přesně danému čepu. <Highlight film Osazení čepů a rybin>
 • Nyní můžeme upravovat kleštiny příkazem „řezat“, „řezat 2x“.
 • Při osazení výměny krokví (bez příložníků) je provedena výměna nesprávné kleštiny, pokud je označen přesný bod vedle kleštiny.
 • Délkový přídavek okapního bednění (ALT F7) nyní můžeme zadávat i negativními hodnotami.
 • Pokud jsme převzali čep, jako konec elementu z jiného elementu, tak byl tento čep otočený o 90° a museli jsme ho nastavit manuelně do správné polohy. Toto chybné chování je nyní korigováno; směr čepů je nyní správný.
 • Aby jsme mohli u krokví v oblasti okapu definovat menší výšku elementu, je nyní naprogramováno tzv. zúžení krokve.
  V základních datech nalezneme toto zúžení vedle typu zakončení. U zúžení krokve bez zřetele na vaznici (první výběrové pole v základních datech) definujeme nejprve délku zúžení. V zadání následuje volba, jestli to bude v půdorysu, nebo ve sklonu. Hloubka zúžení je zadávána pravoúhle k elementu. Forma výstupu zúžení může být pravoúhlá, nebo vodorovná. Posledním zadáním je určeno, jestli má být zúžení provedeno pouze na krokvích, nebo také na úžlabnách, případně nárožnách.
  U zúžení krokví se zřetelem na vaznice se určuje délka a hloubka zúžení s ohledem na venkovní hranu nejnižší vaznice střešní plochy. Pokud chceme tento bod dát pryč, máme k dispozici zadání vodorovné, nebo svislé sešikmené míry. Volitelně můžeme nastavit tvar ukončení, nebo nastavit výstup krokve na horní hraně vaznice. Pole pro formu a působení mají stejnou funkci, jako u zúžení bez zřetele na vaznici. Pro komfortnější užívání definice zúžení krokve je jako obvykle vidět v datovém náhledu. Zúžení krokví nepůsobí pouze u pozednic, ale také při používání horní pásnic stěn, pokud existuje odpovídající dotyk ke krokvím. Následuje zahrnutí těchto základních dat zúžení krokví na požadovanou střešní plochu. Pod odkazem krokví je vytvořeno nové odkazové pole pro zúžení. To znamená, že zúžení může být definováno přímo při vytváření profilu. Všechny krokve, případně elementy střešní plochy takto získají zúžení. <Highlight film "Two by four" systém>
 • Záložka „Délka elementu" je nyní využita také pro záklopové prkno. (Francie)
Schody
 • Je přepracované automatické okótování stupnic (F7).
 • Spojení stupnic a zábradlí je provedeno precizněji. Nyní jsou již kolíky a klíny rozděleny správně.
 • Všechny záložky příp. schody, mohou být nyní správně použity v legendě.
 • Je přepracován výškový přepočet koncového zábradlí. (Fa. Schilling, Fa. Lederbauer)
 • Přesah stupnic je správně předán při shrnutí frézování.
 • Zaoblení rohů stupnic je přepracováno.
 • Také frézování vkladač. (vytlačené těleso s oprac.) může být nyní zadáno přes přesah. (nastavení v inifilu)
 • Negativní vydlabání stupnice je použito nyní správně.
 • Optimální DXF výstup pro Alphacam byl rozšířen. (Fa. Ambauen)
 • Zaoblené profily, pravoúhlé profily a I nosníky nyní vytváří obrábění na elementech schodů.
 • Bylo přepracováno zobrazení stupnic. Nyní jsou zobrazena všechna obrábění.
 • Linie výstupu končí tam, jak předepisuje DIN, na přední hraně výstupního stupně.
 • Oprava ořezání schodnic. Pokud jsou 2 schodnice ořezány přez příkaz zaobleny, jsou nyní správně přepočítány také stupnice.
 • V Ini datech můžeme provést nové nastavení exportu do stroje. Nastavení můžeme převzít z dodávaných dat BSP_MASCH_EXPORT.txt.
  1. Je možné nastavit toleranci pro vrtání šprušlí/opracování šprušlí. Zde je rozdíl mezi šprušleni, které jsou ze schodišťového zábradlí a ze zábradlí galerie. K tomu existuje možnost zadat toleranci dole, nahoře a v případě průchodu zadat samostatně.
    
   STAKLUFT_TG_DURCH=0 Hodnota v mm, znamená toleranci vrtání šprušlí schod. zábradlí v případu průchodu
   STAKLUFT_TG_UNTEN=0 Hodnota v mm, znamená toleranci vrtání šprušlí schod. zábradlí pro šprušle dole (schodnice/sp. madla)
   STAKLUFT_TG_OBEN=0 Hodnota v mm, znamená toleranci vrtání šprušlí schod. zábradlí pro šprušle nahoře (schodnice/sp. madla)
      
   STAKLUFT_AG_DURCH=0 Hodnota v mm, znamená toleranci vrtání šprušlí galerie pro případ průchodu
   STAKLUFT_AG_UNTEN=0 Hodnota v mm, znamená toleranci vrtání šprušlí galerie pro šprušle dole (schodnice/sp. madla)
   STAKLUFT_AG_OBEN=0 Hodnota v mm, znamená toleranci vrtání šprušlí galerie pro šprušle nahoře (schodnice/sp. madla)

    

  2. Kulaté dlaby od zaoblených čepů můžeme exportovat volitelně zaobleně, nebo pravoúhle
    
   ZAPFENLOCH_RUND=1 0 : Dlaby od zaoblených čepů budou exportovány jako pravoúhlé
   1 : Dlaby od zaoblených čepů budou exportovány jako zaoblené
   TS_ZAPFENLOCH_RUND=1 0 : Dlaby ve stupnicích od zaoblených čepů budou exportovány jako pravoúhlé
   1 : Dlaby ve stupnicích od zaoblených čepů budou exportovány jako zaoblené
   BR_ZAPFENLOCH_RUND=1 0 : Dlaby v prknech (schodnicích, zábradlí,…) od zaoblených čepů budou exportovány jako pravoúhlé
   1 : Dlaby v prknech (schodnicích, zábradlí,…) od zaoblených čepů budou exportovány jako zaoblené
   PF_ZAPFENLOCH_RUND=1 0 : Dlaby ve sloupkách od zaoblených čepů budou exportovány jako pravoúhlé
   1 : Dlaby ve sloupkách od zaoblených čepů budou exportovány jako zaoblené

    

  3. Při osazení kvádru, nebo vytlačeného tělesa zároveň s hranou elementu, můžeme zadat volitelný přesah.
    
   QUA_UEBER=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-pravoúhlé obrábění
      
   QUA_UEBER_TS=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-pravoúhlé obrábění přes půdorys stupnice
   QUA_UEBER_SS=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-pravoúhlé obrábění přes půdorys stupnice
   QUA_UEBER_BR=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-pravoúhlé obrábění přes půdorys prkna
   QUA_UEBER_PF=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-pravoúhlé obrábění přes půdorys sloupku
      
   EXT_UEBER=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-vytlačované obrábění
      
   EXT_UEBER_TS=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-Vytlačované obrábění přes půdorys stupnice
   EXT_UEBER_SS=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-vytlačované obrábění přes půdorys stupnice
   EXT_UEBER_BR=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-vytlačované obrábění přes půdorys prkna
   EXT_UEBER_PF=0 Hodnota v mm: Přesah pro 3D-vytlačované obrábění přes půdorys sloupku

    

 • Automatické rohové spojení schodnic: V automatické datové větě schodů můžeme definovat schodnice, u kterých je zadáno ukončení elementu. Provedení ( záložka „VYP“) datové větě schodnic určuje, jak se mají chovat rohy schodnic. Máme zde k dispozici možnosti „dlouhý – krátký“ , „krátký – dlouhý“, „dlouhý – krátká rovina“, „zaoblení“, „zub dole“ a „zub nahoře“. K tomu můžeme ještě zadat výškovou polohu zub. spojení fixní, nebo procentuální hodnotou ze spoda, nebo shora.
 • Rohy stupnic mohou být zaobleny. Nyní máme možnost zadat pro každou schodnici zvláštní přizpůsobení a zvláštní rádius.
 • Přizpůsobivé 3-D objekty pro sloupky a šprušle. V základních datech pod Vizualizace/3D objekty >> jiné 3-D objekty >> design schodů je k dispozici skupina základních objektů. V této skupině jsou založeny dva rozdílné základní objekty.
  „Základní objekt“ slouží k uložení 3 D objektům pro šprušle a sloupky, které se potom orientují na začátek, nebo konec elementu. „základní objekt střední“ je pro 3-D objekty, které jsou fixovány na střed a kterým musí být přizpůsoben začátek, nebo konec. Tak můžeme nyní vytvářet 3D objekty, které se např. při délkových změnách nezkreslí, nýbrž zůstanou na požadovaných pozicích a zbytek se přizpůsobí změněné délce elementu. <Highlight film Přizpůsobující se 3D objekty>
 • Přepracovaný a rozšířený je také typ zakončení u „řezat 1krát & prodloužit/ zkrátit“. Navrhovaný typ zakončení může být jednoduše převzat, nebo požadovaný typ zakončení může být běžně převzat ze základních dat. Pomocí při zadávání typu zakončení je samozřejmě také převzetí typu zakončení prostřednictvím „Kopírování“ nebo rychlého výběru. (malá šipka na spín. základních dat)
 • Datové větě schodnic, pod záložkou „Z“, je při průběhu bočnice naprogramovaná nová možnost – přepočet ohybníku.
  Ohybník průchozí: Průběh ohybníku je přepočten pro celou stranu schodů a srovnán na sloupky. Napojení schodnic je vytvořeno bez přesazení. Tento přepočet ohybníku je převzat z předešlých verzí.
  Ohybník přerušený: Průběh ohybníku je přerušen na sloupcích. Každá schodnice používá pro přepočet pouze obsažené stupně. Tím může vzniknout přesazení mezi schodnicemi. Přednost tohoto přepočtu je v tom, že jsou přepočteny schodnice s menší tloušťkou. K tomu mohou být vytvořeny s dodatečným nastavením „DO/HO = DO ŕ HO“ absolutně paralelní schodnice.
  Přímý: Je vytvořena schodnice bez ohybníku. Pro přepočet uzpůsobení, případně sklonu schodnice, nejsou použity protažené stupnice. Protažené stupnice nejsou zohledněny. Toto nastavení používáno většinou u schodů, které nejsou točité.
  Přímý díl 1-stranný: Přímá schodnice se speciálním uzpůsobením nahoře a dole. Není přepočítán sklon schodnice na protažených stupnicích. Je přezkoušeno, aby byla schodnice tak dlouhá a přímá, jak jen je to možné. V protažené oblasti nyní souhlasí schodnice pouze na horní a spodní hranu nastaveného prvku.
  Přímý díl 2-stranný: Přímé schodnice s přerušeným průběhem ohybníku a paralelním přizpůsobením. Zde jsou kombinovány dvě přepočítávací kritéria. Schodnice není dodržována jako přímá v oblasti protažených stupnic. U protažených stupnic je přepočítáváno paralelní přizpůsobení. Schodnice získá v této oblasti ohybník. Elementy nejsou přizpůsobeny na jejich přesazích. Tak může vzniknout přesazení mezi schodnicemi. Přednost tohoto přepočtu je, že dostaneme nižší průřez schodnice, než u nastavení „GdpB“.
  Vyrovnání přímých dílů: Přímá schodnice s plným průběhem ohybníku a paralelním přizpůsobením. Toto je kombinace více přepočtových kritérií. Schodnice není dodržována v oblasti, kde jsou prodlouženy stupnice, jako přímá. U prodloužených stupňů je přepočítáno paralelní přizpůsobení. Schodnice získá v této oblasti ohybník. K tomu je přepočítáno srovnání na přechodech elementu (ukončení schodnice k schodnici). K tomu není žádné sešikmení mezi první a druhou schodnicí. <Highlight film Přepočet ohybníků>
 • Možnost „Uchopení bodu na straně linie“, při částečném protažení, funguje nyní také u schodů bez otevření dílu v náhledu.
3D objekty
 • Je opraveno váhové rozdělení popisu pro více 3D objektů. (Fa. Stadelmann & Stutz)
 • Je upraven výstup od kulatých profilů. (MooBie Holzbau)
 • Vytlačenému tělesu může být opět přiděleno vyplnění (šrafura). (Fa. Bien- Zenker)
 • Pro ukotvené 3D objekty je nyní možnost zadávat procentuální zadání odstupu kotvení. To následuje v záložce „Kotv“ 3D objekty. Zde se zadává procentuální hodnota, nebo potřebný odstup k hraně elementu. Tím můžeme např. zadávat 3D vrtání ve dřevě stále s 15% odstupem k ploše elementu.
 • Pro působení od 3D objektů na element je rozšířena záložka „Opr“. Zde má uživatel následující možnosti: „Působení na vše“; „Působení na cílový element“; „Působení na vše ostatní“ a „Působení na vybrané“. Při nastavení „Působení na vše“ je na každém elementu, který se setkává s 3D obráběním, vytvořeno příslušné obrábění. „Působení na cílový element“, obrábění působí pouze na element, na kterém je obrábění ukotveno. „Působení na vše ostatní“, zde obrábění působí na všechny elementy, se kterými se setká, kromě elementu, na kterém je obrábění ukotveno. „Působení na vybrané“: vybereme kliknutím myši elementy, na kterých se má obrábění vytvořit.
 • Rozdělení váhy je opět správně počítáno u otočených, popsaných zaobl. profilů. (ABZ Bodenseekreis)
 • Na elementu přikotveným 3D objektům můžeme vedle dvou stávajících dimenzí (hlavně ŠÍŘKA a DÉLKA), odebrat také dynamicky HLOUBKU z elementu.
  Toto činíme jako dříve pouze, pokud jsou vždy příslušné dimenze drženy variabilně (políčko na „var“). U každé dimenze, která má dynamickou HLOUBKU, je poté při používání dodatečně vytvořeno jedno tlačítko, které je volně otevřeno pro tuto funkci (tlačítko "A-módus" = přikotvovací módus). Pokud má být toto tlačítko u 3D-objektů viditelné, tak můžeme tuto funkci (odebrat HLOUBKU) u požadavku jednorázově uvolnit.
  Poté tlačítko zmizí a funkce je určena výhradně za použití FIX / VAR nastavení u dimenze. "HLOUBKA" elementu, na kterém je ukotven 3D-objekt, je rozdělen z maximální "průrazné hloubky" na rohové body (+střed) 3D objektů.
 • K tomu jeden příklad:
  Požadavek: Jedno z 3D vrtání ukotvených na ploše dřeva má být nastaveno tak, aby stále vnikalo do dřeva pouze 50% – je jedno, jaká je hloubka dřeva.
  Realizace: Délku ukotveného vrtání nastavit na „var“ (tím přebírá celkovou hloubku proražení) a nastavit ukotvený odstup na KONCI na -50%.
3D stěna strop
 • Vybrání od stěnových maker ve vrstvách je opět zobrazováno správně. (Fa. Aga a Fa. Stadelmann&Stutz)
 • Pokud jsou přiděleny desky středem makra okna, tak jsou nyní správně vytvořeny v opláštění ve vrstvách.(Fa. Regnauer)
 • Střešní a stropní elementy mohou být zpět osazeny jako stěna na originální výšku ( při vzniku ).
 • Při absolutní automatice střílení hřebíky je rozšířena záložka kolizí o kolizní prostor. Pro otvírání, jako i pro prostor krajů, je nyní možnost zadávat odstup od okraje pro absolut. hřebíkování. V těchto nastavených prostorech není vytvořeno absolutní hřebíkování. Nastavení kolize platí převážně pro ražení u oken a vrstev.
 • Bod tíhy stěny/ střechy a stropu je naprogramováno nově. Všechny elementy ve stěně, které mají zadanou váhu a nastaveno pro Přepočet bodu tíhy „ANO“, se podílejí na přepočtu bodu tíhy konkr. stěny. Pro tyto jednotlivé elementy je vždy spočítán bod tíhy a poté jsou přiřazeny k celkovému bodu tíhy stěny. Na přepočtu bodu tíhy se mohou zůčastnit všechny body, které máme v konkrétním náhledu, samozřejmě, že i přikotvené 3D objekty. Přes kontrolu elementu můžeme zobrazit celkovou váhu stěny. Váhu, která vzejde z přepočtu tíhy jednotlivých elementů, můžeme zobrazit přez záložku „Váha el.“. V listu materiálu je vyčíslena Váha/Bod tíhy. Pokud má stěna zadána bod tíhy, tak je také použita, nejinak je to s elementy ve stěně. Vybrání pro okno, dveře a makra jsou samozřejmě zohledněny v bodu tíhy a rozdělením váhy.  <Highlight film Váha/bod tíhy>
 • Je rozšířena logika automatiky multi stěny, takže je nyní možná optimalizace přes číslování stěn. Přes nastavení v menu multistěny může zobrazeno shrnutí pro stěnu-, příp. číslo elementu v příslušném pořadí. Tak začneme s nejmenším číslem a je po nastavení pod Alt-F7, konkrétní počet dále očíslovaných stěn a je brán zřetel na to, které stěny se hodí na stůl. (Nastavení najdete pod Alt+F7 pod stěnami, jiný zobr. čísla u multistěny). Tato funkce uživateli nabízí optimální základ pro tvorbu multistěn a plány nakládání, jako i jednotlivé stěny mohou být nyní vytvořené jako multistěna (nastavení najdete pod Alt+F7 pod stěnami, jiný jednotlivá stěna jako multi stěna a stěnu bez dřeva ponechat v multistěně). Toto rozšíření v multistěně platí také pro střešní a stropní elementy.
 • Jsou rozšířena základní data střešních a stropních elementů. S pomocí odkaz. pole „Jiný“ (druhá záložka) můžeme přidělit všem nedefinovaným hranám střešních a stropních elementů MCAD, nebo dřevo.
 • Obrábění stěnových, střešních a stropních vrstev je zjednodušeno. Pod „Půdorysem“, „Upravovat vrstvy“ má uživatel možnost vrstvy označovat a upravovat. Tato rozšířená funkce nyní nabízí k úpravám velké množství manuálních operací vždy ořezávaných oblastí. Po změně je těleso stěny automaticky přeneseno na vrstvu. Naproti tomu jsou-li stěny raženy, zůstávají zachovány při příkazu „Prodloužit/Zkrátit“ stěny zbývající přesahy stěn a začátku stěny, konci stěny. Ražení zůstává podle jejich vzniku. Vrácení zpět všech manuálních ražení následuje přes povel „Řezat na originální výšku“, nebo „Řezat na střechu“. <Highlight film Úprava vrstev>
 • Byl rozšířen automatický výstup multistěn. Nyní máme možnost volit při výstupu mezi nastavením „Odstup dřeva“ a „Odstup vrstev“. Také byl rozšířen manuální výstup. Při manuální přípravě multistěny má uživatel možnost, definovat odstup mezi vrstvami stěn. Proto je rozšířeno výběrové menu o „Přesah vrstev“.
 • Pro přenos na Laser Con je vyřešena problematika se zaoblením. (Fa. Wigo)
 • Pro umožnění požadavků zakrytí alternativních dřevěných konstrukcí, je pro automatiku stěny naprogramováno nové stěnové napojení, příp. stěnové spojení. Například jsou u „Two by Four“ systému používány velmi slabé průřezy dřeva, tak že je zde potřebné využití zdvojených horních pásnic, příp. spodních pásnic. U konců stěn, rohových spojení, nebo napojených stěn zaručí velikostně možnou stabilitu, horní, nebo spodní pásnice je prodloužena do sousední stěny a u koncové stěny příslušně zkrácena. Můžeme také provést odpovídající ozubení stěn mezi sebou. Pro ozubení stěn na rozích stěn stačí postupovat podle následujícího postupu. V základních datech stěnového dřeva (např. pásnice) musí být nastaveno v Nastavení „prodloužení začátku“ a „prodloužení konce“ vždy „ano“. Toto upravené dřevo můžeme poté zahrnout do základních dat stěn a použít poté při automatice stěn. Prodloužení příp. zkrácení pásnice se poté zhotoví automaticky. U T stěnového spojení platí přirozeně stejná nastavení pro pásnice. V tomto případě je horní pásnice T stěny prodloužena, horní pásnice delší stěny je automaticky rozdělena a prodloužená pásnice T stěny ořezána. Také pro zvláštní délky stěn, které musejí být napojeny, je nabídnuto řešení. Pásnice potřebují výše uvedené nastavení. Míru prodloužení pásnice můžeme nastavit v Alt F7 pod „Dřevo/ stropy“, „Elementy“, „prodloužení-, „Míra zkrácení při podélném styku stěny“. Prodloužené dřevo automaticky zkracuje dřevo, se kterým se setká. Při pozitivních hodnotách Alt F 7 se dřevo prodlužuje na konec konec stěny, při negativních hodnotách se dřevo prodlouží na začátek stěny.
 • Pro zpracování vrstev je rozšířeno menu pro vrstvy. Zde existuje možnost všechny, nebo jednotlivé vrstvy nechat rozdělit a podílet se na určené ploše. Pro vrstvy, které se podílejí na přepočtu, je přiřazen odraz stínu. Počítaná plocha je ve výpisu materiálu a započítána přes záložku (záložka Stěna-> přepočítávaná plocha). Rozšíření přepočítávané plochy se vztahuje na stěnové, střešní a stropní elementy.
 • Pro plošné a objemové vyčíslení je nyní možnost rozdělit DŘ vrstvu ze strany náhledu, nebo maximální obrys DŘ vrstvy. Nastavení se nachází pod Alt+F7, Vyhodnocení-> Plochy a vybrání.
 • Pro tvorbu stěn z masivního dřeva je rozšířena automatika stěn. Nyní máme také možnost ve vrstvě DŘ vytvořit dřevo přez celou stěnu. Dřevo se automaticky přizpůsobí na stěnu a vytvoří se obrys. Pro vytváření dřeva je přidělena spodní pásnice, nebo začátek stěny dřeva. Má-li být vytvořeno dřevo na spodní pásnici, je dřevo vytvořeno vodorovně, oproti tomu na začátku stěny je vytvořeno svisle. V dodatečném poli stěny je zapotřebí zadat následující údaj:
  MASIVNÍ DŘEVO
  OBRYS STĚNY
  KONEC.
  Tyto stěny mohou být exportovány přez „Jednotlivý element“ na stroj Hundegger PBA, nebo díky BTL formátu na další stroje. (Podívejte se také na Jednotlivý prvek) <Highlight film Plno-stěna>
 • Nyní máme možnost po stiknutí klávesy SHIFT a pravoúhelníkem vybrání označit více hran vrstev v řezu. ( Fa. Kampa)

DXF I3 rozhraní

 • GIF grafika je nyní načtena správně přes import grafiky. (Tesařství Fahrenberger GmbH)

 

Novinky V10.2 Build 4600

Všeobecně

 • V režimu projektu 2 je přezkoušen a vylepšen obsah projektu. Při použití nastavení F7 u slova Patro a Patro je nyní možnost pro dvě jednotlivá nastavení. (Fa. Kobus)
 • U uložených plánů je v F7 Přednastavení správné zadání, bez kterého není nutná další výstavba výkresu. (Fa. Adlerhaus) 
 • Bylo optimalizováno zacházení s fonty. (Fa. Köthensdorfer) 
 • Jeli zadáván "Čas" a "Datum" na jedné větvi v programu, nebo názvu dat, je zde osazen dvojnásobný bod znaku podtrhávání, tak že není povoleno dvojnásobné zadání ve větvi, nebo názvech dat (Fa. Dittus)
 • Při přepočtu opracování na dřevo pro urychlení můžeme nyní kreslit vrtání také jako osu. K tomu je možno nastavit v Přednastavení(Alt F7) pod "Všeobecně", "Optika", "Řešení vypouklého a rotačního tvaru", "Více" "Zobrazení vrtání". Pokud je aktivováno "Zobrazení vrtání jako osy", tak je vrtání zobrazováno při vstupu a výstupu pouze s jednou osou a křížem. Počítání údajů specielně pro elementy s odpovídajícím vícenásobným vrtáním je tímto značně zredukováno. (Fa.Cost)(Tato novinka je obsažena již v Build 4400.)
 • Speciálně k zjednodušení začátků s programem byly vytvořeny školící filmy, které názorně ukazují povely v SEMA programu.
 • Při importu liniové grafiky jsou při přejetí myší zdůrazněny pouze grafické linie a ne více než celý "Polygon". (Fa. Regnauer)
 • Při zaslání projektu v programu Outlook už nebude program hlásit , že musí být smazán konkrétní záznam.
 • U povelu "Smazat" můžeme nyní nastavit ujišťovací dotaz. Pokud má být příkaz proveden, zobrazí se nám tento ujišťovací dotaz. (Fa. Riedelsberger)
 • Standard při vytváření konstrukčních rovin je nastaven tak, že je při vytváření konstrukčních rovin .
 • Když je označena střešní plocha a dřevo stropu a provedeme povel "Pouze označené elementy viditelné" ( Střešní plocha, Dělení střech, Stěna), tak budou zobrazeny pouze tyto dva elementy.
 • Při příkazu "Určit sever" bude ukazovat kurzor myši stále severní směr. (Fa. Kampa)
 • Materiálové listy mohou být nyní provedeny přímo ve výkresu. Postup je takový:
 • V Listy/Jednotlivé elementy zvolit požadovaný list, zkopírovat list pomocí CTRL+ C.
  Poté se přepneme do požadovaného okna a vložíme pomocí CTRL + V list do výkresu jako text.
  Zde je textu automaticky zadaná velikost, styl písma, atd. Pokud požadujeme jiný formát textu, můžeme text změnit pomocí CAD příkazů. <Highlight film 3D import>
 • Pokud je nastaveno zobrazení základních dat při příkazu, je pod ním zobrazeno rolovací kolečko. Pomocí něho můžeme posunout název textu, pokud je jméno v základních datech příliš dlouhé. Dále po kliknutí pravým tlačítkem myši ve výběru ze základních dat v „Náhledu" můžeme nastavit "Maximální šířku okna", tak aby se okno základních dat mohlo zvětšit podle největší šířky jména v základních datech. (Fa. Kampa)
 • V následujících oborech byl program vylepšen: (Fa. Pagano, Fa. Cost atd.)
  • Vložení maker do schránky.
  • Přepočet obrábění přes 3D objekt.
  • V přednastavení (Alt + F7)-> Všeobecně-> Zrušení vytlačeného a rotačního tělesa můžeme zobrazení vrtání navolit jako osový kříž. (Urychlení při CSG přepočtu při velmi mnoho vrtáních)
  • Zrychlení je v oboru CAD, výstupu textu, současných změn více textů (např. stylu písma), spojování linií, kopírování, posunování, seskupování, označování a odznačování. Také pokud máme mnoho krátkých linií, bude urychleno vykreslení na obrazovce.
  • Bude zrychlen přepočet opracování v pozadí u Dual Core (Core 2 Duo) procesoru .
 • BTL 10.0: SEMA program nyní exportuje BTL-data také ve formátu BTLV10.0.
  SEMA navrhla před cca. 15 lety BTL formát, aby byla možnost element nezávisle z dané pozice exportovat na obráběcí centrum, na nástroje, atd. a specifikovat nástrojům obrábění. Cadwork použil tento náš formát k přenosu a rovněž ho během let rozvíjel. To ale nezávisle na firmě SEMA. Obě firmy mají v roce 2007 tyto rozdílné dialekty sjednotit tak, aby existoval pouze jednotný BTL-formát. V SEMA programu byl dále rozšířen interní formát, tak že je BTL-formát velmi podobný.
  Jakmile jsou elementy exportovány na obr. centrum, používá program buď:
  - BVN-formát obráběcí centra od firmy Hundeggr
  - BTL V10-formát (od SEMA V10.2) pro všechny ostatní typy obr. center.
  SEMA program exportuje elementy v BTL formátu. Obráb. centra od více než tuctu různých mezinárodních dodavatelů mohou číst tento formát. Tento způsob je využíván u více než 200 našich zákazníků.
  V této oblasti spolupracujeme s našimi konkurenty a dodavateli obráběcích center, aby bylo jednotné a znormované datové rozhraní pro spolehlivý přenos dat pro všechny naše zákazníky. Formát bude v budoucnu samostatně pravidelně rozšiřován.
  Na straně www.design2machine.com bude tento formát přesně popsán. Tato strana je orientována v první řadě na výrobce obráběcích center a dodavatele softwaru, kteří využívají k přenosu dat BTLV10. Zde mohou dostat dokumentaci pro datové rozhraní a Viewer. Viewer by měl sloužit pro rozvoj, podporu pro vizualizaci a zkoušení BTL dat.
  Všechny ostatní formáty by měl samostatně vyvinout a zprovoznit dodavatel softwaru a obr. centra.
  Poznámka:
  V našem vývojovém zařízení využíváme značné finanční prostředky určené speciálně pro přenos dat na obr. centra pro krovy a zintenzivňujeme náš vývoj také pro rozdílné stroje od firmy Hundegger a také pro obráběcí centra s typem přenosu dat ve formátu BTLV10!
 • Více nepotřebná cizí data (grafika, atd.) můžeme nyní vyčistit pod Extras -> Vlastnosti -> Externí data, vymazat z konkrétního projektu. Toto můžeme provést manuelně přes první bod „Aktuální projekt vyčistit“, nebo automaticky programem přes druhý bod „Automatické vyčištění“, při zavírání projektu.
 • Nově je nastaveno variabilní zadání jména při výstupu v PDF. Zde můžeme v přednastavení (Alt + F7) pod Všeobecně -> Jiné -> Tisk výkresů nastavit libovolně jméno souboru v záložce. (Fa. Dittus)
 • V CAD nyní můžeme zdávat přes příkaz „grafika“ také pro PDF data. PDF data jsou při výběru zobrazena stejně.
PŮD, CAD, KÓT, MCAD

 • Pokud nyní vytvoříme CAD texty s orámováním, bude šrafura uvnitř rámu vymazána.
 • Při příkazu Změnit jednotlivý text máme nyní možnost znázornit kompletně vstupní řádku. Kliknutím pravým tlačítkem na "text" v zákl. datech máme možnost zvolit "Velikost vstupní řádky". Otevře se nové okno ve kterém je zobrazen samostatně text a může být pohodlně změněn. <Highlight film 3D import>
 • Při úpravách word-, nebo excelových dat můžeme nyní využít nový příkaz pro lepší a rychlejší úpravu dat (tato úprava se dříve dělala přes grafiku). Poté co importujeme data, ty označíme a klikneme na ikonu (Označená data upravit). Otevře se nám word, nebo excel dokument a ten můžeme ho problémů upravit. Ikona pro příkaz "Označená data upravit" je nyní k dispozici v "Přizpůsobeném menu". (Náhled-> Lišta symbolů-> Přizpůsobit-> Příkaz-> Upravit). Tím může každý zákazník tento příkaz libovolně umístit na libovolné místo v lištách symbolů. <Highlight film 3D import>
 • MCAD základní data jsou rozšířena pro zadání "Zaoblení" a "Hrany elementu". Pro zadání elementů s hranami máme k dispozici více možností. Uživatel má možnost pro hrany elementu uvést strany a oblast. Pro výstup hrany bere uživatel příslušné MCAD makro ( Zaoblení/pravoúhlé, nebo pod sklonem 45 stupňů). Toto opracování bude zobrazeno ve vizualizaci. Také zaoblení bude určeno stranou, s délkou a hloublou variabilní, vytvořené bude přes odpovídající MCAD.
 • Nyní je k dispozici možnost přidělit oknu, nebo dveřím textové makro. Tato funkce je rozšířena. Nyní je nová ikonka, která se ukazuje u otevírání dveří. Směr otevírání dveří 1 a 3 budou jako v DIN zobrazeny vlevo, strany 2 a 4 jsou jako v DIN zobrazeny vpravo. Např. u dveří v políčku "Volný 1" po přidělení směru otevírání, se zobrazí v materiálovém listu DIN směr otevírání. Směr otev. nalezneme pod "element" @B-Anschlag@.
Dělení střechy

 • Pro výpočet přesahu střechy (zohledňuje horizontální dělení tašek) můžeme v políčku "Přesah" vyvolat mezivýpočet základních dat pro štít klávesou "F3". Tohoto mezivýpočtu dosáhneme také přes pole vedle zadání přesahu. (uplatnění např. Při dělení střechy přes povel "Střecha volné zadání" při použití štítů)
  Při zadání pultové střechy může být vyvolán tento mezivýpočet u přesahu střechy s F3. Cílový text, který je pod ním, na tuto funkci upozorní.
Pokrytí střechy

 • Manuální zadání pokrytí bylo rozšířeno. Při povelu "Oblast pokrytí" je nyní k dispozici také otočená možnost zadání. Tak nyní můžeme palubky umístit i na krokve po vlašsku, nebo na podobné konstrukce v materiálovém rastru. Zadání při pokrytí je tímto pravoúhlé (např. Palubky na krokvích) a paralelní (např. palubky na Koppelpfetten) k spádu střešní plochy.
 • Základní data střešních tašek byly rozšířena a přepracována. (pro podrobný popis se podívejte na "Základní data Makra Obsah Péče")
 • Okapní latě, které jsou na hřebeni, nebo na úžlabí, jsou nyní kresleny se zaneseným odstupen latě. (Fa. Jobega)
DXF a SCI-XML datové rozhraní

 • Ve verzi 10.2 byl rozšířen DXF/ DWG import. Nyní je k dispozici také možnost vektorové grafiky, např. DWG data importovat s touto funkcí.
  CAD elementy budou po importu automaticky seskupeny, tak aby byly lehce opracovatelné. Vyjímka: Pokud byla převzata vrstva, nebudou elementy seskupeny, zde části výkresu leží v rozdílných vrstvách.
  Dodatečné velké změny importovaných výkresů jdou také za pomoci "Vyříznou se vztažným bodem".
  Pokud jsou importována DXF data přes "velikost1000 metrů ", objeví se zpráva, že jsou importovaná data příliš velká. Nyní jsou následující možnosti: data přes toto oznámení importovat, zmenšit rozsah importovaného výkresu, nebo pomocí Alt + F7 přizpůsobit faktor. V základu se jedná při novém startu o Alt + F7 nastavení. Přenastavit cestu importu, nebo zachovat faktor importu během osazení.
  Při importu bude nyní DXF výkres umístěn na nulový bod. Toto bude prováděno automaticky, pokud je nulový bod výkresu v DXF vzdálen více než 100 metrů od našeho nulového bodu. Tímto bude zamezeno "nevhodnému" umístění DXF výkresu. <Highlight film 3D import>
 • 3CAD objekty jsou nyní exportovány také při „DXF 3D exportu“.
Jednotlivý element

 • U plátů, které leží přesně přes sebe, je nyní předáván širší plát. (Fa. Pagano) 
 • V oblasti jednotlivého elementu bylo optimalizováno využití procesoru. (CNC na krovy Bodenseekreis)
 • Pod "Obráběním" je nyní pro jednotlivý element nové pole "Uložit jako obrázek". Po kliknutí na toto políčko bude aktuální výkres po zadání jména automaticky uložen jako obrázek. Tento obr. může nyní být kdykoliv vyvolán pomocí správce výkresů (políčko "Obrázek").
 • V elementech je provedeno nové opracování hran. To může být provedeno odpovídajícím způsobem přes M-Cad (podívejte se na základní data). Opracování je také viditelné v texturovém 3D pohledu.
 • Pro speciální požadavky u srubových staveb jsou provedeny vylepšení "Úprava průřezu". Ty mohou být provedeny přes M-Cad (podívejte se na základní data).
 • Obrábění zaoblení je nyní prováděno jako jednotlivé obrábění. Toto může být provedeno přes M-Cad, nebo 3D opracování (podívejte se na základní data).
 • Je zde také nově nastavena průběžná díra čepu jako samostatné obrábění.
 • Vrchní element (trojúhel. dřevo) srubové stavby bude nyní také exportováno na obráběcí centra. (Francie)
 • Ve všeobecném přednastavení (Alt + F7) můžeme nyní pod Vyhodnocením-> Jiné-> u "Info-textu" přes záložku a nastavit volným vložením textu, který text při transferu má být přenesen "na" element. (Fa. Gessner)
 • Vrtání, která leží uvnitř nebudou již vytvářená. (Fa. Zimmermann)
 •  Pro opracování rybiny je rozšíření o středové sploštění. To bude odpovídajícím způsobem předáno na obráběcí centrum Hundegger. (Fa. Philiphaus, Fa. Hammer, Fa. Greenside)
 • Elementy můžeme již zobrazovat v 3D náhledu s texturou a zkontrolovat v novém zobrazení ploch s hranami. Odpovídající příkazy jsou zakomponovány do standartní lišty.
 • Pro export na Hundegger KX a Speed-Cut obráběcí centra můžme nyní pod Všeobecným nastavením nastavit u délkového obrábění zhotovení fáze přímo v seskupení 15:2, nebo také v seskupení 15:8. (Fa. Hilberg)
 • Určené čelní vrtání se sklonem bude nyní exportováno také na Hundegger KX. (Fa. Jobega)
 • U dvou protisobě ležících plátů na spodním vazníku bude exportována správná délka plátu na Hundegger KX. (Francie)
 • Bylo optimalizováno napojení okapních úchytek. Byla provedena orientace okap. úchytek na odpovídající začátek, nebo konec elementu. (Obráběcí centrum pro krovy Bodenseekreis)
 • Dřážka se sklonem (stoupáním) je nyní exportována také pro Hundegger KX/Speed-Cut. (Itálie)
 • Značení linií na počátku a na konci pozice identicky ležící s řezem jsou při exportu na Hundegger KX/Speed-Cut Maschinen vynechány. Toto můžeme za-/vypnout ve Všeobecném nastavení pro obr. centra: Seskupení značení. Standartně je tato možnost de-/aktivovaná. (Fa. Kampa)
 • Export hoblování na Hundegger KX/Speed-Cut obr. centra může být nyní zapnut v Nastavení obr. center. (Fa. Kampa)
 • Boční plátování do délky na vaznici je nyní exportováno přes dva 3D pláty pouze jako drážka a profilovánína na Hundegger K2. (Fa. Galli - Itálie)
 • Na Hundegger KX je napojeno opracování "30:0 profil volně definovaný". Opracování může být použito jako "Vytlačené těleso s opracováním" a přeneseno (podívejte se na 3D objekty/3Cad). Ve všeobecném nastavení obráběcího centra můžeme nastavit průměr frézy, se kterou má být opracování dokončeno.
  Upozornění: Pokud obráběcí centra neprovádějí automaticky vnitřní rohy, budou tyto při exportu podle průměru frézy přeneseny. Je doporučeno zadat při obrábění "Profil volně definovat", na stroji pak zkontrolovat konečné provedení obrábění. Například mohou odpadnout větší části, které musí být odstraněny z oblasti stroje a také správný průběh frézy, což může přinést problémy. (Přání Fa. Chauvin, Fa Sauter a řada dalších)
 • Byl rozšířen export šikmých řezů; sedel a plátů pro krovařská centra Hundegger P10, K1 a K2.
  • Pro šikmé řezy, sedla a pláty, které nemohou být od příslušného stroje zhotoveny jako strojní makro, můžeme nyní nastavit, že tento pilový agregát může být „předpřipraven“. Šikmý řez, sedla a pláty jsou nyní takto provedeny přes více jednoduchých řezů, jak to dovolí technika a hraniční hodnoty stroje.
  • Pro Hundegger P10 můžeme tuto funkci nastavit pod Extra -> Strojová data -> Hundegger P10 Všeobecné nastavení -> Optimalizace obrábění -> pila šikmého řezu, sedla pilou a pláty pilou. S tím souvisí zadání hraničních hodnot pro průřez pily, u agregátů 1:5 a 1:6 dostačující, aby nebyl zadán řez pily, který tyto hraniční hodnoty průřezu překračuje. Když je min. a max. hodnota 0, jsou stále předávány všechny řezy pily.
  • Pro Hundegger K1 a K2 můžeme tuto funkci nastavit pod Extra -> Strojová data -> Hundegger K1 a K2 -> Všeobecné nastavení -> 01 pila -> Šikmý řez pilou; 02 sedlo -> sedlo s pilou a 03 přeplátování -> pláty pilou.
   K tomu můžeme nastavit ještě korekci zdvihu. To závisí na výrobci stroje, jakou zadá odchylku přesnosti hloubky pily od cca. 5 mm, máme tedy přednastaveno na mínus 5 mm. Tím je redukován zdvih, který je předán na mašinu o 5mm.
  • Důležité upozornění!: Aby mohlo správně fungovat dokončení opracování na pilovém agregátu, je důležité, aby byly zadány aktuální hodnoty stroje (pily), se strojovými daty, aby byla správně v programu stroje a strojová data v SEMA programu. Musí se v každém případě zkontrolovat průměr pilového kotouče a tloušťka pil. kotouče a popřípadě přizpůsobena. (Fa. Kaserer, Fa. Lerchenmüller, Fa. Gessner .......)
FHP obr. center

 • Bylo nově naprogramováno napojení pro BOS- MOB obráběcích centra.
  Byl zahájen FHP export odpovídající pro stroje.
 • Byla přizpůsobena šířka desek pro obr. centrum Weinmann. Při obrábění desek není nyní zadávána hloubka obrábění.
Profil

 • Bude umožněna definice střešních oken ve střešním asistentovi.(pro konkrétní popis se podívejte do "Krovu")

Základní data Makra

 • 3 CAD spojovací prostředky od Simpsna jsou v základních datech ještě rozšířeny. V základních datech je srovnáno cca. 120 kusů spojovacích prostředků.
 • Stávající 3 CAD železné prvky byly rozšířeny. Tak nyní nalezneme skupiny „železná stavba, I nosníky“ v běžných velikostech. V oblasti nosníků HEA,HEB,HEM a IPE jsou tyto nosníky provedeny v základních datech ve velikostech 100-450. Také v systému dřevostavby, jako i v krovu jsou vytvořeny nosníky s opracováním. ( Fa. Maier )
 • V základních datech je pro uživatele nyní založeno také variabilní 3D vrtání.
 • Výrobci srubů mohou nyní nastavit zapuštěný průměr vrtání u vrtání ve vzorci MCADu .
 • CAD makra v oblasti architektury, vnitřní architektury, jako i domovní techniky jsou kompletně přepracována a bylo převzato cca. 800 CAD objektů. Jednotlivé skupiny vrstev jsou členěny a nabízejí uživateli velké množství rozdílných CAD objektů. Tak je například skupina „Architektura“ rozdělena do 13 oblastí, které jsou nabízeny od balkónů, dveří, oken, přes příslušenství, po vytvoření plánu zadání.
 • Vrták pro hřebíky do sedel můžeme nyní u následujících základních dat vypnout: I-nosník, pravoúhlý profil, 3D opracování plátů, drážky a zářezy. Pouze pokud je z ořezání elementů vytvořeno sedlo, zasáhneme v nastavení pod záložkou „Opr.“ -> U sedla přes plát -> Hřeb. Vrt. -> Auto, nebo ne. (Meister – Zimmermann)
 • Ve skupině základních dat vizualizace/3D objekty jsou rozšíženy o 3D obrábění u skupin kontur a zaoblení. S tímto novým obráběním můžeme osadit jednoduché a dvojité zaoblení, profilované hlavice a profilování na např. páscích.

Základní data Makra Program

 • 3D opracování „kontur“ je rozšířeno o tzv. diamantovou hlavu. (Odborná škola Kassel)
Základní data Makra Obsah Péče

 • Základní data pro střešní tašky byla následovně rozšířena a přepracována:
  • Produkty výrobců střešních tašek Creaton, Meindl, Eternit, Jungmeier, Gettnauer, Jakobi a Walther byly kompletně přepracovány, byly rozšířeny o nové tašky a doplněny na aktuální stav.
  • Nově převzatá základní data jsou celkovou prod. paletou fa. Koramic. firem KellerAG, Mühlacker, fa. Müller a Bogen patří nyní pod Koramic a proto jsou odstraněny ze SEMA základních dat.
  • Stejně tak je integrován do základních dat kompletní výrobní program tašek dodavatelů Pfleiderer, Laumans, ZZWankor a Röben.
  • Všechna základní data pro tašky od Sema obsahují nejen tašky, ale i kompletní příslušenství, od hřebenáčů, přes hřebenové skoby až po pultové hřebenové tašky. S pomocí jednoduchého přidělení střešní skladby v profilu, nebo přímo při zadávání střechy dojde uživatel k nejjednoduší cestě pro obdržení kompletní objednávky pro výrobce střešních tašek.
  • Všechna základní data střešních tašek jsou v nabídce základních dat a mohou být uživatelem umístěna do zvoleného pracovního prostoru.
 • Pro nová obrábění zkosené hrany, zaoblení, korektury průřezu jsou v MCAD pod obráběním založeny opovídající MCAD makra.
 • Pro klesající část na začátku elementu/ konci je MCAD připraven k použití.
 • MCAD makra pro značení krokví jsou přepracována pro sklon.
 • Také spojení „čep ohyb ne“ již není v SEMA základních datech zakázáno. (SEMA Workshop)
 • Pro garážová vrata jsou k dispozici nové textury. (Fa. Maier, Francie a ostatní)
Krov

 • 3D úpravy "Řezy" neztrácejí svůj význam, pokud definujete makro budovy a opět jej osazujete.
 • U makra budovy je nový způsob vkládání. Vedle "sčítání" a "srovnávání" je nyní nabízen nový způsob "Srovnávání + jméno". U tohoto nastavení jsou patra makra srovnána pouze v odpovídajícím cílovém patře, pokud vedle užité (stěny s/ bez střechy, stropu) je identická i výška daného patra. (Fa. Pagano) (Tato novinka je obsažena již v Build 4400.)
 • Zadávání střešních oken je ve verzi 10.2 od základů přepracováno. Pod "Profil/ vikýř" můžeme nyní konstruovat již v profilu výměnu střešního okna. Zde nalezneme vložená kromně různých profilů a typů vikýřů také střešní okna. Po založení nového stř. okna jsme zavedeni do základních dat, kde si můžeme vybrat stř. okno, které nám vyhovuje. Pro zákazníky je zde k dispozici kompletní výrobní paleta od firem Roto a Velux, samozřejmě z aktuálního dodávaného sortimentu. Po vyběru vhodného stř.okna (např. Roto 6/11), můžeme všechny ostatní zadání v asistentovi pouze potvrdit.
 • Poté je stř. okno přiděleno vybranému střešnímu profilu (stejný postup jako při vytváření vikýře). Šířka a výška stř. okna jsou převzaty z vybrané předlohy. Také boční odstup tašek je zadán od výrobce a tudíž ho můžeme převzít.
  Zohlednění laťování hlavní střešní plochy je při zadání požadované průhledové výšky střešního okna, poté program zohlední odstup latí od spodní hrany okna a automaticky okno osadí a v neaktivním poli zobrazí skutečnou průhl. výšku.
  Ve třetím políčku je nastavení způsobu oplášť. (vodorovné,svislé...) a zadání příslušného montážního otvoru. Výměna a příložník jsou definovány prostřednictvím odkazu, a mohou být tedy definovány zcela volně (typ zakončení, průřez, atd.). Proto byla základní data rozšířena o speciální typ elementu "Výměnal/Příložník".
  Střešní okno samotné má k dispozici značku. Pomocí ní můžeme měnit všechna potřebná zadání pro objednávku a provedení. Také samozřejmě cíl přenosu do materiálového listu. Standartně je střešní okno exportováno do listu "Materiál střecha".
  Speciálně využívaný je v základních datech střešních oken odkaz pro optiku. Zde se nalézá odkazové okno pro 3D objekty, tento objekt je přidělen střešnímu oknu a je automaticky umístěn. Zde je 3D objekt variabilní svou šířkou a výškou, a přizpůsobí se všem střešním oknům. V základních datech jsou nabízeny například vzhledy (plastové, dřevěné) pro rozdílná okna (3D objekty). Dodatečně můžeme pro automaticky vytvořené vnitřní opláštění (vyplívající ze stylu opláštění) nastavit požadovanou texturu.
  Zadávání v asistentech jsou jako obvykle podporovány aktualizovaným datovým obrázkem. Všechny potřebné krovové a vestavěné míry jsou řízeny z nových základních dat pro automatické kótování "střešní okna". Po dokončení střešních oken v asistentovi můžeme vytisknout ze správce profilů výkres střešních oken.
  Zadání v krovu následuje s novým příkazem "střešní okno". V profilu vytvořené stř. okno je zde hned navrženo a může být okamžitě osazeno do své pozice za pomoci zadání méně hodnot. Jako u profilu, nebo u vikýřů není potřebné dvojité definováníní v asistentovi; můžeme také zvolit "volné střešní okno" ze základních dat. Prostřednictvím políček pro možnosti (vpravo pod cíly zadání) můžeme střešní okno osadit horizontálně k rastru střešních tašek hlavní střešní plochy, nebo zohlednit dělení tašek.
  Data, která jsou v krovu pro vsazené střešní okno, můžeme uchopit opět přes záložku. Zde je možno uplatnit příkazy jako "Změnit", "Pozice", "Kopírovat", "Vypočítat" a přirozeně "Smazat".
  Střešní okno může být také přiděleno střešnímu elementu, nebo použito v makru budovy.
  Pro výstup můžeme nechat zobrazit prostřednictvím F7 spojení různé texty, jako šířka a výška, nebo znak pro střešní okno.
  Přes odkaz na 3D objekt v základních datech a nastavení textury opláštění je střešní okno zobrazeno velice věrně. To nám umožňuje zobrazit budovu ze všech směrů v realistickém zobrazení; zvláště pohled zevnitř (Pohyb skrz budovu) může zákazníkům prezentovat zcela realistickou místnost se střešním oknem.
  · Značení elementů (kokví a elementů) na vaznici bylo rozšířeno. Políčko "Značení na vaznici" v základních datech pro vaznice bylo přepracováno do nastavení "přesné sedlo".
  Při nastavení "přesné sedlo" jsou vytvořeny místo označení tak zvané značky sedel, které jsou dlouhé jako sedlo. Sedla tedy nejsou vytvořena přes celkovou šířku vaznice. Požadované je to pro všechny vrcholové vaznice s osazenými krokvemi, pro rozlišení můžeme rozpoznat, který nákres patří ke které krokvi. Hloubku sedel tohoto "Značení sedel" můžeme zadat v Alt F7 pod Listy/Jednotlivé elementy-> Jedn. elementy-> Speciální opracování-> Více-> Hloubka sedel. Jestli má být označení sedel provedeno vpravo, vlevo, nebo oboustranně, můžeme nastavit pod Alt F7 Vyhodnocení-> Střecha-> Přenést nákres na vaznici-> Více nastavení. <Highlight film Střešní okno>
 • Pro Typ zakončení "Rybina" je zadání rozšířeno o tak zvané střední plošky. Toto může být zadáno v druhé záložce typu ukončení. Střední ploška vytvoří na zaoblení rybiny vodorovný základovou plošku. Tak může být vytvořena zejména u velkých průřezů velká základová plocha rybiny.
 • Díly nastavených krokví můžeme nyní nezávisle posouvat. V tomto případě je na referenční přímce automaticky vytvořen nový bod dělení.
 • Elementy ( úžlabny, nárožny, atd.) nyní můžeme přímo v základních datech, nebo přímo při vytváření položit hlouběji. Příslušné nastavení je zapnuto jako aktivní.
 • Nastavení okap. pokrytí je rozšířeno. Nyní může být nastaveno, že budou vyfrézovány pouze elementy jako (úžlabna, nárožna, atd.). (Alt F7, Vyhodnocení, Střecha, Pokrytí okapu, více, pokrytí okapu výběr elementu a hloubka) (ABZ Stutensee)
 • Rohové spojení „čepy se zkosením“ pracuje nyní také s umístěnými čepy. Na elementu musí být jednoduše přidělen požadovaný čep a protikus s odpovídající dírou pro čep.
 • Kopírované krokve převezmou nyní umístění od původních krokví.
 • Šířka rybiny v „%“ je nyní správně provedena také na šikmých řezech. (Francie)
 • Při kopírování vikýřů se vztažným bodem jsou nyní správně načteny výšky vaznic vikýře. (Fa. Brüninghof)
 • Je vylepšeno řezání (ořezání) od elementů okrajů střech od úžlaben, přes nárožny. (Francie)
 • Vrtání vytvořené od 3D opracování, nebo železných elementů je nyní vytvořeno také pro správné opracování na čepech. (Francie)
 • Jsou správně umístěna speciální sedla na vikýřovém námětku. (Röhrig, Mücke)
 • V kreslení profilu je nyní zobrazena také výška spodku výměny.
 • Možnost zobrazení střešního okna (F7) je rozšířena o "horní průhl. výšku“.
 • Volné, pravoúhlé záklopové prkno můžeme nyní vztáhnout na spodní hranu krokve. Proto jsou rozšířena základní data. Tato nová instance je provedena pod „Způ./ umís.“ Tak je nyní možné pravoúhlé záklopové prkno umístit přímo na spodní hranu krokve a tím uzavřít otvor z vnějšího stěnového pohledu.(např. k omítce). (Fa. Fingerhut, Fa. Beilharz, Fa. Kampa, Rusko)
Schody

 • Odstranění stupňů z autom. dat bude nyní správně ošetřeno a také uloženo. 
 • DXF export bude nyní přepracován včetně hrnkového opracování. 
 • Příkaz "Řezat - rohové spojení " je nyní možný také u madel, které byly vytvořeny zadávací funkcí "od - do".
 • Byl přepracován export na CNC stroje. Je správně umístěno vrtání kolíků do sloupků. (Fa. Leiendecker) 
 • Přenos do Woodwop je přepracován včetně přenosu horizontálního vrtání. (Rogg Breitenbrunn)
 • Ve verzi 10.2 je umožněno zadání schodnic „od - do". Pokud tedy vytvoříme více schodnic na jedné straně schdů pomocí "od - do", máme pro každou schodnici datový záznam. To má velkou výhodu v tom, že můžeme na jedné straně schodů kreslit sdchodnice s rozdílnými tloušťkami. <Highlight film Rozšířné zadání zdí>
 • Dříve bylo možné schodnice spojovat pouze v kolmé poloze, nyní máme možnost spojovat schodnice pravoúhle, vodorovně, a pod libovolným úhlem. <Highlight film Řezat/Prodloužit sloupky a šprušle>
 • Sloupky a šprušle můžeme nyní upravovat pomocí příkazu Řezat (Řezat 1x/ Prodloužit/Zkrátit). Příkaz Prodloužit/Zkrátit pracuje ve všech pohledech, řezech a 3D pohledech. Příkaz Řezat 1x je samozřejmě možný pouze ve smysluplných náhledech. S tím je flexibilní výšková míra.
 • Bude optimalizován export na CNC WoodWOP. Vrtání šprušlí můžeme oddělit přes vrtání koncových typů.Dodatečně je umožněno v Ini souboru zadání pro proměnné. Tak mohou být exportovány přes Ini soubor elementy s rozdílnou tloušťkou a vrtáním v Z pozici.
 • Jsou k dispozici další typy ukončení pro stupně.
 • V datové větě stupnic, pod odkazem “rohy“, můžeme nastavit ovlivňující opěrný prostor. Zde máme k dispozici možnosti nastavení jako „špičaté“, „vzpírané“ a nyní také „volný úhel“.
 • V samostatné datové větě je možnost zaoblení rohů stupnic. Můžeme zadat pro každý roh stupnice „zaoblovací rádius“. Tak můžeme nyní stupnice samonosných schodů jednoduše zaoblit. U dlabaných schodů můžeme stupnice, pro lehčí montáž, zúžit.
 • Rychlejší řešení problémů u konkávních rohů. Pod F7 můžeme nastavit pod schody >>Všeobecně >>Aktivovat v půdorysu šipku označení pro konkávní rohy. Tak je vytvořena označovací šipka na konkávních rozích. Toto můžeme vidět v půdorysu a ve spracování.
 • Schody mohou být opět posunuty přes jejich záložku. Přepočtou se všechny elementy na požadovanou pozici. (Fa. Gemmeke)
 • Schodnice je opět správně přepočítána, i když je zanesena výstupní pozice. (Fa. Schilling)
3D Zobrazení Vizualizace

 • Ve verzi 10.2 je zákazníkům nabídnuta perfektní vizualizace. Vedle dosavadního texturovaného zobrazení je nyní možnost fotorealistického zobrazení. Umožňuje přirozenou a realistickou vizualizaci projektu. Kvalita „fotky“ zavisí na vylepšeném texturovém zobrazení, vyhlazených hranách a znatelném přirozeném denním světle. Zvláště realisticky působí obrázek díky přirozenému odrazu stínů, to způsobí nastavení polohy slunce. Zvláštní efekty pro lepší textury mohou být dosaženy přes odlesk a zrcadlení pro např. obklad podlah, jako dlaždičky, nebo parkety. K tomu jsou rozšířena texturová základní data o nastavení „lesku“ a „zrcadlení“. Toto je dostačující, že se například schody odrážejí v podlaze z dlaždiček. Nová ikona pro fotorealistické zobrazení se nalézá ve 3D menu vedle texturovaného zobrazení. Při prvním kliknutí na toto nové tlačítko jsou otevřena nová základní data, ve kterých je umístěno mnoho rozdílných možností nastavení pro fotorealistické zobrazení.
  Nastavení „slunce“, „denního světla“ a „prostředí“ určuje osvětlení obrázku. Pomocí „blesku“ můžeme aktivovat dodatečné světlo fotoaparátu. Zadání tohoto nastavení je v procentních hodnotách.
  Pozice slunce může být nastavena buď ve směru oblohy, nebo v závislosti na pozorovateli. S označením „sever“ svítí slunce ve směru 90° přímo z výchdu, při 180° z jihu a odpovídajíce při 270° ze západu. V tomto případě je zadán u příkazu „zadání severního směru“ úhel severního směru na 0°.
  U tohoto nastavení „pozorovatele“ stojí slunce přímo nad pozorovatelem. Pomocí nastavení směru pohybu můžeme slunce posunout o zadaný počet stupňů.
  Sklon definuje úhel slunce přes horizont.
  Přímo s pozicí slunce souvisí směr oblohy, budovu tak můžeme zobrazit s reálným osluněním podle požadované denní doby.
  V druhé záložce základních dat je k dispozici módus „normální“, nebo „optimální“. Nejlepší kvalita obrázku, přímo závislá na přepočtu denního světla je obsažena v nastavení „optimalní“. Proto potřebujeme pro modus „normální“ kratší čas na přepočítání. Poslední nastavení „světla“ rozhoduje, zda se denní světlo přepočítává pro vnější prostředí, nebo pro vnitřní místnosti. Je také možné při procházení budovou dělat „fotky“ vnitřních místností.
  Pro procházení uživatele budovou při rozdílných požadavcích na vzhled Sema vytvořila pro ulehčení základní data pro různá nastavení. Tak si můžeme při výběru vybrat z předdefinovaných nastavení jako „slunce v poledne“, nebo „standartní externí pohled“. V základních datech nalezneme nastavení pod „Vizualizací/ 3D objekty“, „foto zobrazení“.
  Vedle ikony „fotorealistického zobrazení“ se proto nalézá nová ikona, který dovoluje přímý vstup nastavení příslušné scény.
  Data jsou tak uložena pro příslušnou scénu. Tak mohou být obrázky uloženy také jako „3D pohledy“ a máme je kdykoliv k dispozici. Také „uložení do obrázku“ je stále možné.
  Zákazníci, kteří mají modul vizualizace získají nové „fotorealistiké zobrazení“ v rámci smlouvy „Péče o zákazníka“. Proto mohou „texturované zobrazení“ ve verzi 10.2 využívat všichni zákazníci. <Highlight film Fotorealistické zobrazení>
 • Ve verzi 10.2 byl naprogramován nový typ 3D zobrazení: "Zobrazení ploch s hranami". V tomto zobrazení jsou plochy bílé a neprůhledné, hrany jsou kresleny černě. K tomu je aktivováno pole "dřevo napůl eviditelné hrany vykresleny ve slabém šedém odstínu. Přímo u komplikovaných uzlových bodů, nebo u detailních výřezů nabízí toto zobrazení velikost pro přehlednost.
  Políčko "Zobrazení ploch s hranami" bude ve 3D menu automaticky k dispozici.
 • Nově ve 3D menu je také políčko "aktuální zobrazení uložit jako obrázek". Po kliknutí na toto pole bude aktuální výkres po zadání jména automaticky uložen jako obrázek. Tento obr. může být poté kdykoliv otevřen z předlohy výkresů (políčko "Obrázek").
  Navíc je tento příkaz také v hlavním Menu pod Úprava a tím může být použit každý půdorys, náhled, atd. Ikona pro příkaz "Zobrazení uložit jako obrázek" bude k dispozici v "Přizpůsoboném menu". (Náhled-> Lišta symbolů-> Přizpůsobit-> Příkazy-> Upravit) Následně může každý zákazník umístit tento příkaz libovolně na lištu symbolů.
 • Ve vizualizaci budou nyní správně zobrazena také šikmá okna např. třírohá okna.
 • Přepočet fotorealistického zobrazení bude možné přerušit pomocí klávesy „Esc“.
3D Objekty/3CAD

 • Ve verzi V 10.2 jsou propočítávány skutečné netto objemy pro rotační a vytlačená tělesa do materiálového listu. Pokud je nadefinána hmotnost přes nastavení v kg/mł, následuje zde přesné změření hmotnosti. Další co je nové pro list materiálu je, že je umožněn přenos 3D skupin, které se skládají z více jednotlivých 3D objektů a přepočítává se i hmotnost. (Zde se sčítají jednotlivé hmotnosti seskupených elementů)
  Pro tuto funkci musíme dbát na následující podmínky:
  - Skupina musí být transferovatelná do materiálového listu, všechny zařaditelné jedn. elementy nastaveno NE (Vždy příkaz "Trans ML" přepnout na ML-pole).
  - Všechny zařaditelné elementy ve skupině musí mít(pokud jsou hmotnosti pro skupinu relevantní) záznam o svojí hmotnostní definici např. Kg/mł, skupina naproti tomu musí mít hmotnostní definici 0 (např. 0 kg/kus). Samozřejmě je možné, jednotlivé elementy skupiny definovat rozdílnými váhovými definicemi. Příklad:první těleso definovat přes Kg/m, druhé těleso definovat přes Kg/mł. Také přes kontrolní funkci (instanci "Elementl") můžeme zobrazit váhu 3D tělesa.
 • Pro práci s daty od jiných CAD systemů je naprogramován import 3DS dat. Tak můžeme načíst 3DS data z jiných CAD systemů. Import následuje pod Data->Import ->3DS Import, nebo přes 3 CAD Menu (příkaz 3DS Import). Pro lepší úpravy v řezu, nebo v půdorysu přepnout v F7 pod 3 CAD->3 D objekty->externí 3D objekty na "Detail". Uživateli se nyní nabízejí nové možnosti pro další zpracování projektu. <Highlight film 3D import>
 • Při určení vytlačeného tělesa můžeme definovat, jestli se toto opracování vytvoří a které se poté vyfrézuje na dřevěných dílech. (podívejte se na jednotlivé elementy) tomu je ještě napogramován příkaz "Vytvořit vytlačené těleso". Pokud provedeme tuto novou funkci, můžeme definovat, zda se jedná o opracování hran zespoda/vzadu, nebo zepředu/shora. Dále je ve vytlačeném tělese automaticky definováno, zdá má být obrábění provedeno na „všech“ dřevěných elementech, barva vytlačeného tělesa je nastavena na šedou a transparentní a transport do materiálového listu je přednastaven na "Ne". Dodatečně mohou být tato nastavení přes příkaz Změnit modifikována.
  Také zde mohou být zadány kombinace různých 3CAD obrábění, seskupeny a založena jako základní data. Odpovídající příklady naleznete v SEMA základních datech. K zhotovení na obráběcím centru pro krovy je ještě ujišťující poznámka pro oddíl jednotlivých elementů! (Přání Fa. Chauvin, Fa. Sauter a další). Ve volném seskupování 3Cad obráběcích skupin mohou být kopírování také seskupována a otáčena, takže přijdou do stejných skupin, příp. zůstanou. <Highlight film 3D opracování >
 • Opracování zaoblení bylo naprogramováno také jako 3Cad opracování. Jako Možnost může být při tomto opracování nastaveno, jestli má být opracování provedeno konkávně, nebo konvexně.
3D Stěny Stropy

 • Pro přepočet významu stěny bude nyní použita správným způsobem skutečná velikost. 
 • U přesahů vrstev mohou být nyní zadány hodnoty větší než 1 metr. (Fa. Regnauer) 
 • Odskoky vrstev z makra budou přepracovány včetně "změnových kláves". (Fa. Regnauer)
 • Pro zobrazení ploch oken a velikosti dveří byla rozšířena funkce F7. V nastavení F7 pod Obrys zdi-> Okna "Plochy" aktivovat, bude zobrazena v pohledu plocha oken ( m˛). To samé platí pro pro půdorys.
 • Ruční kótování oken a dveří není zamítnuto po novém spuštění automatiky stěn, nýbrž je přizpůsobeno novým podmínkám.
 • Při automatickém kótování stěny a stropních elementů má uživatel možnost kótování dřeva zapnout jako neaktivní. Tím nebude dřevo více měřeno.
 • Velikost tělesa stropu je nyní přenesena také do materiálového listu a zde příslušně využita.
 • Pokud jsou stěny přeneseny (bez automatiky stěn) do materiálového listu, je nyní vrstva 0 (izolace) zobrazena ve správné tloušťce.
 • Pokud je rozpočítáno dřevo pro Stěny/střechy a stropní elementy, toto dřevo je nyní viditelné v řezu (horizontálním/vertikálním).
 • U stropů a stropních elementů je rozšířen horizontální a vertikální obrázek řezu. Nyní již jsou v řezu vidět dřevěné prvky, které byly předtím přiděleny střešním a stropním elementům.
Tesařské měření

 • Ve verzi 10.2 jsou provedena od základu vylepšení pro tesařské kótování.
  Pro výkresy elementů byly zpřístupněny programové části "CAD" a "Kótování". Kreslený element můžeme tedy libovolně kótovat, měřit úhly, ale i psát CAD texty, nebo symboliku. Pro kótování elementu tedy v této verzi není nutné, aby jsme zakládali nový výkres pro každý element.
  Automaticky vytvořené kótování krovu obsahuje ve verzi 10.2 "pravé" kóty, kótovací body atd. A ty mohou být upraveny všemi známými příkazy pro úpravu. Můžeme také zadávat na autom. vytvořené kótovací čáry kótovací body, jednotlivé kótovací čáry můžeme posouvat, optické nastavení můžeme tedy změnit.......
  Okótovaný element můžeme přirozeně také uložit. K tomu bylo rozšířeno Menu o ikonu "Uložit". Pokud klikneme na tento příkaz, můžeme zadat výkresu samostatné jméno, nebo jednoduše převezmeme automatricky vytvořený název. Uložený výkres je nyní automaticky uložen do Správy výkresů. Proto byl správce rozšířen o nové políčko "Elementy". Odtud také můžeme otevírat uložené výkresy, případně je tisknout. Založení výkresu elementu do předdefinovaných předloh plánů příp. pozičních rámů lze tímto jednoduše využít.
  Vedle názvu je element označen svým číslem, které je automaticky přiděleno a jednoznačně ho identifikuje.
  Pro jednoduché nalezení výkresu konkrétního elementu (např. Půdorys, nebo stěnový náhled) byl naprogramován příkaz "Jdi na". Toto políčko otevře příslušný náhled a označí hledaný element.
  Také je umožněno kopírováním z uložených výkresů elementů prostřednictvím příkazu. <Highlight film Tesařské kótování>
 • Všechny ostatní funkce, jako "otevřít", "v okně", "zavřít", "změnit" a "smazat" jsou používány jako v ostatních částech Správce výkresů a tudíž jsou známé.
  Pokud musí být uložený element ještě upraven,(element je potřeba zkrátit, jiný typ zakončení, nebo průřez elementu), tak je pro nás uložený element bezcenný, ale my ho můžeme aktualizovat. K tomu bylo rozšířeno Menu pro element o ikonu "Aktualizovat". Element a automaticky vytvořené kóty budou aktualizovány, ručně vytvořené kótování, nebo vepsané CAD texty zůstanou v původní podobě.
 • Dále nyní můžeme ve výkresu elementu zobrazit element trojdimenzionálně a s texturou. Element je zobrazen se vším obráběním (sedla, čepy, atd.) a tím dosáhneme lepší kontroly a přehledu o elementu a pro jeho vyhotovení.
  Stejně tak je integrován do tesařského kótování styl zobrazení "Zobrazení ploch s hranami". S pomocí volně přístupné "Ikony" můžeme element otáčet a tím zobrazit z každé strany. Také příkazy "překlopit" a "otočit" využíváme v tomto stylu zobrazení. Pro neviditelné hrany elementu máme k dispozici příkaz "Element polotransparentní".
  Všechny potřebné příkazy jsou automaticky umístěny v Menu pro element.
 • Při otevírání uloženého výkresu elementu následuje upozornění, pokud je element změněn. (element bude například ořezán, nebo při zadání nové vaznice získá element příslušné sedlo). Po potvrzení upozornění může být výkres použit s „aktualizovanou ikonou“ opět umístěnou na aktuální pozici, takže element a příslušné výkresy odpovídají. <Highlight film Tesařské kótování>

 

Novinky V10.1 Build 4400

Všeobecně

 • Při automatizaci stěn budou nyní stěny řazeny podle Sč.(sériového čísla) (Fa. Regnauer)
 • Pokud bude k nějakému popisu makra přiřazena i grafika, zůstane nyní přiřazena i v případě dalších, nově vytvořených projektů.
 • Volba automatického textu pole "Balík" v záložce SM bude nyní zobrazena i ve francouzské verzi.
 • Z důvodu komplikovaného zadání při přístupu do sítě "Peer-to-Peer", se mohlo stát, že u stavebního projektu, který byl zhotoven v módu 2 (2.1, byl problematický přístup z jiných počítačů k jinak volně přístupným seznamům. Kvůli problémům s přístupovými právy často nedocházelo ke správné integraci do správy stavebních projektů. Díky provedeným změnám bude nyní v každém případě zaručeno, že u jakéhokoliv zpracovaného projektu bude umožněn korektní přístup ke všem potřebným seznamům. (Fa. Jestädt, Fa. Frankenhauser, Fa. Lerch, Fa 3Z- Wagerswil, Fa Denker, Itálie)
 • Došlo k integraci kontrolního příkazu při importu DXF souboru. Tímto je možné již při importu DXF výkresu patřičně zkontrolovat požadované rozměry.
 • Pomocí ukazatele lze nyní také při TGF – Exportu použít přednastavení. (Fa. Dittus)

Správa stavebních projektů

 • V módu stavebních projektů 2.0 (2.1) bylo provedeno další vylepšení v oblasti zajištění dat. Dříve bylo u aplikací běžících pod Windows v případě vypnutí nebo restartu počítače zobrazeno upozornění, že je nutné provést nejprve uložení a ukončení spuštěné aplikace.

PŮD, CAD, KÓT, MCAD

 • Při mazání makra dojde také k úpravě odpovídajícího připojeného MCAD objektu. (Fa. Chauvin)
 • Byl přepracován 2D DXF Export. Budou exportovány typy linií, síly čar, vzorky a vrstvy. Šrafury budou přitom exportovány do samostatné vrstvy "Šrafury".
 • Při použití proměnných u souřadnic X, Y, a XY můžete nyní pracovat také s vodícími linkami. (Fa. Wigo)

Vyšetření střechy

 • Funkce F7 pro střešní plochy a vrstvy byla přepracována. Při zobrazení velikosti ploch, vrstev, datových bloků pro laťování atd., nedochází již k žádnému přepisování. Pozice posunutých hodnot se uloží.
 • Při definování sklonu je nyní možné převzít nový sklon střechy přímo z výkresu existující střešní plochy pouhým kliknutím myši.

Opláštění 3D stěn

 • V opláštění popsané 3D objekty jsou nyní viditelné ve všech řezech.

Jednotlivý element

 • V menu "všeobecné nastavení" centra Hundegger K2, byl pro bod 17 "rybinová drážka" připojen proces "1702/1703 SW-dlab nakloněný/příčný". Přitom lze provést "nárys" (vnitřní i vnější - výchozí hodnota zůstává nastavena bez nárysu jako dosud). Příslušné nastavení pak bude exportováno současně s exportem dat pro zhotovení rybinové drážky (pouze K2).
 • Přenos dat pro frézování prvků srubové stavby byl přepracován. (Fa. Chauvin)
 • Nastavení hloubek frézování srubových prvků bylo ve francouzské verzi znovu přeloženo a to tak, že tato nastavení jsou čitelná a srozumitelná. Rovněž bylo přepracováno nastavení délek uložení. (Fa. Chauvin)
 • Kontrolní příkaz byl nyní integrován pro jednotlivé elementy. Díky tomu lze také kontrolovat rozměry v zobrazení jednotlivých elementů.
 • V některých seznamech pro jednotlivé elementy lze nyní také provádět opracování jednotlivých elementů. V Menu pod Extra > Přepočet změn nebo pomocí nové ikony lze tento příkaz spustit. (Fa. Frankenhauser)

Rychlá kalkulace

 • Příplatek k jednotlivým pozicím lze nyní udávat v procentech. K tomu jednoduše vyplníte hodnotu v procentech do pole příplatek a tím vznikne procentuální navýšení (50%). Pokud budou hodnoty udány bez procentuálního navýšení, bude požadovaný příplatek uváděn jako dosud v podílech.
 • Celková cena se bude aktualizovat hned po vymazání jednotlivých pozic. (Fa. Fleschhut)
 • Byla vytvořena nová předloha pro zadání, ve které bude uváděna náhledová grafika stavebního projektu.
 • Pro číslování pozic byl vytvořen nový příkaz v "Úpravy" -> "Znovu očíslovat pozice", nebo lze tento proces spustit použitím ikony v liště symbolů. Tímto budou automaticky po přepsání přepočítána první dvě místa číslovaného seznamu.
 • V záhlaví a zápatí se uplatní při zadávání tištěných sestav použití proměnných jako např. Projekt:@SP-POLE1@ nebo LV-Č: @SP-POLE0@.
 • Pod "Soubor" -> "Správa výpisů" lze příkazem "jako předloha" uložit rychlou kalkulaci jako předlohu. Pro tuto funkci byla v liště nástrojů vytvořena speciální ikona, která se nachází vpravo vedle ikony pro uložení.

Seznam materiálu

 • V záhlaví nebo zápatí lze nyní používat proměnné pro tisk sestav. Např. Projekt:@SP-POLE1@ nebo LV-Č: @SP-POLE0@.
 • Pro optimalizaci elementů byl vytvořen další způsob optimalizace dle délek pro uložení. Při nastavení optimalizace musí být nejprve uveden "stav skladu" . Lze použít max. 4 délky pro každý profil, rozdílné skladové zásoby lze uložit a poté použít do jiných stavebních projektů. <Highlight film Novinky srubové stavby>
 • S dalšími hodnotami pro optimalizaci lze případ od případu nastavovat přesné hodnoty. 

Profil

 • U sedlových vikýřů nebyla u napojení hřebene při odměřování střešní vazby zobrazována kótovací čára pro dělení krokví. Toto bylo odstraněno.
 • Půdní nadezdívka ve výkresu profilu nemizí nyní ani v případě uvedení negativního zastřešení přístřešku.
 • Délku zastřešení lze nyní odměřit i v případě, že není půdní nadezdívka k dispozici, nebo pokud je horní hrana pozednice uvedena se zápornou hodnotou. (fa. Kampa)
 • Odsazení okapní latě může být nyní také vloženo se zápornými hodnotami. Tak je možné nechat přečnívat nejspodnější lať a uzavřít okraj např. okapním prknem. <Highlight film Novinky v Asistentu profilu>
 • Dodatečně byl způsob osazení okapní latě rozšířen o jeden způsob. S nastavením "auto" je nejspodnější lať automaticky posunuta tak, že u svislého ořezání krokve u okapu nepřečnívá. Také toto nastavení bylo pro konstrukci okapové prkna požadováno. S použitím "volně" můžete provést zadání jako dosud ručně. <Highlight film Novinky v Asistentu profilu>
 • Odsazení vrcholové latě od sedlového, nebo trapézového vikýře se provádí volně. Tím lze provést volné posunutí o požadovaný rozměr a přesah střešních tašek u přetažení hlavní střechy lze nastavit na libovolnou hodnotu. <Highlight film Novinky v Asistentu profilu>
 • K určení základních rozměrů u nestejné skloněných střech byla v profilu - asistent přidána další volba. Při tomto pomocném výpočtu je nejdříve nutné určit celou šířku budovy. Po zadání zbývajících požadovaných dat do profilu a protiprofilu dojde ke zjištění skutečných rozměrů a po stisku tlačítka OK k jejich zobrazení. Stiskem tlačítka OK budou vypočtené rozměry automaticky převzaty. Tak může být vyosený hřeben propočítán již při sestavování profilu. <Highlight film Novinky v Asistentu profilu>
 • Vedle již známých způsobů kótování typu "zedník" a "elementy vázaných konstrukcí" jsou ve verzi 10.1 nabízeny způsoby speciálního kótování zvané "pokrývač". Různé způsoby kótování lze vybrat pomocí známých voleb v sekci kótování.
  U kótování "pokrývač" se laťování profilu měří v absolutních a relativních hodnotách. Právě tak se měří i nástavba střechy. K tomuto účelu slouží přehledná kresba střechy se způsobem laťování.
  Toto kótování je možné rozšířit v základních datech auto - kótování. Ve volbě kótování bylo přidáno pole pro kótovací čáru pro laťování. Dodatečně může být ještě definována vzdálenost kótovací čáry. Toto je nyní také možné aktivovat v elementech vázaných konstrukcí, v kótování laťování profilu, pokud je nutné okótovat laťování také na elementech vázaných konstrukcí. Právě tak může být tato funkce použita u autokótování základních hodnot vikýřů. <Highlight film Novinky v Asistentu profilu>
 • Ve verzi 10.1 bylo rozšířeno dělení vaznice u vaznicové střechy. Dělení vaznic není nyní omezeno jen ne dělení ve sklonu střechy, ale lze je dělit i ve svislém směru. K tomu slouží pole vyhodnocení úhlu dělení u vaznic. V profilu - asistent je toto pole k dispozici volbou "spojnice". Při úhlu dělení 0° (ovšem pokud je to možné) budou spojnice vaznice umístěny pod krokve. Pomocí zadáním hodnoty hloubky sedla (resp . uřízu) lze vaznici zapustit do krokve o uvedenou hodnotu. <Highlight film Novinky v Asistentu profilu>
 • V datech profilu - asistent mohou být rozměry, úhly a data elementů kontrolovány přímo ve výkrese. K tomu byl přidán příkaz "kontrolovat / rozměry ve výkrese" v podobě ikony do lišty symbolů. Funkčnost odpovídá kontrolním příkazům v "normálním" výkrese. Zde je k dispozici instance "kontrola na 2 body", kontrola na linie", "kontrola úhlu" jakož i "kontrola elementů". Příkaz může mezitím zůstat aktivní v asistentovi profilu a bude-li zapotřebí lze jej aktivovat opětovným kliknutím. Samozřejmě je tento příkaz k dispozici také v zobrazení 3D. Tak mohou být určité rozměry v průběhu zadání profilu korektně prověřeny. Také lze převzít rozměry z kontrolního příkazu pomocí Ctrl+C a Ctrl+V přímo do zadání. <Highlight film Novinky v Asistentu profilu>

Základní data Makra Program

 • U stěnových dřevěných prvků, u kterých byly při funkci "Multiedit" (současná změna více elementů) vypnuty popisky, nebudou nyní tyto popisky při kopírování elementů znovu vytvářeny. Toto však funguje pouze u nově vytvořených dřevěných prvků, u kterých došlo k vymazání těchto popisků. (Fa. Jobega)

Základní kmenová data Makra Obsah Správa

 • Základní data střešních tašek byla zcela přepracována a rozšířena: 
 • Výrobce střešních tašek Braas byl rozdělen do skupin "betonové tašky" a "střešní tašky". Betonové tašky byly přizpůsobeny aktuálně dodávanému programu. Program pro střešní tašky (Ton st. tašky) byl kompletně převzat do základních dat a zahrnuje produkty dřívějších firem Rupp a Heisterholz. Dřívější výrobce Heisterholz již nebude uváděn v základních datech. 
 • Pro lepší přehled byly rozděleny produkty firmy Nelskamp – betonové tašky a střešní tašky. Byla převzata také nová krytina (zejména velkoplošné tašky) a stávající seznam tašek byl aktualizován, takže Sema program nyní obsahuje plný rozsah dodávky firmy Nelskamp. 
 • Také byla aktualizována produktová řada výrobce střešních tašek Erlus a rošířena o velkoplošné střešní tašky. 
 • Byla nově převzata základní data celé produkční palety firmy Bramac.
 • Také byl integrován do programu Sema - základních dat kompletní výrobní program střešních tašek výrobce Trost. 
 • SEMA nyní obsahuje data pro střešní tašky, také velkoplošné tašky, kompletní příslušenství, od větracího pásu nároží, přes příchytky hřebenáče, k taškám pultu. S pomocí jednoduchého přidělení pokrytí střechy v profilu, nebo přímo při vyšetření střechy, obdržíme nejjednoduším způsobem kompletní objednávkový list pro výrobce střešních tašek. 
 • Všechna základní data jsou v originálním souboru a je pouze na uživateli, jestli si je jednoduše uloží do svého pracovního souboru. 
 • Kromě toho byly střešní tašky vytvořeny s odpovídající texturou, proto je nyní střecha při vizualizaci zobrazena ve věrné podobě.
 • Data pro vyšetření střechy byla trvale opatřena aktualizujícím se datovým náhledem. Tím je nyní vysvětleno již v základních datech složení např. střechy se zateplením. Na datovém náhledu vizualizace je zobrazení s texturou, proto je nyní výběr střešních tašek velmi ulehřen.
 • Elementy skupiny "Uložení trámu" byly rozšířeny o nový prvek "záklopové prkno". Záklopové prkno vytváříme pomocí jedné refer. přímky, nebo dvou bodů, počítá se potom "záklopové prkno" mezi stropními trámy a pomocí nastaveného typu zakončení se v trámu vytváří drážka. 
 • MCAD makra skupiny Weinmann byla upravena. Frézovací-, vrtací- a řezná hloubka je nyní předávána s přesnou tloušťkou vrstvy.
 • V kmenových datech jsou nyní při autokótování výkresů krovu v profilu, nebo vikýři nabízena zcela nová data, ve kterých se nechá zobrazit kótovací čára laťování dodatečně. To znamená, že při propojení na základní data „Profil krovu a laťování“ bude nyní laťování profilu automaticky okótováno.
 • Pro sloupky schodišť a tyčky zábradlí budou nyní k dispozici také typy zakončení jako je „čep“ a „kolík“.
 • Dílčí kmenová data systému dřevostavby byla nyní rozšířena o volbu „Fixace středu stěny“. Toto umožňuje při automatizaci stěn umístit do středu stěny sloupek z důvodu jejího rozdělení.
 • Speciálně pro vizualizaci vodorovného „překrývaného bednění“ jsou nyní k dispozici profilovaná prkna, která lze následně popisovat. (Vizualizace/ 3D Objekty -> ostatní 3D Objekty -> Dřevostavba -> Obložení)
 • Do předloh rychlé kalkulace byla do záhlaví přidána odpovídající proměnná.
 • Pro rychlou kalkulaci byly zhotoveny dvě předlohy k zadání s náhledovou grafikou projektu.
 • Do rychlé kalkulace byla přidána nová předloha (dřevěná stavba vnitřek/venkovní stěna) do které budou přeneseny hodnoty odděleně pro vnitřní a vnější stěny.
 • Projekt "Eingabeplanung 2 Oesterreich" byl vytvořen jako předloha stavebního projektu.
 • Seznam materiálu/předlohy jednotlivých elementů byly rozšířeny o dílčí seznamy záklopových prken.
 • Pro vyhodnocení střešních tašek byla předloha seznamu materiálu rozšířena o „Střecha-krytina“. Zde byly přidány další dva dílčí seznamy. Jeden pro „střešní tašky“ a druhý pro „pokrytí střechy“, který odpovídá ostatním elementům. Ty však správně fungují pouze pokud je v seznamu materiálu v části Typ1 uveden správný typ střešních tašek. Přepracovali jsme pro tento účel vyplývající krytiny a tento Typ1 jsme obsadili. Dále pak byla pro naše střešní tašky připojena nová proměnná @DA_SCHNAME@ pro zobrazení v poznámkách. Tato proměnná pak vypíše názvy vrstev materiálu do popisového pole. Tímto lze ještě přesněji třídit resp. dělit seznamy materiálu.

Uložení krokví

 • Uložení sloupků, speciálně pod hlouběji ležícími nárožnami a úžlabími bylo vylepšeno. Tyto prvky budou nyní korektně ořezány podle přilehlých elementů. (Itálie)
 • Příkaz "řezat, napojit" byl přepracován. Speciální dvojitý řez na gradovaných vaznicích bude nyní korektně vytvořen (Itálie, Francie)
 • Při osazování sedlových a trapézových vikýřů bude nyní použito standardního způsobu zadání "z bodu -> do bodu". Zadání "z krokve -> na krokev" se objeví, pokud kliknete na tlačítko n
 • Typ zakončení trámů byl rozšířen o zadání tolerance. Základní data se zadávají ve 2 instanci. Pro každou stranu elementu lze u trámu určit požadovanou hodnotu tolerance uložení. Dlab na protějším elementu bude vytvořen s ohledem na tuto diferenční hodnotu. (Fa. Chauvin)
 • Rovněž může být tato hodnota zadávána u rybinových čepových spojů (2 záložka základních dat). Zde se jedná o celkovou vůli čepu, o kterou bude dlab protějšího elementu zvětšen. Uvedená hodnota bude rozdělena na obě strany rybinového spoje. (Chauvin)
 • Ve verzi 10.1 bylo rozložení krokví rozšířeno o příkaz „záklopové prkno“. K tomu byl do základních dat naprogramován zcela nový stavební prvek. V základních datech bude ze strany Sema integrováno více provedení záklopových prken. Základní data jsou z důvodu objasnění neustále aktualizována v zobrazení, které je k dispozici v podobě texturovaného 3D obrázku. Tři způsoby osazení záklopových prken, a to vertikální, pravoúhlý a vodorovný, Vám nabízí komfortní možnosti definice těchto prvků pomocí volby optimálního grafického náhledu. Tyto tři způsoby jsou buď v přímém vztahu s vaznicemi, nebo je lze určit jako zcela samostatné elementy. Kromě šířky lze určovat i výšku záklopu a to buď pomocí volného zadání, nebo automatickým určením. Pro automatické určení výšky je velice důležitá poloha horní a spodní strany dotčené krokve a samozřejmě i vaznice. Dále je možné definovat, zda má být horní a spodní strana záklopového prkna gradována nebo ne. Také na určení zadního odvětrání jsme mysleli; záklopové prkno pak bude vyrobeno menší o požadovaný rozměr odvětrání. Při určení záklopového prkna k vztažné vaznici lze odstup pro odvětrání definovat již v základních kmenových datech. Tímto způsobem lze v základních datech vytvořit více záklopových prken s různým provedením.
  V 2 instanci základních dat pak naleznete obvyklé odkazy na požadované typy zakončení elementu (přesný popis naleznete níže).
  Další záložka slouží, stejně jako u ostatních elementů, pro nastavení optického zobrazení a pro určení informací pro seznam materiálu.
  Zadání záklopových prken probíhá, jak jsme uváděli výše, při definici rozložení krokví. Příkazová instance v řádku zadání je řízena typem záklopového prkna. Nejprve je v zadání popsán vztah mezi zaklopením a vaznicí. Po kliknutí na typ vztažení (např. pozednice) se vybere první a poslední krokev, mezi které má být záklopové prkno osazeno. Samozřejmě můžete také zvolit jako počáteční, nebo cílový prvek např. nárožny, úžlabny nebo i otočené krokve. Má-li být vytvořeno průběžné záklopové prkno, použijte k tomuto účelu přepínač nastavení v pravém spodním rohu obrazovky s funkcí "Záklopové prkno rozdělit mezi dřevěné elementy (Alt F1)".
  Bude-li při definici záklopu vybrána volba volného určení, bude toto provedeno v odpovídající řádce zadání s klasickými hodnotami, jako je určení čáry, definice odstupu (v základu nebo ve sklonu) a délka elementu. Pro určení čáry jsou jako obvykle k dispozici veškeré zadávací instance jako je "na 2 body", "pomocí úhlu" atd. Výše popsané volby přepínačů jsou rovněž dostupné.
  Tím je konstrukce záklopových prken proveditelná i na stojaté trámy nebo libovolné volně stojící elementy.
  Již vytvořená záklopová prkna lze ovšem také následně dotvářet. K tomuto účelu jsou k dispozici příkazy jako "Řezat", "Změnit", "Pozice", "Kopírovat", "Makro", "Spojit", "Smazat", "Textura 3D" a "Typ zakončení".
  Také lze pro záklopová prkna použít nastavení barev. Určit lze barvu , šířku a typ čáry, popř. texturu elementu.
  Volba nastavení F7 byla rozšířena o možnost zobrazení délky a čísla záklopu při zobrazení na plánu.
  Kromě toho je, jako i u jiných elementů, kdykoliv k dispozici tzv. „krovařský“ výkres. (ikona "pohled na jednot. element")
  Samozřejmě budou záklopová prkna přenesena i do seznamu materiálu. V seznamu byl zřízen za tímto účelem nový dílčí seznam "Záklopová prkna". Záklopová prkna jsou také obsažena ve "veškerých" seznamech dřeva. V kterou dobu chcete určovat provedení záklopového prkna (po určení vaznic nebo až na konci...) můžete nastavit pomocí volby Alt F7 pod "Vyhodnocení"-> "Střecha"->"Třídit dle krokví, vaznic...".
  Záklopová prkna se promítnou také do seznamu jednotlivých elementů. To znamená, že i záklopová prkna lze zhotovit na obráběcích centrech. <Highlight film Nový element záklop a typ provedení průniků>
 • Speciálně pro záklopová prkna byl zřízen nový typ zakončení „ Průnik“. Také nová základní data pro tuto funkci budou doprovázena pro lepší názornost texturovaným obrázkem. Všechna zadání v něm budou okamžitě aktualizována a zobrazena.
  Prostřednictvím funkce průnik můžete kupříkladu zkonstruovat drážku pro záklopové prkno na normální krokvi, ale také na nárožně nebo úžlabně. Nejprve se nadefinuje hloubka průniku u protějšího elementu. Tato hloubka může být určena kolmo na element, nebo odměřena ve směru elementu.
  Dále pak můžete pro každou stranu záklopového prkna určit toleranci pro uložení. Opracování protějšího elementu bude provedeno s odpovídajícím rozměrem tolerance. Namísto určení tolerance je možné tzv. vynucené opracování na základě elementu. Nastavení zapuštění na vztažné straně 3 znamená, že záklopové prkno směřuje k horní hraně krokve i přesto, že z důvodu určení rozměru zadního odvětrání nesahá až k samému hornímu okraji krokve. 
  Jako poslední krok můžete určit i toleranci na čelní straně záklopového prkna. Opracování protějšího kusu pak bude odpovídajícím způsobem přizpůsobeno. Tento typ zakončení „Průnik“ je sice předurčen pro konstrukci záklopových prken, můžete jej však použít i pro ostatní stavební elementy konstrukce. <Highlight film Nový element záklop a typ provedení průniků>

Schody

 • Propočet stoupání přímých elementů byl vylepšen. Nyní je možné vytvářet i prkna s malou výškou. K tomu je možné tvořit bočnice, pokud je nastaveno zakřivení HO -> DO, absolutně paralelně. Pokud bude převzato zakřivení bočnic i na madlo, bude nyní také dodržena výška parapetu.
 • K dispozici bylo dáno spárové ořezání elementu. Nyní je možné vytvořit spárové spojení s viditelným čelním elementem. K tomuto procesu musí být při ořezání prkna zvolena výška zakončení - "Celkově vyrovnat délky". (Fa. Linker) <Highlight film Novinky ve schodech>
 • Prvky (bočnice, schodnice, pásnice, madla) lze napojovat i ve svislém směru. K tomuto účelu slouží instance jako je délka napojení, maximální délka elementu a počet spojovaných dílů.(Fa. Simmat) <Highlight film Novinky ve schodech>
 • Napojované prvky budou k dispozici pro další napojení s vlastním typem hrany ( ID-číslo ).
 • Do paralelních a samostatných způsobu pažení byly integrovány nové typy. To je nyní možné zvolit instancí „Úchopový bod na postranní linii“ v zadávacím poli. Tzn., že můžete nyní přímo táhnout stupně také ve šroubovici. (požadavek uživatelů z Francie, Itálie a Rakouska) <Highlight film Novinky ve schodech>
 • Typy zakončení jsou nyní k dispozici také pro tyčky a sloupky. V datových řádcích elementů můžete nyní přidělovat požadované typy zakončení. Je však nutné zvážit, zda má vybraný typ zakončení pro jednotlivý průřez elementu smysl. ( Fa Simmat) <Highlight film Typy zakončení tyček a sloupků>
 • Typy zakončení je nyní pro jednotlivé elementy možné přidělovat také v automatickém datovém řádku. <Highlight film Typy zakončení tyček a sloupků>
 • Na sloupcích a tyčkách je možné v nastavení F7 aktivovat úhel odříznutí a velikost zpětného řezu. (Fa.Delalande)
 • V inisouboru je nyní k dispozici nastavení "NAD_BO_CEP". Je také možné zadat přesah schodnic i podstupnic, pokud je na začátku nebo na konci bočnice přidělen nějaký čepový spoj.( Fa.Bermaq )

3D Objekty

 • Spojovací prostředky Simpson byly upraveny. Při úpravě byly dodány a zakomponovány spojovací prostředky od výrobce ve 3DS datech a jsou opatřeny odpovídajícím opracováním. Tyto spojovací prostředky jsou nyní zobrazeny se zvýšeným stupněm detailního zobrazení (otvory, háky,atd.). 
 • Nyní můžeme všechny obdržené 3DS objekty (také nábytek, atd.) zobrazovat s vyšším rozlišením jako drátový model. K tomu náleží v Nastavení zobrazení (F7) pod "3CAD" oddělení pro "Spojovací prostředky" a "Zbývající objekty" následující nastavení:
  "Externí objekty (3DS) při skrytém zobrazení hran": Pokud je toto nastavení aktivní, nejsou zobrazeny při "3D zobrazení u skrytých hran" všechny 3DS objekty, z čehož vyplívá nejen výsledek, ale i zvýšené přepočítání nákladů při vytváření projektu.
  "Externí objekty (3DS)": Hlavní zobrazení zahrnutých 3DS dat v drátovém modelu (půdorys, náhled, 3D). "obrys" znamená pouze opláštění kvádru v zahrnutých 3DS objektech, "Detaily" znamenají všechny jednotlivé plochy a hrany zahrnuté ve 3DS objektech. (Upozornění: kvalita zobrazení detailů drátového modelu importovaných 3DS objektů závisí na tom, ve kterém 3D-programu byl objekt vytvořen a exportován. Objekt a 3D program mohou obsahovat „nežádoucí“ linie) 
 • V přednastavení (Alt + F7) : "Všeobecně" - "Optika": "Detailní zobrazení 3DS-objektů v mezipaměti CAD". Pokud aktivujeme v Úpravách toto nastavení, poté bude detailní zobrazení 3DS objektů kopírováno s jejich detailním věrným zobrazením v CAD mezischránce. Díky tomuto zlepšení zobrazení detailů se samozřejmě zvyšuje počet CAD-linií v CAD mezischránce maker.
 • F7 popisování (zobrazení, číslování seznamů materiálu...) spojovacích prvků a 3D objektů bylo vylepšeno. Zejména popisování seskupených spojovacích prvků (např. trámové nosníky) bude nyní zadáváno do samostatných polí a tím se zamezí jejich přepisování.

Opláštění 3D stěn

 • Menu vrstev u oken, dveří a maker bylo rozšířeno. Pomocí nastavení „Optimalizace na: ano“ bude zpřístupněno daleko více možností pro tvorbu odsazení deskového materiálu v oblasti stavebních otvorů. V zásadě bude u zpracování těchto požadavků zohledněna přednastavená vůle pro uložení deskového materiálu při opláštění. Odsazení desek je , co se týče levé nebo pravé okenní hrany, možné tvořit oběma směry. Desky vlevo nebo vpravo od okna budou odpovídajícím způsobem přizpůsobeny. Odsazení desek může být nastaveno vlevo nebo vpravo, stejně jako v oblasti překladu nebo parapetu rozdílným způsobem. (Fa. Regnauer) <Highlight film Novinky ve stěnách>
 • S novým nastavením „Fixace středu stěny„ lze nyní nastavit stěny takovým způsobem, že dojde k jejich automatickému rozdělení s ohledem na jejich střed. Při tomto nastavení a určení odsazení 0, bude počáteční sloupek stěny osazen do jejího středu. Bude-li nulové odsazení vycházet do středu desky, např.-0,625, bude ve výsledném zpracování ležet celá deska ve středu stěny. <Highlight film Novinky ve stěnách>
 • Při makrech stěn lze nastavit další možnost, a to "opt" (optimálně). Toto nastavení způsobí, že pokud při nějaké kolizi sloupků není možné nalézt řešení pro dělení, následuje tzv. kolizní logika (jako při kolizi dřevo-dřevo). (Fa. Regnauer) <Highlight film Novinky ve stěnách>
 • Zadání pro otvory v opláštění bylo přepracováno. (Fa. Wigo)
 • Název stěn byl rozšířen o 30 znaků (Fa. Chauvin)
 • Makra mohou být nyní ražena. Tím mohu být přímo napojené MCAD elementy automaticky nově vytvářeny. Díky tomu se značně zjednoduší tvorba rohových konstrukcí v oblasti srubové stavby. <Highlight film Novinky srubové stavby>
 • Při posunutí stěny, která je s jinou stěnou spojená způsobem T-napojení, budou veškerá makra související s tímto T-spojem rovněž posunuta. <Highlight film Novinky srubové stavby>
 • Pro srubovou stavbu došlo k naprogramování automatického balíkování. Ve volbě "Extra" - "Automatizace balíkování-Srubová stavba" bude spuštěno požadované menu. Tato automatizace umožňuje nejprve zjištění priority jednotlivých srubových trámů absolutně na horní hranu aktuálního podlaží. Poté lze nastavit v podstatě tři kombinace balíkování: tvorba podlaží (což je další dělení uvnitř aktuálního podlaží), tvorba podlaží hromadně, společně se shrnutím počtu krajních prvků stavby nebo jen těch posledních. Po proběhnutí automatizace obdržíte veškeré srubové dřevo, u kterého bude dosazen nový status "PB Auto" (!), odpovídající záznamu v seznamu materiálu. U tvorby podlaží je možné ještě určit podle jaké výšky nebo podle jaké priority má být provedeno třídění. Zkratky lze volně určovat, stejně jako cílové umístění záznamů v seznamu materiálu v záložce dřeva. Při seskupování do balíků lze určit, jakou prioritu má mít daný balík přidělenou. Popsání balíků pak bude automaticky alphabeticky (A,B,C...) nebo alphanumericky (01,02,03...) provedeno do přednastaveného pole v seznamu materiálu (Fa. Chauvin) <Highlight film Novinky srubové stavby>